Fort Europa: Över 1 000 km flyktingmur

2018-11-14 11:19:12

foto: Freedom House / Flickr CC
När det kommer till inhuman flyktingpolitik har EU hur mycket resurser som helst. Skrota EU!

Fort Europa växer. När årsdagen för Berlinmurens fall kom i dagarna visade Transnational Institutes rapport att EU-medlemsstaternas flyktingmurar blir allt längre och högre – totalt finns det över 1 000 kilometer mur i 10 av EU:s länder.

Under 1990-talet fanns det två murar inom EU, medan det till och med år 2017 finns 15. Syftet med murarna är att hålla ute flyktingar och immigranter – många som ju flyr de krig och det förtryck EU-länder står bakom eller stödjer. Många nya murar – sju stycken – tillkom under 2015 när många tvingades fly krigets helvete i Syrien och andra oroshärdar. Sedan Berlinmurens fall 1989 har i längd motsvarande sex nya dykt upp.

Till den brittiska tidningen Independent den 9 november säger forskaren Nick Buxton från Transnational Institute, som ligger bakom rapporten vid namn Building walls: Fear and securitization in the European Union, helt riktigt att:
– Europas egna historia visar oss att bygget av murar för att lösa politiska och sociala frågor kommer med en oacceptabel kostnad för frihet och mänskliga rättigheter. Till syvende och sist kommer det också att skada de länder som bygger dem, då det skapar fort som ingen vill bo i. Snarare än att bygga murar borde Europa investera i att stoppa de krig och den fattigdom som spär på migrationen.
Dock kan Europa aldrig motverka krig och fattigdom så länge kapitalismen är det dominerande systemet och konstanta nedskärningar, privatiseringar och skuldbeläggning av flyktingar och andra utsatta grupper fortsätter äga rum. Högerpolitiken måste brytas.

Utöver de fruktansvärda landmurar som EU:s medlemsstater har rest för att hålla ute människor på flykt med diverse rasistiska argument som ”de är kriminella”, ”de kommer hit och tar våra jobb OCH lever på bidrag”, ”de hör inte hemma här” etcetera har vi också EU:s brutala flyktingstyrka Frontex.
Frontex har bidragit till att göra Medelhavet till ett dödens hav, där tusentals har drunknat och där Frontex åtta fartyg inte har som mål att rädda flyktingar, utan som rapporten visar har fokus på att ”eliminera kriminalitet i gränsområden och minska takten på antalet fördrivna människor”.
Frontex operationer och verksamhet ökar och expanderas hela tiden. I september rapporterades det att EU-kommissionen redan till 2020 vill ha en 10 000 man stark permanent gränspatrull runtom i EU:s medlemsländer, samtidigt som budgeten för EU:s yttre gränskontroller, migration och flyktingflöde blåses upp från 13 miljarder euro till 34 miljarder euro under perioden 2021 till 2027. Det kan jämföras med att Frontex idag har omkring 1 500 gränsvakter.

Allt fler dör på sin flykt till Europa. Tiotusentals har dött sedan EU bildades 1993, där vissa beräkningar landar på över 34 000 dödsfall. Under 2017 dog 3 915 flyktingar.
Dessutom fortsätter EU att ge bidrag till de länder utanför EU som aktivt jobbar för att stoppa flyktingar. Libyen är ett exempel, där brutala slavläger för flyktingar har rests och där landets kustbevakning har stoppat flyktingbåtar med alla till buds stående medel. Niger och Tunisien är andra, och till alla dessa tre länder har även Italien och Frankrike skickat egna trupper för att hålla flyktingar borta. Samtidigt fortsätter utvisningarna till krig, terror, nöd och förtryck, där Afghanistan nog är det hemskaste exemplet.

EU är ett storföretagens och kapitalets projekt i syfte att gynna dessas intressen runtom i Europa som i allt ökande grad gör allt för att stoppa flyktingar. Den inhumana och brutala politik som EU står för måste avskaffas. Och det går inte att reformera bort ett institut som EU, precis lika lite som det går att reformera bort alla andra av kapitalets finans- och bolagsinstitut.
EU måste skrotas och istället ersättas av en europeisk socialistisk konfederation. För att nå dit krävs det gemensam, enad kamp mot högerpolitiken i EU-länderna, en solidaritet med arbetarklassen i alla länder och ett socialistiskt program för en värld i fred, välstånd och frihet för alla.

RS och Offensiv står för:
Riv Fort Europas murar. Säkra vägar till Europa för flyktingar. Avskaffa Dublinförordningen. Riv upp EU:s avtal och samarbete med Libyen, Turkiet och Afghanistan. Stoppa militariseringen av flyktingpolitiken. 
Nej till tillfälliga uppehållstillstånd och gränskontroller – ja till permanenta uppehållstillstånd och familjeåterförening.
Masskampanjer mot rasism och skuldbeläggning av flyktingar.
Amnesti för alla som väntar, fått avslag och för papperslösa. Återinför asylrätten för alla som flyr från krig och förtryck.
Gemensam kamp för jobb, välfärd och bostad åt alla – låt storföretag, banker och rika betala.
Global kamp mot imperialismens plundring och militarism. 
Bygg en massrörelse mot terror och våld – för en socialistisk värld i fred och frihet.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!