FNRP siktar på att ta makten i Honduras

2011-09-04 16:54:02

foto: Kristofer Lundberg
– Honduras folk har tröttnat på förtrycket, de känner stödet och man kan känna ilskan i luften, säger Carmen Broberg från Info-centrum Honduras.

Honduras har blivit det land i Latinamerika där vänstern övertagit stafettpinnen i kampen mot nyliberalism och kapitalism. Offensiv möter Carmen Broberg från Info-cent­rum Honduras, nyligen hemkommen från Honduras efter arbete med FNRP, den nationella motståndsfronten.

– Vi ser med stor oro på den politiska, sociala och ekonomiska utvecklingen i Honduras. Sedan statskuppen 2009 pågår konstanta brott mot mänskliga rättigheter, säger Carmen.
När Honduras folkvalde president Manuel ”Mel” Zelaya störta­des föddes också en motreaktion, FNRP, en massiv rörelse som idag har omvandlats till ett politiskt parti, Frente Amplio, Breda fronten.
– Vår revolution är antikapitalistisk, antinyliberal, ­antipatriarkal, antioligarkisk, antimilitaristisk och antirasistisk, säger Carmen Broberg, som tillhör socialisterna i rörelsen.
– Vår agenda idag är att ena hela motståndsrörelsen. Vi strävar efter enighet i kamp. Inte att någon sätter sig över den andra politiskt. FNRP består av åtta ingående organisationer och privatpersoner.
– Vi vill ändra politiken i grunden. Idag är det USA:s politik som styr Honduras. Honduras är viktigt för USA, då de vill ha landet som landningsbana vid eventuell intervention i andra länder, säger Carmen.
– I Honduras är säkerhetsläget för motståndsrörelsen svårt. Det har bildats grupper som bara ägnar sig åt att mörda vänsteraktivister. De fokuserar på de ledande i fronten. Paramilitära ­grupper agerar civilt och mördar ­aktivister mitt på dagen.
– Kriminella gäng attackerar allmänheten och angriper bostadsområden. Regeringen som blundar för själva attackerna säger sig nu vilja införa undantagstillstånd för råda bot på kriminaliteten, men i själva verket handlar det om att de vill stoppa orga­niseringen och hindra vänstern att träffas.
– FNRP har nu också ombil­dats till ett politiskt parti, Frente Amplio (FA), för att ställa upp i val om två år. FA:s program är att ändra konstitutionen, befolkning­en ska kunna välja vem de ska rösta på. Vi kan inte blunda för att Honduras folk vill rösta, säger Carmen.

Men att ställa upp i valet om två år var inte någon ­självklarhet. Få har något förtroende för regimen.
– Egentligen ville inte FNRP ställa upp i valet men man tvingas till att göra det av högern, då deras propaganda har gett illusio­ner om att man kan rösta fram förändring. Befolkningen ser det som en väg och då kan vi inte blunda för det. Vi anpassar oss till den nuvarande medvetenheten.
– Det är viktigt att FNRP är enade i en strategi för att vinna valet. FA i sig är inte socialistiskt, men socialisterna är i klar majoritet inom rörelsen och tongivande.
– Det är fackföreningar, studentorganisationer, lärarorganisationer och sociala rörelser som ingår i den. De liberala demokraterna i 28 juni-rörelsen (Zelayas organisation) är också med, berättar Carmen.
– Det är viktigt hur vi socialister ser på FA och vad vi har att lära oss av arbete i breda formationer i andra länder. Vi måste lära oss av de varningar som finns från breda formationer i andra latinamerikanska länder. Den radikala vänstern kan inte ställa upp okritiskt, måste vara vaksam och agera vid behov.

– Sju miljoner människor bor i landet. När Zelaya återvände i år möttes han av en miljon av dem och nu i ­opinionsundersökningar säger sig två miljoner kunna tänka sig att rösta på FA. Det gör det tydligt att vid ett rättvist val vinner FA.
– FA arbetar nu för att ta makten om två år genom val och på så sätt ändra konstitutionen, men man har inga illusioner om att det ska gå rättvist till. Valet är ett sätt för oss att lära oss om organisering. Vi ser det som en lärdom för att stärka organisationen. Att lära sig hur man driver en valkampanj.
I en ärlig valkampanj skulle FNRP/FA vinna valet, men ­frågan är om regimen tillåter det.
– Zelaya var vald, det hindrade inte statskuppen. Så självklart måste man organisera sig och vara beredda på att försvara den makt man har vunnit. Vår kampmetod är baserad på folkets medvetenhet, med olika taktik beroende på situationen.
– FNRP är en dagligt levande organisation. Massorna är organiserade i åtta stora organisationer, på sina arbetsplatser, i bostadsområden, studentorganisationer, bondeorganisationer i samhällen på landsbygden. ­Detta är grunden till en folkmakt.
De ser idag en enorm organisering på gräsrotsnivå. Informationen sprids snabbt trots att man inte har tillgång till de stora medierna.
– Nu när jag var i Honduras i juli organiserade vi en demonstration för att minnas ­martyrerna som mördats sedan kuppen. När jag kom till torget var det nästan tomt, sedan växte det och växte, folk kom från alla håll och kanter. Folkmassorna blev till demonstrationer som anslöt till demonstrationen. Det blev en massiv uppslutning och det visar hur snabbt FNRP kan mobilisera, berättar Carmen entusiastiskt.

– Befolkningen tror inte längre på borgarklassens lögner. De ­litar inte på denna regering. Det spelar inte någon roll vilken högerregering som tagit över efter militärkuppen, de är alla kuppmakare.
– Varken FNRP eller folket utesluter några vägar i kampen. Massorna kommer att välja den politiska kamp som krävs av situationen. Vad som behövs är en gemensam aktion för maktövertagande.

– Man får inte glömma att regeringen har anställt mer militärer, fler poliser, fordon, tårgas, bomber och vapen. Om de planerade ett rättvist val, varför då detta utökande av beväpnad personal? Det visar bara att de stärker sina led. Men folkets vilja är starkare än varje militär makt. Det visar Tunisien och Egypten, säger Carmen övertygat.
– Honduras folk har tröttnat på förtrycket, de känner stödet och man kan känna ilskan i luften, man kan ta på vreden. Vi ska segra och vi ska bygga socialismen! avslutar Carmen Broberg.

Kristofer Lundberg

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!