Förskoleupproret sprider sig

2018-05-23 10:29:59


Slut upp den 26 maj.

Förskoleupproret sprider sig över landet. Inför stundande valår har förskollärarkollektivet placerat sig i kampens frontlinje för att försvara och utveckla en av välfärdens viktigaste arenor – förskolan. Förskollärarna varnar för en situation där barngrupperna är för stora och pedagogerna för få. Förskoleupproret förtjänar massivt stöd.

Göteborgs stad har rekommenderat sina förskolechefer att förbjuda personalen att bära de orangea tröjorna med texten ”Förskoleupproret- #Pressatläge” under arbetstid, rapporterar Göteborg Direkt. Men få förskolechefer har följt uppmaningen visar Offensivs rundringning, och uppmaningen har retat upp såväl föräldrar som personal och lärarförbundet.
Det råder ingen tvekan om att arbetsmiljön måste förbättras. Politiker från samtliga partier lovar att satsningar på barnen ska prioriteras och det talas i svepande ordalag om att nästa generation är vår framtid. Men när de kommer till de politiska besluten lever de inte upp till sina löften – då är förskolan en slagpåse med besparingskrav och nedskärningar där barngrupperna vuxit långt över rekommendationerna, där personalen går på knäna och sjukskrivningar slår mot verksamheten. Det är därför som Förskoleupprorets krav är så viktiga.
Upproret ger en bild av hur såväl personal som små barn mår i dagens förskola. Det är en fråga som måste ta plats i valrörelsen. Förskoleupproret har presenterat en 700 sidor lång berättelselista från verksamhetens vardag.
1 500 vittnesmål från hela landet ger en svidande kritik av hur förskolan sköts av de politiska beslutsfattarna. Dokumentationens syfte är att visa att de 20 000 förskolechefer, förskollärare och barnskötare som stödjer Förskoleupproret inte kan upprätthålla den lagstadgade kvalitet som de är skyldiga att följa.

Offensiv har talat med en av de som tänker demonstrera på lördag.
– Jag vill ha förändring. Att barnen ska få en bättre tid i förskolan. Bättre arbetsmiljö för personalen och en situation med mindre stress. Jag vill inte gå hem från jobbet med dåligt samvete över att en inte har hunnit med att se till alla barnen, säger Joanna Camacho, förskollärare i Biskopsgården som ska demonstrera på lördag.
– Vi hinner med det viktigaste: att ingen skadar sig, blöjbyten, toalettbesök och att ge dem mat. Så känns de flesta dagarna. Men vi vill ge så mycket mer.
– Jag ska demonstrera för att jag hoppas på förändring, att beslutsfattare ska lyssna.

Lärarförbundet har länge uppmärksammat att de får in vittnesmål från medlemmar i Göteborg som är oroade över arbetsmiljön i förskolorna. Inte minst den press förskollärare känner vid underbemanning och när de ser att de inte kan garantera barnens säkerhet. När inga förbättringar kommer slutar det i sjukskrivningar och utbrändhet, och därmed större vikariebehov.
Göteborg Stad är i behov av nära 500 nya förskoleavdelningar för att klara av att få ner storleken på barngrupperna till Skolverkets nya riktlinjer. För detta fattas det dels lokaler, men också personal. Genom att uppfylla de krav som Förskoleupproret kräver skulle förskolläraryrket bli mer attraktivt och locka fler. 

När vi nu rör oss in i valrörelsen saknas det hundratals förskoleplatser i Göteborg, trots upprepade löften från den styrande majoriteten.

Demonstrera här (fler orter kan tillkomma)

Stockholm
Kl 14 Raoul Wallenbergs torg

Göteborg
Kl 14 Kungsparken

Malmö (3 juni)
Kl 13.30 Möllevångstorget

Sundsvall
Kl 12 Hedbergska skolan

Skellefteå
Kl 10 Möjligheternas torg

Falun
Kl 14 Stora torget