För trygga och fasta jobb

2015-05-30 23:40:36

foto: Natalia Medina
Fasta och trygga jobb måste bli en självklar rättighet, inte något som är få förunnat.

Att ha ett jobb, men inte veta när, var eller hur länge man ska jobba kan leda till stora problem i den anställdes liv. Jag får höra vittnesmål alldeles för ofta på mitt jobb om hur människor sover med mobilen under kudden för att snabbt kunna tacka ja till några timmars arbete när sms:et kommer, eller hur timvikarier ständigt måste vara tillgängliga på sin fritid för att kunna hoppa in och jobba de där timmarna som ska betala hyran.

En långvarig period med otrygg anställning kan få stora konsekvenser för den enskilde individen. Forskning visar att den som har en visstidsanställning löper större risk att drabbas av psykisk ohälsa än den som har ett fast jobb. Den ekonomiska oron och frustrationen över att inte kunna planera sitt liv sätter sina spår, men också den högre risken för att dra på sig skulder.
Otrygga anställningar är inte enbart ett problem för individen. De tar extra kraft från den tillsvidareanställda personalen när de ideligen måste lära upp nya medarbetare. Ur samhällelig synpunkt är det också ett problem då unga som inte får fast jobb får det svårare att skaffa eget boende, ta lån och göra investeringar.
Det krävs krafttag mot de otrygga anställningarna. Kommuner och landsting borde vara arbetsgivare som föregår med gott exempel. Vi ser bland annat hur sjukhus har en för låg grundbemanning och istället sms:ar in hundratals vikarier varje dag. Vi ser också hur våra äldre ständigt möts av nya ansikten när de öppnar dörren, eftersom den anställde de just lärt känna och fått förtroende för har blivit ”utlasad” (arbetsgivaren  säger upp den anställde för att undvika att denne blir tillsvidareanställd efter tre års anställning).

Sedan år 2008 har visstidsanställningarna ökat stadigt. Idag är 156 000 personer i den kommunala sektorn visstidsanställda, enligt Kommunal. Många av dem arbetar inom äldreomsorgen. Kommunals lönestatistik visar att det skiljer 3 400 kronor i lönekuvertet varje månad mellan en tillsvidareanställd och en visstidsanställd.
Inom vården och omsorgen är andelen visstidsanställda hög och trenden är att den fortsätter att öka. Den utvecklingen återfinns också på resten av arbetsmarknaden.
45 000 personer fler hade en visstidsanställning i december 2013 jämfört med i december 2012, enligt Kommunals rapport Är det här okej? Särskilt timanställda måste ofta skaffa ytterligare ett arbete för att dryga ut sin lön varje månad. De tjänar även sämre än tillsvidareanställda.
En lägre lön kan bero på olika saker, till exempel att visstids- och timanställda inte har medarbetarsamtal i samma utsträckning som tillsvidareanställda. Medarbetarsamtalet är en grund för både kompetens- och löneutveckling. Det är viktigt att lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare med tidsbegränsad anställning följs. Enligt lagen är det förbjudet att tillämpa mindre förmånliga villkor för visstidsanställda än för tillsvidareanställda.
Det innebär att den som är visstidsanställd och upplever att den har fått sämre lön än tillsvidareanställda har möjlighet att pröva detta rättsligt.
Nästan 25 procent av de timanställda vill inte arbeta kvar i yrket om tre år och nästan 20 procent vet inte om de vill jobba kvar alls inom yrket.
                     
Med tanke på det stora rekryteringsbehov som finns de kommande åren är det hög tid att arbetsgivare inom den kommunala sektorn gör allt för att dessa yrken ska bli mer attraktiva. Ska människor satsa på en yrkesutbildning vill de veta att det finns möjligheter att få en anställning som det går att försörja sig på.
De otrygga anställningarna och den höga personalomsättningen skapar inte bara oro för de visstidsanställda, utan det påverkar också kvaliteten i välfärdstjänsterna. Det finns en tydlig koppling mellan anställningsvillkoren och kvaliteten i äldreomsorgen.

År 2007 ändrades regelverket kring tidsbegränsade anställningar när en ny anställningsform, allmän visstidsanställning, infördes. Införandet av denna nya form av visstidsanställning, där arbetsgivaren inte behöver motivera varför anställningen är tidsbegränsad, möjliggör för arbetsgivare att stapla otrygga anställningar på varandra.
Exempelvis är det möjligt för en arbetsgivare att först ha en anställd på ett vikariat i nästa två år och sedan ha samma anställd på en allmän visstidsanställning under två år – ut-an att detta nödvändigtvis leder till en fast anställning. Det är inte rimligt att arbetstagare ska vara visstidsanställd under en så lång period.
Möjligheten att ingå avtal om tidsbegränsade anställningar regleras även på EU-rättslig nivå. Den ska ge ett skydd mot missbruk av staplandet av visstidsanställningar. År 2007 anmäldes Sverige till EU-kommissionen av TCO, bland annat på grund av att svensk lagstiftning tillåter staplande av visstidsanställningar på varandra.

Några viktiga krav som behöver ställas är:

  • Ta bort allmän visstidsanställning i Las (Lagen om anställningsskydd). Tidsbegränsade anställningar måste motiveras. Undantag från normen om tillsvidareanställning kan göras vid följande anställningsformer: Provanställning, vikariat för namngiven person, tidsbegränsat projekt och säsongsanställning.
  • Att heltid blir en rättighet på arbetsmarknaden. Heltidsanställning ska vara normen på svensk arbetsmarknad.
  • Slopa påtvingade delade turer. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!