Fortsatt kamp mot bergtäkt i Tungelsta

2018-08-29 17:27:23

foto: Mattias Bernhardsson
Mia Engström, Camilla Flinkenbro.

Lördagen den 25 augusti samlades ett hundratal Ekeby- och Tungelstabor till protestmöte i Ekeby Loge för att diskutera den fortsatta kampen mot bergexploatören Sand och Grus Jehander AB:s planer att öppna en för hela området förödande bergtäkt.

–Hela 300 personer överklagade Mark- och Miljööverdomstolens dom. Inte bara boende och verksamheter, utan även många som vandrar och nyttjar skogen vid det planerade täktområdet, berättade Camilla Flinkenbro som höll i mötet tillsammans med Mia Engström.

– Här ska det inte bli lätt att slå upp en täkt. Vi har tre år på oss, vi ger inte upp, sa Mia Engström.

Uppemot 700 är med i kampanjgruppen ”Stoppa den planerade bergstäkten på Ekeby i Tungelsta, Haninge kommun”, som också arrangerade protestmötet. Striden har pågått i åratal och mycket står på spel. Jehander vill ta ut fyra miljoner ton berg i 20 års tid – en total skövling av ett av de hästtätaste kulturlandskapen i Stockholms län.

Tunglastad trafik, dygnet-­runt-buller, sprängningar, vibrationer och dammoln kommer att bli vardag för de boende i området. Det väntas köra 160 lastbilar om dagen på lilla Söderbyvägen, det vill säga en lastbil var fjärde minut.

På mötet talade också företrädare från S, MP, C och Rättvisepartiet Socialisterna (RS). Alla partier i kommunfullmäktige är emot bergtäkten, men har lite olika budskap. Väldigt få partier har svarat på kampanjens mejl med konkreta frågor om vad kommunen kan göra för att försöka stoppa täkten, som att klaga till EU-kommissionen.

RS gruppledare Mattias Bernhardsson talade om vilket sorts motstånd som behövs för att stoppa en bergtäkt:

– Av hundratals bergtäkter och gruvor där det funnits ett motstånd minns de flesta endast kampen mot Nordkalk på Gotland, där kampen också segrade till skillnad från hundratals andra platser. Det krävdes inte bara stora demonstrationer, det krävdes ockupation och massiv civil olydnad. Vi måste förbereda oss på vad som kommer att krävas här, sa Mattias och uppmanade alla att skriva upp sig med telefonnummer och mejl vid utgången.

Kommunalrådet Johan Svensk från MP, själv aktiv i kampanjen mot bergtäkten, sa att han inte fått med sig resten av MP att ge positiva svar på kampanjens frågor och vädjan till partierna att agera kraftfullt.

Kommunalrådet Meeri Wasberg från S uttryckte att hon var lika upprörd över bergtäktsplanerna som Ekebyborna, men svarade negativt på frågan om klagan till EU-kommissionen.

– RS vill att Haninge kommun agerar för att försöka stoppa täkten på allvar och vi har lagt fram fyra punkter för kommunen att göra, säger Mi Alforsen från Rättvisepartiet Socialisterna:

  1. Att lämna in ett klagomål till EU-kommissionen. Klagomålet bör innehålla miljö-, hälso- och trafiksäkerhetsskäl. 
  2. Att nyckelbiotopsinventera skogsområdena från Träsksjön till det tilltänkta täktområdet med omnejd, samt att ta initiativ till samtal med de markägare vars skogar, naturområden, och naturvärden riskerar arr påverkas negativt av bergtäkten, i syfte att klargöra vilka möjligheter och förutsättningar som finns för att ge området formellt skydd (exempelvis naturreservat). 
  3. Att förbereda inför överklagandeprocessen mot Sand och Grus Jehander AB:s kommande ansökan om vägbreddning av Söderbyvägen (utan vägbreddning, ingen bergtäkt). 
  4. Att ge fullt stöd till kampanjen mot bergtäkten genom presskonferens, pressmeddelanden, debattartiklar samt att utmana Sand och Grus Jehander AB i debattprogram. ■