FOLKKAMPANJ FÖR GEMENSAM VÄLFÄRD

2013-04-05 14:01:15
En ny folkkampanj för gemensam välfärd lanseras nu i i samband med debatten om vinster i välfärden på den socialdemokratiska partikongressen, med sikte på landsomfattande manifestationer ett år innan valet den 21 september. Bakom initiativet står hittills tre nätverk, Gemensam välfärd i Stockholm, Välfärd utan vinst och Rädda vården i Malmö, som hoppas på en snabb och mycket bred och tvärpolitisk uppslutning i hela landet.

Folkkampanjen kommer att byggas upp av personal- och brukargrupper, fackföreningar, folkrörelser och nätverk. Lokala initiativ förbereds och samordnas, liksom en stor manifestation i Stockholm.

“Under mer än 20 års tid har den behovsstyrda, generella välfärdspolitiken gradvis nedmonterats och ersatts av en vinstdriven, marknadsstyrd `välfärd´. Under paroller som `valfrihet´ och `försvara välfärdens kärna´ plundras våra gemensamma tillgångar. Skattesänkningar som först och främst gynnat de rikas och välbeställdas privata konsumtion underminerar den solidariska och demokratiskt styrda välfärden.

Resultaten är uppenbara. Från att ha varit världsledande i uppbygget av en generell och relativt jämlik välfärd, har Sverige blivit världsledande i privatiseringar, avregleringar och en skenande ojämlikhet. Samhället slits alltmer isär av växande klass- och inkomstklyftor”
, heter det i plattformen.

Rätten till en demokratisk och jämlik välfärd för alla – den ståndpunkten omfattas av en stor folkmajoritet. Därför inleds nu under våren förberedelserna för en landsomfattande manifestationsdag för välfärden ett år före valet. Personal och brukare inom vården och omsorgen, lärare och elever från skolans värld, engagerade och allmänhet manifesterar genom demonstrationer, möten, gatuteatrar, konserter, utställningar och aktioner på sina orter i en gemensam folkkampanj för en god och jämlik välfärd.

Vårt budskap till politikerna ett år före valet är enkelt:

  • Nej till vinst i välfärden!
  • Stoppa nedskärningarna!
  • Försvara och utveckla den gemensamma välfärden!

Nätverket Gemensam Välfärd i Stockholm
Nätverket Välfärd utan vinst
Rädda Vården i Malmö

Läs Arbetets artikel

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!