Fortsatt oroligt i Afghanistan Men Sverige fortsätter att massdeportera flyktingar

2013-11-04 14:56:05
Migrationsverket har under hösten trappat upp tvångsutvisningar till Afghanistan, trots att nya riktlinjer från UNHCR uppmanar till försiktighet. Två massdeportationer har hittills ägt rum efter att afghansk gränspolis inte längre kräver identitetshandlingar på återvändande flyktingar.

Den första av hittills två deportationer ägde rum den 10 september, då elva afghanska flyktingar flögs till Kabul i ett chartrat plan. Den 1 oktober utvisades lika många från Landvetter, däribland en småbarnspappa vars familj är kvar i Sverige.
Migrationsverket baserar utvisningsbesluten på handlingar från 2010, trots att ny information finns tillgänglig från en rad ­internationella organisationer som alla är överens om att säkerhetssituationen i Afghanistan förvärrats. UNHCR påtalar de ökade riskerna för olika minorite­ter, där till exempel hazarer pekas ut som en särskilt utsatt grupp. Faktumet att olika områden i Afghanistan kontrolleras av olika grupper gör att myndigheterna saknar möjlighet, eller vilja, att erbjuda skydd till de som hotas.

I områden där talibanstyrkor kontrollerar säkerheten kan misstan­ken om samarbete med ockupations- eller regeringsstyrkorna utgöra en risk för en individs säkerhet, medan det motsatta förhållandet kan råda i en annan region.
På grund av den 12-åriga ockupationen så har infrastruktur slagits sönder i Afghanistan. Landet, som har härjats av väpnade konflikter under de senaste 35 åren, saknar i stort sett fungerande myndighetsstrukturer och möjlighet att erbjuda skydd till flyktingar inom landet.
Senast den 27 oktober dödades 18 personer då en bomb exploderade vid en väg. Explosionen ägde rum cirka 10 mil från Kabul och de omkomna var samtliga civila, de flesta kvinnor och barn, på väg till ett bröllop. Enligt FN skördar denna typ av hemmagjorda bomber en tredjedel av alla civila dödsoffer i landet.

Antalet döda civila ökade med 31 procent under de sex första månader­na av 2013, vilket innebär att 4 000 personer har omkommit. Enligt samma rapport har antalet dödade barn ökat med 55 procent.
I praktiken betyder dessa siffror att hemmagjorda bomber skördar nya offer varje dag, men trots att detta är känt väljer Migrationsverket att luta sig på den egna rapporten från 2010. Fredrik Breijer, som är rättschef på Migrationsverket, arbetar på ett nytt rättsligt ställningstagande som beräknas vara klart i november.
Men trots tydliga signaler från tunga flyktingorganisationer bedömer man det inte som nödvändigt att tillfälligt upphöra med deportationer i väntan på den nya rapporten. Med hjälp av resurserna från REVA försöker man tveklöst att utvisa så många som möjligt innan man eventuellt tvingas foga sig till en ny linje, som erkänner situationen i Afghani­stan.
Samtidigt som situationen förvärras i Afghanistan pågår förberedandet av tillbakadragandet av NATO-styrkorna från landet. Insatsen har kostat hisnande 4,1 miljarder dollar per år, och diskussionerna pågår just nu om hur insatsen ska utfor­mas efter att NATO:s krigförande roll ska upphöra i december 2014. 
Revorna i samarbetet mellan USA, som leder insatsen med cirka två tredje­delar av truppnärvaron, och den af­ghanska regeringen med president Hamid Karzai i spetsen, har dragits upp till ytan.

Landet går mot ett presidentval våren 2014 och säkerhetssituationen kan tveklöst komma att bli ett problem. Karzai, som tillsattes 2004 med stöd av USA, har balanserat för att tillfredsställa både inhemska makthavare och imperialistiska intressen. Efter två mandatperioder får han ­inte ställa upp till nyval och kritiken mot USA och NATO hårdnar.
I ett uttalande konstaterar han att ”på säkerhetsfronten har hela NATO-övningen orsakat Afghanistan mycket lidande, många förlorade liv och inga framsteg, eftersom landet inte är säkert”.
En av NATO:s uppgifter är att utbilda Afghanistans militär- och polis­styrka, men även det är ett uppdrag som man inte har rott i hamn. Varje år deserterar 50 000 från säkerhetsstyrkorna. I början av oktober deserterade Monsif Khan, en officer vid säkerhetsstyrkorna och anslöt sig till Hizb-e-Islami , en grupp med kopplingar till talibanerna.
Med sig tog han en lastbil fylld med vapen och högteknologisk utrustning. Bara i år har tio dödsfall rapporterats efter att afghanska soldater har vänt sina vapen mot de allierade och bytt sida i den blodiga konflikten.
NATO:s och USA:s kritik riktar sig framförallt mot den djupt korrupta statsapparaten i Afghanistan. President Karzais närmaste rådgivare har under den 12-åriga konflikten gött sig själva rika genom att ­använda sitt politiska inflytande till lukrativa affärsöverenskommelser.
Precis som i Irak finns det ­pengar att hämta i samarbete med ­utländska militära företag, och precis som i Irak tjänar det amerikanska intressen att utnyttja det befintliga korrupta systemet.
Under 2012 pågick över 20 utred­ningar i USA om bland annat mut­brott som rörde amerikanska entreprenörer verksamma i Afghanistan.

Även om situationen är otroligt svår så finns det inga genvägar för de fattiga och arbetande massorna i Afghanistan. 
Ett land söndertrasat efter över tre decennier av krig, sekteristisk splittring och enorma klass­klyftor där det helt saknas organisering av arbetarklassen, har en lång och hård väg framför sig.
Men imperialism och kapitalism kommer aldrig att kunna erbjuda en lösning på de problem som befolkningen möter varje dag. Precis som Irak idag är ett land i kaos, fortfarande präglat av kriget och precis som imperialistmakterna inte är intresserade av humanitär hjälp av Syriens lidande massor, så är man inte heller intresserad av ett ­demokratiskt Afghanistan där minoriteter respekteras och där folket själva förfogar över de resurser som krävs för att tillgodose sina behov.

Stefan Berg

Farhad Hajizada får permanent uppehållstillstånd 

Farhad Hajizada kom till Sverige från Afghanistan i maj 2010. Han är hazar och kristen konver­tit. Efter förföljelse och tortyr i hemlandet flydde han till Sverige.
Migrationsverket avslog hans asylansökan men efter en framgångsrik blockad av RS och Asylrörelsen i augusti förra året så tvingades Migrationsverket att pröva hans fall på nytt, efter att hans jurist lyckats få igenom en inhibition.
Den 21 oktober fick han veta att han fått permanent uppehålls­tillstånd och kontaktade genast Offensiv för att berätta om den goda nyheten.
– Jag vill tacka alla som har hjälpt mig, de som var på plats när jag skulle utvisas och de som har hjälpt mig under tiden efter det!

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!