Forsmark var nära härdsmälta

2006-09-12 21:35:40
Den kortslutning som den 25 juli ledde till nio allvarliga fel och nödstopp av Forsmark 1 är enligt Statens kärnkraftsinspektion (SKI) den allvarligaste incident som drabbat ett svenskt kärnkraftsverk. Enligt experter som DN talat med kunde en härdsmälta ha inträffat.

Det var även enligt Forsmarks egen utredning tillfälligheter som gjorde att bara två elsystem och inte alla fyra slogs ut. Ändå kokade hälften av vattnet i reaktortanken bort. Om alla slagits ut hade personalen inte fått några signaler på om man fått stopp på reaktorn, dess effekt, kylvattennivå eller tryck. ”Enligt en bedömning från den finländska motsvarigheten till SKI hade detta lett till en härdsmälta inom högst 2 timmar”, skriver DN den 12 september.
Felet i Forsmark ledde också till att SKI beordrat en stängning av tre andra kärnkraftverk. Sammanlagt fyra av Sveriges nio har i dag stått stilla i en och en halv månad.
Kostnaden på hittills en miljard har vältrats över på kunderna genom höjt elpris med 10-15 öre.
Händelsen understryker kärnkraftens sårbarhet.