Glöm aldrig Kristallnatten

2010-11-03 11:40:53
– På Kristallnatten, så väcktes vi klockan sex av min mamma, min bror och jag. Min mamma sa, att någonting är i görningen, vad visste hon in­te men hon såg att judar blev hämta- de. ’Skynda på, kläd på er’ … Mycket riktigt så kom medlemmar av SS och ringde på dörren. Min mamma var skyndsam att öppna. Ändå så slog dom in glasdörren som var i vår ytter-dörr, berättar Hans i De glömmer det al­drig.
De fördes ut för att med många andra judar tvingas se hur synagogan brann i den lilla staden Oberschlesien, i östra Tyskland mot polska gränsen. Därefter fördes de till sporthallen, där de i två dagar blev utfrågade en efter en.
– Efter de två dagarna släpptes al­la som var under sexton år. Alla män togs till så kallade KZ, koncentrationsläger. Dom tog även min ­morfar, och han vistades där i två månader. Han var i åldern någonstans kring 75-80 år på den tiden, berättar Hans.

Under nazisternas våldsnatt den 9 november 1938 dödades ett hundratal, 30 000 fängslades , över 1 000 synagogor och andaktsrum brändes ned och 7 500 butiker och lägenheter slogs sönder, judiska barnhem, ålderdomshem, församlingslokaler etc förstördes.
Kristallnatten brukar beskrivas som startskottet på förintelsen av sex miljoner judar och andra världskriget.
Efter Kristallnatten flydde Hans, som bara var 12 år gammal, tillsammans med sina syskon till Sverige. Sin mamma fick de aldrig träffa igen.
Men vad var nazismen och hur kunde detta fruktansvärda ske? Antisemitismen (judehatet) var fortfaran­de mycket utbredd i Europa, fram- förallt i Östeuropa, i början av 1900-talet. Hets och diskriminering mot ju­dar var vanligt, men Förintelsen kom att utgöra en helt nytt kapitel i judeha­tets svarta historia genom nazisternas försök att fullkomligt utrota hela folkgrupper, judar och även romer.
Men nazisterna var faktiskt inte antisemiter från början, först och främst var de fanatiska antikommunister. Det var först 1919 som Hitler skrev sitt första antisemitiska tal. Antisemitismen fick de tyska nazisterna framförallt från ”vita” emigranter – kontrarevolutionärer som flytt från Ryssland efter bolsjevikernas revolution 1917.
Nazisterna använde sig av rasismen för att kunna fullfölja ­krossandet av arbetarnas revolutionsförsök 1918. Nazisterna var tvungna att slå in en rasistisk kil mellan människor samtidigt som man argumenterade för nationell enighet för att vinna revansch efter Tysklands förlust i första världskriget.

”Fascism och nazism är inte bara ett system av vedergällning, brutalt våld och polisterror. Utan är ett särskilt styressätt som grundar sig på utrotandet av alla inslag av arbetarde- mokrati inom det borgerliga samhället… För att uppnå detta syfte räcker det inte att fysiskt förinta den mest revolutionära delen av arbetarna. Det är även nödvändigt att krossa all oberoende och frivillig organisering, att förstöra alla arbetarklassens försvars- verk”, skrev Trotskij i Kampen mot Hitler och uppmanade den tyska arbetarrörelsen att bilda en enad front mot nazismen.
Med störtandet av kejsarväldet i Tyskland i november 1918 inleddes en utveckling som kunde ha lett till en segerrik socialistisk revolution.
Under åren 1919-1923 hade arbetarna flera möjligheter att ta makten, men Socialdemokraterna blev revolutionens bödel. År 1919 slogs arbetarnas revolt ner av den socialdemokra- tiska regeringen med stöd av frikårer och väpnade miliser. Frikårerna skulle sedan bli grunden för nazisternas stormtrupper, SA-milisen, som misshandlade och mördade socialdemokrater och kommunister.
”Som socialdemokratin räddade bourgeoisien från den proletära revolutionen, kom fascismen i sin tur att befria bourgeoisien från socialdemokratin. Hitlers kupp är bara den sista länken i kedjan av kontrarevolutionä­ra förskjutningar” (ur Kampen mot Hitler.

