För en pension det går att leva på

2015-10-15 15:23:40

foto: David Hall / Flickr CC
Pensionärerna, främst de kvinnliga, blir allt fattigare i Sverige.

Pensionärer blir allt fattigare, och värst är det för pensionerade kvinnor. PRO (Pensionärernas Riksorganisation) kom under förra veckan ut med en ny rapport om pensionärer i fattigdom. Rapporten ställer krav på förändrade villkor för ett mer rättvist pensionssystem.

Den ekonomiska situationen för pensionärer har försämrats nämnvärt sedan 1990-talet, då en pensionsreform genomfördes av högerregeringen i samarbete med Socialdemokraterna. Det innebar att den tidigare folkpensionen och ATP-systemet ersattes av dagens pensionssystem med inkomstpension, garantipension och premiepension. Dagens pensioner påverkas av BNP-tillväxt och börsutvecklingen, vilket har lett till en betydligt ökad andel pensionärer som lever i fattigdom.

Antalet pensionärer som levde under EU:s fattigdomsgräns i mitten av 1990-talet var 75 000, men från reformen till idag har antalet ökat till 225 000, vilket är tio procent av alla pensionärer. En halv miljon utöver dessa lever enbart på den låga garantipensionen, varav 80 procent är kvinnor.

Anledningen till de låga pensionerna för kvinnor är att så många kvinnor antingen har arbetat deltid, inom låglöneyrken eller inte alls har haft ett förvärvsarbete under långa perioder. Det arbetet som så kallade hemmafruar gör gratis i hemmen är tyvärr inte pensionsgrundande.

PRO ställer i sin rapport ett antal krav på reformer som skulle förbättra den ekonomiska situationen för pensionärer. Exempel på förslag för ett bättre pensionssystem är ett höjt grundskydd av pensionerna, ett höjt bostadstillägg som täcker upp till 100 procent av hyreskostnaden av bostäderna och att bromsen i pensionssystemet slopas. 

De kräver även förbättringar i arbetslivet såsom färre ofrivilliga deltidsjobb och otrygga anställningar, ett stopp på lönediskrimineringen och en bred satsning på jobb inom välfärden.

Dessa förändringar skulle  både på kort och på lång sikt förbättra situationen för många nuvarande och framtida pensionärer och öka levnadsstandarden ordentligt.

Här kommer frågan om kvinnors situation på arbetsmarknaden in i bilden. Kvinnor tjänar betydligt mindre än män, och lönerna i kvinnodominerade yrken är generellt sett lägre. Det är till största del kvinnor som ofrivilligt arbetar deltid, och även de kvinnor som arbetar heltid tjänar i snitt tusentals kronor mindre än männen. Bland pensionärer som lever under fattigdomsgränsen finns många kvinnor som har arbetat hela sina liv och ändå får pensioner de knappt kan leva på.

Därför måste PRO:s förslag bli krav som ställs på styrande politiker. En reform av pensionssystemet med höjda pensioner, förbättringar på arbetsmarknaden med höjda löner, bättre villkor och fler heltidsarbeten. Fler hyresrätter med billiga hyror, gratis eller betydligt billigare tandvård och ett stopp på vinster i välfärden är bara början på vad som behöver förändras för att alla ska få en tillräckligt bra levnadsstandard, både arbetare och pensionärer.

RS/Offensiv står för:

  • Landsomfattande protester mot regeringens orättvisa högerpolitik med fackföreningar, nätverk, pensionärs- och gräsrotsorganisationer.
  • Omedelbar höjning av pensionerna – riv upp pensionsuppgörelsen. Samma skattenivå för pensionärer och löntagare.
  • Kraftig utbyggnad av äldreomsorg och hemtjänst, för ökad personaltäthet. Utbildad personal som har tid med de gamla. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!