Gratis buss – för renare luft

2006-08-29 22:40:27
Rättvisepartiet Socialisterna organiserade på morgonen den 25 augusti en aktion för gratis busstrafik i Umeå. Åtta morgonpigga valarbetare delade ut flygblad till resenärerna på Vasaplan.

Mätningar har visat att luften i centrala Umeå är hälsovådlig på grund av allt för kraftig trafik kombinerat med speciella klimatförhållanden. Detta är något som måste åtgärdas, och regeringen har gett Umeå kommun i uppdrag att ta fram ett åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen.

Nonchalans

Kommunledningen har emellertid uppvisat en häpnadsväckande nonchalans i frågan, med en ringled – klar 2015-2020 – som enda förslag på lösning. Men det är trafiken in och ut ur centrala stan som är det stora miljöproblemet, och Vägverkets undersökningar visar att en ringled skulle ha mycket liten effekt på luftföroreningarna i centrala Umeå.

Satsa på kollektivtrafik

Rättvisepartiet Socialisterna kräver att kommunen ska göra en verklig satsning på kollektivtrafiken. Gratis bussar och tätare turer kombinerat med ett upprustat cykelnät är enda vägen framåt för att rensa upp luften i Umeå.
Gratis busstrafik finns redan i exempelvis Nybro, Ockelbo och på Åland.

Davis Kaza