För en kämpande Hyresgästförening

2016-06-15 10:55:30

foto: Kristofer Lundberg
Det är genom att mobilisera folket som en verklig förändring kan nås.

Hyresgästföreningens förbundsstämma är föreningens högsta beslutande organ och hålls vartannat år. Den 17-19 juni samlas 150 delegater från hela landet i Trollhättans Folkets hus för att besluta om Hyresgästföreningens inriktning, dess program, stadgar och organisation. Kristofer Lundberg från Rättvisepartiet Socialisterna är vald som en av 20 delegater från Västsverige och skriver här inför stämman.

Årets stämma markerar ett stort förändringsarbete inom organisationen. Besluten som fattas kommer att vara av största vikt för Hyresgästföreningens 530 000 medlemmar, 11 000 förtroendevalda och 800 anställda.
Den stora frågan som delegaterna ska fatta beslut om gäller en ny inriktning för Hyresgästföreningen. Det kommer att diskuteras och beslutas om ett framtidsprogram, en ny värdegrund, en bostadspolitisk vägvisare och Agenda 2022.
Bostadskrisen är en av vår tids största politiska frågor, men är sammankopplad med en rad samhällsfrågor. Det är därför positivt att förslaget som presenteras öppnar upp för Hyresgästföreningen att ingripa i fler politiska frågor.

Framtidsprogrammet inleds med en text under rubriken ”Framtiden är nu” och fortsätter: ”Inte på ett halvt århundrade har Hyresgästföreningen haft en viktigare roll! Utmaningen är stor och krävande. Människors hem har gradvis förvandlats från en grundsten i välfärdsbygget till en handelsvara.”
Mycket av den nya inriktningen handlar om att bredda Hyresgästföreningens frågor. Att vända föreningen utåt till att inte bara ta sig an hyresrätten, utan även andra frågor i närområdet och samhället som skola, sjukvård och lokal service. Inriktningen är att öka de lokala föreningarnas engagemang på basplanet, samtidigt som man tar en tydligare ställning mot rasism och främlingsfientlighet.
Detta har redan börjat ske på sina håll, som i arbetarförorten Angered i nordöstra Göteborg där Hyresgästföreningen har deltagit i kampen mot nedskärningar på bad och gym, mot nedskärningar på skolan, för trygghet och för rätten till fasta jobb, samt i Göteborg där Hyresgästföreningen deltog i Refugees Welcome och gav ekonomiskt bidrag till hjälparbete för de som flyr från krigets Syrien.
Det nya framtidsprogrammet slår fast att ”vi ska utveckla vår förening till en mer närvarande, öppen och ännu starkare folkrörelse och samtidigt etablera Hyresgästföreningen som en bredare och mer betydelsefull samhällsaktör”.

Förslaget till det nya programmet är tydligt systemkritiskt och understryker att ”En nyliberal marknadsekonomi har präglat den politiska utvecklingen i många länder och har även påverkat Sverige. Sverige har gått från att vara ett land med relativt små ekonomiska skillnader till ett land där klyftorna växer […] Att ordna bostad har blivit ett ansvar för individen och marknaden.”
Man pekar helt riktigt på att ”Ett efter ett öppnar de borgerliga politikerna för marknadshyror och fler aktörer lyfter fram social housing […] Fastighetsägare och ekonomer driver att allmännyttan ska verka precis som på samma sätt som privata aktörer […] Kommunala bostadsföretag säljer delar av sina bestånd med upprustningsbehov till privata intressenter, ibland till kortsiktiga riskkapitalister.”

