Frige Zahid Baloch nu!

2018-03-02 09:45:08


CWI Sri Lanka.

Zahid Baloch har när Offensiv kommer ut suttit frihetsberövad i 14 dagar. Han har inte träffat sin hjärtläkare ännu och förvägras att träffa sin psykolog som han träffat på veckobasis i tre år för posttraumatisk stress efter den tortyr han utsattes för i den pakistanska militärens tortyrceller.

Med Zahids försämrade hälsoläge och risk för överföring till Norge och därmed utvisning till Baluchistan har trycket världen över för hans frisläppande ökat. Demonstrationer och protester har genomförts i en rad länder.
Sosyalist Alternatif i Turkiet sluter upp bakom kravet på frihet och asyl åt Zahid Baloch.
Detsamma gör Sozialistische Alternative i Tyskland, Izquierda Revolucionaria i Mexico, Socialist Party i England och Wales, Socialist Alternative i USA, Izquierda Revolucionaria i Spanien och Katalonien, samt Liberdade Socialismo Revolução i Brasilien, Maavak Sotzyalisti/Nidal Eshteraki i Israel och Palestina, Linkse Socialistische Partij i Belgien, New Socialist Alternative i Indien, Socialist Students i England samt fackligt aktiva i en rad länder världen över som Hull Trades Council som på ett stort möte tog upp och visade full solidaritet med #swedenfreezahidbaloch.

I majoritetens budget i Göteborg finns ett avsnitt om mänskliga rättigheter med, som lyder:
”De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla stadens verksamheter. Arbetet ska fokusera såväl på staden som arbetsplats som mötet med invånarna. Staden ska sträva efter att alla som vistas i staden ska få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda”.
Rätten till hälsa är en mänsklig rättighet:
”Tillgång till sjukvård är en del av rätten till hälsa, men inte den enda delen. Staterna har en skyldighet att också bedriva en politik som förebygger sjukdomar och som därmed leder till bästa uppnåeliga hälsa för alla människor.”
Zahid Baloch har fått rådet att träna från sin läkare (fysisk aktivitet på recept), vilket han förhindras då han sitter inlåst och inga träningsmöjligheter ges.

I Sverige har protestuttalanden an­tagits på arbetsplatser som Angered Arena, inom Hyresgästföreningen som i Rannebergen och Hammarkullen samt Rättvisepartiet Socialisterna runt om i landet.
I Göteborg planeras nu en massiv flygblad- och affischkampanj med kravet frige Zahid Baloch, samt nya demonstrationer vid Migrationsverket. ■


Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!