Göteborg: Skolstrejk mot nedskärningar

Skolstrejken mot nedskärningarna på Karl Johansskolan i Göteborg samlade över 200. Föräldrarna utesluter inte fler aktioner (Foto: CC).

av Kristofer Lundberg // Artikel i Offensiv

Onsdag den 8 januari samlades över 200 föräldrar och barn vid Karl Johansskolan i Göteborg i en skolstrejk mot nedskärningar. Detta efter att barn och föräldrar vid Karl Johansskolan i december nåddes av nyheten att skolan planerar att ta bort 15 heltidstjänster.

Det var för en vecka sedan som föräldraföreningen på Karl Johansskolan i Göteborg utannonserade skolstrejk och uppmanade föräldrar att stanna hemma från skolan med barnen och istället ansluta sig till utåtriktade protester. Över 200 föräldrar och barn samlades i närheten av skolgården med tal, slagord och plakat mot nedskärningar.
Under dagen höll föräldraföreningen öppet hus för de strejkande eleverna i aktivitetshuset på Karl Johanstorget. Dagen fylldes med aktiviteter och workshop kring barnkonventionen.
– Stämningen var fantastiskt bra under hela dagen. Efter manifestationen hade vi öppet hus i Aktivitetshuset, vi hade protestlista där alla kunde skriva under att de stöttar strejken. Barnen kunde skriva och rita budskap som knyter an till Barnkonventionen, berättar Britta Brus för Offensiv. 

Bakgrunden är effekterna av åratal av nedskärningar. När betygen skulle sättas för Karl Johansskolans elever i årskurs sex fick alla elever samma betyg, och skolan hänvisar till resursbrist. Rektor Nahid Rezaei har i media sagt att hon måste hålla budgeten och har sju lärare över budget; två av tjänsterna som ska bort är lärartjänster.
– Barnen ska få betyg första gången och så agerar skolan såhär. Vilket förtroende skapar det för betygssystemet? frågar sig Britta Brus.
Föräldrar vittnar om sjukskrivna lärare och löpande vikarier. En klass har haft fem vikarier som klassföreståndare under året. Rektorn har istället för att skicka en tydlig signal till politikerna om behovet av resurser försäkrat föräldrarna att problemen är tillfälliga.

Britta Brus.

Britta Brus, som var en av organisatörerna till skolmarschen i höstas, var också en av organisatörerna till skolstrejken.
Eleverna i årskurs sex har fått E i flera ämnen, det lägsta godkända betyget. Orsaken är inte grundad på dess kunskap, utan på att skolan inte hade tillräckliga underlag. De har således inte bedömt elevernas kunskapsnivåer individuellt, utan satt ett betyg utan koppling till elevernas prestation.
Britta Brus har en dotter i klass fem vars kompis i sexan nu har fått betyg för första gången, och Britta har pratat med hens förälder. 
– Det verkar inte alls ha gått rätt till med betygsättningen då tillräckligt underlag för en korrekt bedömning saknas, troligen på grund av för många olika vikarier. Därför har hela klasser fått samma betyg E i vissa ämnen.
Samtidigt som skolan saknar resurser för att ge eleverna fullständiga och korrekta betyg på grund av resursbrist planeras ytterligare nedskärningar. Skolan har redan tagit bort extraresurser som har varit specifikt inriktade för att stötta de klasser som har haft behov av extra stöd. 
– Till föräldrarna kommer löften om att ”inget kommer att märkas”. Ska en skratta eller gråta? frågar sig Britta Brus.

En kan vara kritisk till betygssystemet som sådant, inte minst att de ska sättas i så tidig ålder. Men om betygen enligt skollag ska sättas måste det ske korrekt, annars kommer det att ifrågasättas hela vägen.
– Skolan har heller inte haft några utvecklingssamtal under förra terminen, vilket omöjliggör för föräldrar att veta var barnen ligger kunskapsmässigt. Nu förstår föräldrarna att det beror på att inte heller skolan vet.
Olov Agné från föräldraföreningen talade på skolstrejken.
– Hur kan det bli så här igen? Rektorn menar att hon har anställt för många i förhållande till budget. Är det budgeten som ska komma i första hand? Är det inte barnens behov? sa han i sitt tal. 

– Vi är många som har tröttnat på att det gång på gång beslutas om nedskärningar som får förödande konsekvenser för eleverna. De bryter mot Skollagen och numera även Barnkonventionen. Samma sak sker gång på gång. Politiker och tjänstepersoner tar inte sina roller på allvar, utan leker med våra skattepengar, säger Britta Brus.
Kampen har förts flera gånger tidigare mot hot om nedskärningar på Karl Johansskolan, och föräldrarna utesluter inte fler strejker och protester.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!