Försäkringskassan – ny polis?

2006-07-28 14:06:23
Försäkringskassans ledning planerar att upprätta ”gärningsmannaprofiler” i sin jakt på påstådda bidragsfuskare.

Projektet är på försöksstadiet, men om det sätts i sjön kommer familjeförhållanden, ålder, kön och vilken ersättning som betalats ut att vägas in. Mest häpnadsväckande är att bidragstagarens födelseland ska kontrolleras.
Projektledaren Christian Elvhage säger till Svenska Dagbladet att: ”Oavsett vad skälen är till varför man fuskar måste det förhindras”. En automatisk varning för ”riskpersoner” föreslås, så att försäkringskassans personal kan göra en djupare undersökning.
Fusket i socialförsökringen kostar, summan 200 miljoner kronor har nämnts.

De verkliga fuskarna

”Det är stora pengar, men sett till hela socialförsäkringen (400 miljarder) är det inget läckande såll”, säger försäkringsdirektör Stig Orustfjord till Västerbottens-Kuriren.
Detta ska ställas mot att den ekonomiska brottsligheten, enligt myndigheterna, beräknas kosta minst 100 miljarder per år i uteblivna skatteinkomster, vilket motsvarar nästan fem procent av värdet på allt som produceras i landet (BNP).
Ändå är det de sjukskrivna som jagas och stämplas, medan allt färre sjuka rehabiliteras. ”Bara hälften av de sjukskrivna som behöver rehabilitering får hjälp inom ett år. En anledning är att Försäkringskassan mest ägnat sig åt att bedöma vem som har rätt till ersättning”, skrev Dagens Nyheter i lördags.

Joel Eriksson