Samtidigt som kritiken är helt riktig finns en avsaknad om ett politiskt alternativ, en osund tilltro till dialog och samtal med politikerna och en övertro till sig själva att kunna placera sig ovanför partipolitiken för att hitta sätt att tala om bostadsfrågorna. Man måste förstå och våga erkänna att det i slutändan handlar om klassintressen. Visst behöver vi samtal och diskussion med de politiska partierna, men vad som kommer att avgöra de stora politiska frågorna kommer inte att vara hur många möten man diskuterar med politikerna på, utan hur stark opinion vi kan skapa genom att mobilisera folkrörelsen.
Hyresgästföreningen har en halv miljon medlemmar och utgör en massiv styrka om de sätts i rörelse. Hyresgästföreningens nya inriktning öppnar upp för ett ökat samarbete med de som finns i andra nätverk som driver frågor för hyresgäster. ”Bostadsfrågan är inte en lösryckt fråga utan en del av en sammanhängande välfärdspolitik. Därför behöver Hyresgästföreningen bli en bredare samhällsaktör”. Detta konstaterande öppnar upp för de lokala föreningarna att bli en del av kommande rörelser ute i bostadsområdena i en rad frågor. Man inser att man är en del av en större hyresgäströrelse och är också självkritisk om varför aktivistgrupper växer fram på sidan av Hyresgästföreningen.
”På 20 år har antalet förtroendevalda minskat från 25 000 till cirka 10 400 och antalet lokala föreningar har mer än halverats”, vilket beror på att ”Vi har tappat kontakten med hyresgäster och medlemmar och tjänstemän har tagit på sig ett allt större företrädarskap […] Samtidigt har vi i stor utsträckning utvecklat en kundrelation till våra medlemmar. Många ser på sitt medlemskap som att de köper en tjänst.”

Trots insikten om dessa problem har man inte dragit slutsatsen om att hyresgäster och medlemmar vill se en mer aktiv och kämpande hyresgästförening. Man föreslår också till stämman att besluta om tydligare demokratiska värderingar. I förslaget till värdegrund betonas att Hyresgästföreningen ”tar ställning för människors lika värde och rättigheter”. Men från Väst­sverige har 20 delegater föreslagit en skarpare skrivning som bland annat slår fast att ”medlemskap i rasistiska organisationer är oförenligt med förtroendeuppdrag i Hyresgästföreningen”.
Man sätter fokus på att bli en mer levande mötesplats som engagerar fler även mellan möten och på så sätt återuppbygger folkrörelsen och folkbildningen. ”Vi lever i en tid där långsiktiga visioner för samhället har ersatts med kortsiktiga lösningar. En tid med stor tilltro till att ’marknaden’ löser problemen och att ’regleringar’ är orsaken till alla brister på bostadsmarknaden.”

Med en halv miljon medlemmar skulle Hyresgästföreningen kunna vara en maktfaktor som vänder samhällsutvecklingen. Men denna kraft måste sättas i rörelse. För att nå de förslag man går till beslut om måste Hyresgästföreningen bli en aktiv och utåtriktad rörelse som mobiliserar sina medlemmar till kamp som man har gjort många gånger under sin 100-åriga historia.


Stockholm: Nya uteslutningar i en Hyresgästförening i kris

Hyresgästföreningen Stockholm skakas av den tredje vågen av suspenderingar/uteslutningar, helt över huvudena på medlemmarna. Ordförande för Hyresgästföreningen Solna, PO Brogren, och ordföranden för Hyresgästföreningen Kungsholmen, Jan Bergström, suspenderas av regionstyrelsen från sina uppdrag och får inte ta nya uppdrag på fem år. De uppger själva att de inte kontaktades innan beslutet och att de inte vet vad det handlar om.

Regionstyrelsens AU (arbetsutskott), som lade fram förslaget till suspension, hänvisar till etik- och moralgruppen, men denna menar enligt uppgift att de inte förordat suspension, utan istället fortsatt utredning och samtal. Flera ledamöter i regionstyrelsen re-
serverade sig.

För oss medlemmar på basplanet är det oerhört frustrerande att det inte sker någon redovisning alls av sådana här beslut. Nästan lika illa var det när regionordföranden Greger Björkegren suspenderades för två år sedan, och Ragnar von Malmborg för tio år sedan.
Även om en kan gissa att det finns skäl att kritisera enskildas uppträdanden är det ändå uppenbart att det äger rum ett maktspel inom föreningen som tar sig dessa uttryck. Det hänvisas till en konflikt mellan förtroendevalda och tjänstemän.

Som LH-ordförande kallas en aldrig, trots tio års verksamhet, till något medlemsmöte inom Hyresgästföreningen för att kunna utverka vanlig föreningsdemokrati, utöver årsmötet där allt redan är fastlagt. Det sker heller ingen uppsökande verksamhet. Däremot går det tydligen bra för Hyresgästföreningen Stockholm Sydost att ha gemensamt möte med de fyra borgerliga partierna inom Alliansen som enda annonserade event.
Det vore bättre att alliera sig med medlemmarna!

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!