Fortsatt kamp mot den kvinnoförtryckande surrogatindustrin

2018-10-24 10:43:21

foto: Natalia Medina


KVINNOKAMP Den 20 oktober genomfördes en ny demonstration i Stockholm mot surrogatindustrin som marknadsförde sin handel med kvinnor och barn på Elite Palace Hotel, Odenplan. Rättvisepartiet Socialisterna, Socialistiska Feminister, Kvinnolobbyn, Tantpatrullen, Rött Forum, Arbetarmakt och enskilda deltog i demonstrationen.