Google-anställda i protest mot sexuella trakasserier

2018-11-07 11:35:51

foto: Google Walkout For Real Change
Över 20 000 Google-anställda deltog i den globala walkouten mot sexism på arbetsplatserna.

Metoo slog ner i teknikvärlden när hundratals, kanske tusentals, Google-anställda kvinnor organiserade en historisk ”walkout” från sina arbetsplatser den 1 november. Globalt deltog över 20 000 anställda.

De eldades på av en artikel i New York Times den 25 oktober som lyfte fram att Google ”systematiskt tillåter chefer anklagade för sexuellt ofredande att lämna företaget med enorma avgångsvederlag”.
De anställda började organisera aktioner för att låta Googles chefer veta att detta beteende inte tolereras och med krav på strukturella förändringar för att få ett slut på diskrimineringen och trakasserierna mot kvinnliga arbetare.
Arbetarna började organisera sig på måndagen den 29 oktober, och redan på onsdag morgon hade 1 500 anställda gått med i en epostgrupp för att diskutera krav och organiseringen av en walkout. Flygblad för walkouten spreds till kontor i hela USA och även internationellt.

När man delade ut flygblad i kontoret började medarbetare, som aldrig har pratat med varandra förut, att prata om att hjälpa varandra för att få upp så många affischer och flygblad som möjligt. Arbetare spred nyheter och uppmuntrade alla att delta i torsdagens walkout, och vid lunchtid på onsdag var detta det enda man pratade om.
Man började också diskutera hur man kan kämpa för kraven även efter walkouten. En anställd ändrade den förinställda skrivbordsbakgrunden på tusentals maskiner i företaget till ett meddelande om walkouten. En annan postade det på framsidan av företagets intranät för hela företaget att se.

Allt detta gjordes utan att ”be om lov” eller att kolla med ledningen. Det är tydligt att det finns en underliggande stämning av att vilja slå tillbaka och att organisera oberoende från ledningen. Walkouten har erbjudit ett utlopp för den energin.
Lokala ledare klev fram för att organisera walkouts i 31 kontor runtom i världen. Zürich, Toronto, Sydney, London, Dublin, München och Tokyo är bara några av de internationella kontor som deltog. I USA hölls walkouts i hela landet – New York, Chicago, San Fransisco, Seattle med många flera. Över 20 000 deltog i walkouten globalt.
De anställda har slutit upp kring en kravlista som har presenterats till Googles chefer. De kräver ett slut på framtvingade förlikningar gällande klagomål, en transparent process vad gäller att rapportera sexuella ofredanden, rätten för varje anställd att ha med sig en egenvald tredjepartsrepresentant när de för fram ett trakasseringsmål, och för ledningen att redovisa lönedata utifrån kön och etnicitet. De Google-anställda tar inte enbart sikte på att få väck sexuella trakasserier, utan reser också kravet på lika lön för lika arbete och ett slut på köns- och etnicitetslönegapet.

En internationell walkout av anställda mot sexuella trakasserier på världens mest kända teknikföretag visar på framväxten av den globala kvinnorörelsen mot sexuella trakasserier som Metoo-kampanjen har eggat på. Google-anställda följde i McDonaldsarbetarnas spår, som hade walkouts i 10 städer den 18 september för att tvinga företaget att på allvar ta itu med de sexuella trakasserierna på arbetsplatsen.
Vi bevittnar de första konkreta stegen mot arbetsplatsernas självorganisering bland teknikarbetare. Teknikmiljardärerna vill få ett stopp på denna otroliga rörelse genom att ge dem några brödsmulor, men den kritiska frågan för Google-arbetarna är att förbli organiserade och enade runt gemensamma krav.

Rörelsen har redan börjat bredda sina krav, och har redan från början försökt ena direktanställda med underleverantörer. Nästa steg blir troligen för arbetarna att lägga fram ekonomiska krav. För att Google-arbetarna ska lyckas behöver de bilda en bestående organisation, oberoende från ledningen, för att demokratiskt formera den framväxande rörelsen. 
Stöd Google-arbetarna.
Stoppa sexuella trakasserier på våra arbetsplatser.
Inga vedergällningar mot de som strejkar.