Gå med i Elever Mot Krig

2009-01-14 14:38:24
Israels terrorkrig i Gaza mås­te mötas av masskamp. Nu måste en aktiv antikrigsrörel­se byggas, på skolor, arbetsplatser och bostadsområden.

Demonstrationer som den på 3 miljoner i Marocko i början av januari eller 40 000 i Oslo förra veckan är vad som krävs i alla länder.
Mot USA:s invasion av Irak 2003 strejkade hundratusentals studenter och elever över hela världen. I Sveri­ge organiserade Elever Mot Krig – som startades av Elevkampanjen – 20 000 i elevstrejk mot kriget, samt aktioner mot vapenindustrin.
Nu är det dags igen! Samla klasskamrater och andra som vill hjälpa till. Utlys ett möte på skoltid (till exempel en halvtimma under lunchen) och sprid genom att gå runt i klasser­na och sätta upp lappar. Be alla ta med sina kompisar. Bilda en Elever Mot Krig-grupp på mötet. På mötet kan ni diskutera vad man kan göra mot kriget; till exempel en timmes skolstrejk med demonstration på skolgården, studiedag om Israel/Palestinakonflikten, delta på andra demonstrationer, ”die-ins” eller andra protester mot vapenindustrin samt att ringa media inför alla aktioner.

Om elever strejkar kan arbetare följa deras exempel och t ex stoppa vapenleverenser.
För hjälp med flygblad, affischering, möten och allt annat, ring Elevkampanjen på 08-724 99 62.
 • Omedelbart slut på Israels terror-krig i Gaza.
 • Upphäv blockaden och ockupationen – riv muren.
 • Bryt allt svenskt militärt samarbete med Israel.
 • För massiva demonstrationer och elev- och studentkamp i hela världen mot Israels krig.

Mattias Bernhardsson

RS / Offensiv kämpar för samma krav som CWI i Israel ▼

 • Omedelbart slut på de militära operationerna mot Gaza – full ekonomisk kompensation till offrens familjer på båda sidor om stängslen.
 • Omedelbar och fullständig vapenvila och ett slut på blocka­den mot Ga­zas invånare; stop- pa raketbeskjutningen av invånare i södra Israel.
 • Fortsatta enade demonstrationer av judar och araber mot kriget i Gaza, den nationella sepa- rationsmuren och extremhögern.
 • Stoppa repressionen mot rätten att demonstrera, och stoppa den institutionella nationalistiskt-rasistiska uppviglingen mot araber.
 • Stoppa det kapitalistiska etablissemangets spel på människors rädsla och liv för valtaktik och utnyttjandet av soldater som kanonmat.
 • Stoppa den härskande elitens militära äventyr och försök att begrava politiska och sociala problem.
 • Fullständig fångutväxling.
 • Direkta samtal mellan israeliska och palestinska invånare, och stärkta band mellan de arbetan­de och sociala organisationer från båda sidor av den nationel­la uppdelningen.
 • Socialistiska partier för arbetan­de människor både i Israel och de palestinska områdena, som kan leda kampen för en lösning på de sociala frågorna, inklusive den israelisk-palestinska konflikten.
 • Riv alla verktyg för förtryck och ockupation som prackats på de palestinska massor­na, inklusive vägspärrar, murar och bosättningar. Nej till jordannektioner.
 • Verklig säkerhet och fred – gör slut på den israelisk-palestinska konflikten och stormakternas politiska, ekonomiska och militära interventioner och diktat mot Mellanösterns massor, som utförts av den israelis­ka regeringen i de palestinska territorierna och i grannstaterna.
 • Ett socialistiskt Israel sida vid si­da med ett oberoende socialistiskt Palestina, med gränser som dras ge­nom direkta överläggningar mellan invånarna, med garantier för full rörelsefrihet; kamp för Jerusalem som gemensam huvudstad för de två socialistiska staterna, med autonoma styren för stadens två sidor.
 • Enad kamp av Mellanösterns massor för försörjning, fred och socialism; för ett socialistiskt och demokratiskt Mellanöstern med demokratiska rättigheter för alla folkgrupper och minoriteter.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!