Flyktingboende: Stoppa profitörerna

2014-11-13 13:42:30


Kapitalister tjänar storkovan på flyktingboenden. Släng ut profitörerna!

De privata profitörerna måste stoppas från att driva flyktingboenden. Det är första åtgärden som skulle förbättra både för flyktingarna och statens finanser.

Migrationsverket höjde i förra veckan prognosen för hur många som kommer att söka asyl i Sverige i år. Trots jätterubriker och tal om ”ökade flyktingströmmar” är ökningen beskedlig. Från 80 000 till 83 000. För nästa år är prognosen 95 000.
Det är förståeligt att det ökade antalet leder till frågor från både kommunpolitiker och invånare.
Ett stort problem är flyktingarnas boende. Sedan tre år tillbaka finns det inte längre plats i Migrationsverkets lägenheter.
Flyktingboenden har precis som allt annat privatiserats, med hemliga upphandlingar av boenden i förläggningar, campingstugor och så vidare som är fyra gånger dyrare än lägenheter. Det betyder att kommunerna – som ska planera skola, omsorg med mera –  inget vet innan avtalen är underskrivna. Den mest ökände privata spekulanten, Bert Karlsson, gjorde enligt Expressen en vinst på 2-4 miljoner kronor från januari till augusti år. Och nu har han ansökt om att utöka från 6 till 33 anläggningar.

Boendet måste tas över av staten igen, med full information och dialog med kommunerna. Samtidigt krävs det att fler rika kommuner slutar stänga sina kommungränser. Exempelvis tar moderatstyrda Täby bara emot 3,2 flyktingar per 1 000 invånare och Vaxholm, som också har M-styre, bara 0,09. Det kan jämföras med Södertäljes 77,3 flyktingar per 1 000 invånare.
Expressens krönikör Lars Lindström skriver: ”Leif Gripestam, kommunalråd i Täby, sa till SVT i våras: ’Vi har inga hyreslägenheter, och därmed ingen möjlighet att ta emot flyktingar’. Ni hör hur det låter. Vi har nämligen bara villor, radhus och bostadsrätter här i Täby, eftersom alla 2 500 hyresrätter faktiskt har blivit ombildade.”
Lindström har också uppmärksammat två stora bostadshus i Vaxholm som har stått tomma i nio år.
Den nya regeringen måste se till att rikare kommuner slutar vägra att ta emot flyktingar och de som nyligen har fått uppehållstillstånd.
12 000 som har fått ett positivt besked från Migrationsverket tvingas idag att bo kvar i förläggningarna.
Samtidigt måste staten se till att kommuner och landsting har de resurser som krävs för att kunna erbjuda skola (inklusive SFI och vuxenutbildning), vård och infrastruktur till alla.
I utflyttningskommuner kan flyktingmottagande ge nytt liv, om det kombineras med ett statligt stödprogram för nya trygga jobb med kollektivavtal. Det behövs 10 000-tals nya klimatjobb (transport, energi, bygg) och 200 000 nya välfärdsjobb (skola, vård och omsorg).

Migrationsverket behöver 20 000 fler bostäder för att klara flyktingmottagandet. Provisorierna måste ersättas med offentligt ägda lägenheter.
Detta hänger ihop med den allt mer akuta bostadsbristen i stora delar av landet. LO-facken i 6F (Seko, Byggnads, Elektrikerna, Målarna och Fastighets) visade i en rapport i somras att det behövs 50 000 nya lägenheter per år för att bli av med bostadsbristen.
Det som framför allt behövs är billiga hyresrätter. För att klara detta är det omöjligt att lita på de privata byggbolagen, som med största möjliga vinst i sikte helst bygger bostadsrätter och dyra lägenheter. Fackföreningar och folkrörelser måste sätta tryck.
Bostadsmarknaden är snedvriden av bankernas makt och vinstintressen. De stora bankerna måste sättas i offentlig ägo och drivas med syfte att få igång bostadsbyggande och renoveringar i samarbete med hyresgäster och kommuner.

83 000 flyktingar till Sverige i år, som Migrationsverket tror, är samma antal som det tidigare rekordåret 1992, då de flesta flydde hit från kriget i före detta Jugoslavien.
I år och nästa år väntas de flesta komma från kriget i Syrien och Irak, 55 000 personer. Det kan i sin tur jämföras med Jordanien, Turkiet och Libanon, som vardera har tagit emot över en miljon flyktingar från Syrien. Enbart i det största flyktinglägret i Jordanien, Al Mafraz, bor över en halv miljon från Syrien.
Extrema villkor gör att människor tvingas fly till varje pris. Under årets första nio månader drunknade över 3 000 flyktingar på båtfärder över Medelhavet. 175 000 tog sig i land i Italien. Den italienska regeringen har nu skurit ner på de räddningsbåtar som under ett år patrullerat i Medelhavet och återgår nu till den tidigare militärliknande gränsbevakningen.
EU:s mur mot flyktingar syftar till att skrämma och hindra flyktingar. Detta samtidigt som EU-länderna deltagit och deltar i krig som leder till att folk tvingas fly. I detta ingår också Sveriges vapenexport, handel med diktaturer och stöd till krig.

Rättvisepartiet Socialisterna står för:

  • Försvara rätten till asyl. Stoppa tvångsutvisningarna.
  • Nej till privata vinster – flyktingboende ska drivas i offentlig regi.
  • Bygg bort bostadsbristen – förstatliga byggbolag och banker.
  • Mer pengar till kommunerna för skola, vård och infrastruktur.
  • Stoppa vapenexporten och svenskt stöd till imperialismens krig.
  • Internationell solidaritet – för demokratisk socialism. ■