Den tyska kapitalistklassen stödde Hitler med samma logik som Win-ston Churchill (brittisk högerledare och premiärminister) tidigt ska ha sagt att ”om England hotas av en bolsjevikisk revolution likt den i Ryssland önskar jag att vi har en Hitler att slå ner den”.
Fascism är en ideologi som bygger på två beståndsdelar. Den ena är ekonomisk, en mycket råare kapitalism där utsugning av arbetskraften pressas till det yttersta. Mellan 1933 och 1938 ökade företagens vinster från 6,6 miljarder till 15 miljarder mark medan lönerna sjönk till under nivån före krisen. Det hade varit omöjligt i ett demokratiskt samhälle, varför fascismens andra beståndsdel spelar en helt avgörande roll och står i fokus för hela ideologin – våldet.s

Varken Hitler eller Mussolini ha­de kunnat ta makten eller ha fått stöd hos överklassen i Tyskland eller Itali­en utan sin våldsapparat som riktade sig mot arbetarklassen.
Fascismen har samtidigt en motsä-gelsefullt konservativ syn på människan. Förföljelse av homosexuella och försök att hålla kvinnorna kvar i hemmet rättfärdigas medan handikappade och psykiskt skadade anses vara en börda för hela samhället.
Fascismen försöker desperat förklara sitt osammanhängande ageran­de med naturlagar om att den starkas- te överlever. den italienska fascistleda-ren Mussolini hävdade till och med att överklassens rikedomar står i enlighet med naturlagarna.
Nazismen, som har fått sitt namn efter Hitlers Nationalsocialistiska arbetarparti (NSDAP), var en fascistisk rörelse.
Det som karaktäriserar nazismen är rasismen, framförallt antisemitism­en – men nazisternas huvudmål var att krossa all form av arbetardemokrati i det kapitalistiska samhället.
Om Socialdemokraterna och kommunistpartiet hade gått samman till en enhetsfront mot nazisterna ha­de de kunnat stoppa, men medan Socialdemokraternas och kommunist- partiets medlemmar stod redo, var ledningarna handlingsförlamade.

I dagens Sverige är de nazistiska organisationerna små och isolerade, men det nazistiska våldet måste likväl tas på allvar. På 1990-talet utförde nazister flera mord – minns ni John Hron, Gerhard Gbeyo och Björn Söderberg? Bara så sent som hösten 2008 anlade nazister en mordbrand i en lägenhet till en barnfamilj i Högda­-len, där föräldrarna var fackligt aktiva och det alternativa kulturcentret Cyk­lopen brändes ned. På våren 2009 utsattes Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot i Hanin­ge, Mattias Bernhardsson, för ett mordförsök utanför sitt hem i Jordbro.
Sedan Sverigedemokraterna, ett rasistparti med rötter i 1990-talets fas-ciströrelser, kom in i Sveriges riksdag har ”invandrarfrågan” flyttats upp på dagordningen och rasistiska kommentarer har blivit allt vanligare i fika­rummen och på torgen. Under de ra- sistiska vingar som SD har brett ut se- glar nu även en ny ”laserman” fram som skjuter invandrare i Malmö.

Låt aldrig det rasistiska våldet stå obesvarat!
Vi får inte glömma Kristallnatten. Historien upprepar sig inte på ett mekaniskt sätt, men för att inte samma misstag ska begås igen måste vi lära av historien och minnas. Den viktiga-ste lärdomen är att aldrig låta det rasi-stiska våldet stå obesvarat, varken i fi- karummen eller på gator och torg.
En bred antirasistisk rörelse måste också våga ställa krav och utmana högerpolitiken.

Lina Westerlund
Kaan Özsan

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!