För en enad kamp mot rasism

2017-10-04 21:42:26

foto: Offensiv


Rättvisepartiet Socialisterna menar att nazister måste konfronteras var de än dyker upp. Det är så länge de är små och isolerade som de bäst kan bekämpas innan de har vuxit sig starka.

Som ett led i detta måste det byggas antirasistiska grupper på varje skola, universitet, arbetsplats och bostadsområde för att snabbt kunna mobilisera för att stoppa nazisterna. Det kan handla om att förhindra rasister att hålla bokbord eller att vi organiserar stöd till utvisningshotade klasskamrater.
Den 30 september kommer att leda till efterföljande svallvågor av antirasism med stor efterfrågan bland unga för att organisera sig, till exempel att sätta upp Studenter mot rasism-grupper på skolorna. Fler arbetsplatser bör följa exemplet med Spårvägare mot rasism och Järnvägare mot rasism. Fackliga grupper med möten och diskussioner är en absolut nödvändighet. Hyresgästföreningen kan spela en central roll i bostadsområdena tillsammans med andra föreningar och nätverk.

Rasism och fascism splittrar arbetarklassen och försvårar för den nödvändiga gemensamma kamp som behövs.
Klassklyftor, fattigdom, arbetslöshet, bostadsbrist och utvisningar göder extremhögern och svaret på sikt finns i kamp från arbetare och unga.
En bred och klasskampsbaserad antifascistisk rörelse kan stoppa rasisternas splittringsförsök. Den behöver därför även rikta sig mot det politiska system som göder rasismen – muren mot flyktingar, militarisering och högerpolitik.
Nazismen utgör ett dödligt hot mot individer och i längden hela demokratin, vilket gör antifascismen till en fråga om nödvändigt självförsvar.
Bland antifascister måste vi tillsammans diskutera fram en taktik och strategi om hur vi kan samordna det antifascistiska arbetet.
Diskussioner om det är farligt eller inte att delta på manifestationer mot fascism måste bytas ut till en diskussion om hur vi bäst kan försvara våra manifestationer från fascistiska angrepp eller polisens attacker så att alla kan delta.

Inom vänstern, folk- och arbetarrörelsen kan vi ha olika åsikter om mycket, men när det kommer till frågan om att gemensamt stå upp mot rasism och fascism måste vi stå enade.
Att enas i praktiskt arbete, gemensamma samlingar som samordnar kampen, där öppna diskussioner och debatter förs om taktik och strategi för att finna en gemensam kollektiv linje, är nödvändigt.
Lördagens massiva demonstration var ett fantastiskt exempel för den antifascistiska kampen. Den gav också några exempel på vad som hade kunnat fungera bättre. Bättre samordning mellan olika antirasistiska organisationer inför lördagen, högtalarsystemet på Heden hade behövts på hela manifestationen för att informera demonstranterna om vad som pågick, gemensam information till de olika antifascisterna på olika platser i staden för att veta hur var och en bäst agerar och så vidare.
Det finns ett stort behov av att stärka det antifascistiska arbetet inom fackföreningar och sociala rörelser för att skapa den nödvändiga motståndskraft som kan vända samhällsutvecklingen. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!