Grekland: Kasta ut trojkan – fäll regeringen!

2012-10-25 17:47:39
Det senaste krispaket som Trojkan – EU, Europeiska centralbanken (ECB) och Internationella valutafonden (IMF) – ämnar påtvinga Grekland är det hittills värsta. 
150 000 offentliga jobb ska bort, pensioner och löner sänks på nytt samtidigt som skola, sjuk- och hälsovård drabbas av nya drakoniska nedskärningar. Detta är bara ett axplock av de nedskärningar som finns föreslagna i den 94-sidiga långa promemoria som, enligt media idag (25 oktober), ligger till grund för de slutförhandlingar som inletts mellan Trojkan och den sönderfallande grekiska regeringen.  

De nya nedskärningarna och skattehöjningarna kommer efter att Greklands ekonomi krympt fem år i rad och efter att antalet arbetslösa blivit fyra gånger fler sedan krisen slog till sommaren 2008 (i juli i år var 1 260 000 personer utan jobb, mot 364 000 personer i juli 2008). 
Varje månad försvinner 1 000 jobb och arbetslösheten i Grekland är högre än någon annanstans i Europa. 
Efter återkommande stålbad sitter Grekland fast i en ekonomisk depression, med förödande sociala konsekvenser. Levnadsstandarden har fallit med minst en tredjedel de senaste fem åren och av den välfärd som fanns finns inget kvar. 
”Leo, 64 år och nu hemlös, har fått sin pension sänkt med 60 procent och nu väntar ytterligare sänkningar av pensionen”, rapporterade brittiska BBC i augusti. Två månader senare står det klart att pensionsåldern höjs till 67 år och att pensionen sänks med 15 procent för dagens pensionärer och de som går i pension 2013 får en sänkning med 26 procent. Dessa nya försämringar av pensionen kan liknas vid en dödsdom för många äldre.
Det nya krispaketet innebär dödsstöten för det som finns kvar av offentlig sjuk- och hälsovård. En av tio läkare ska sparkas nästa år och eftersom vården blir än dyrare kommer lågavlönade, arbetslösa och äldre att stå utan vård. ”Att bli arbetslös idag är direkt livshotande”, som en representant för det grekiska LO uttryckte det i en tidningsintervju.
Att Grekland fått ytterligare tidsfrist är ingen lindring eller skydd mot nya krispaket. Särskilt inte mot bakgrund av att Trojkan nu tar ett än hårdare strypgrepp på Grekland för att skydda långivare, främst ECB och regeringar i Europa samt grekiska banker, samtidigt som krisen bara fördjupas. Enligt uppgifter i media har Trojkan krävt och fått igenom att deras representanter (EU-kommissionens så kallade Task Force för Grekland) ska få full bestämmanderätt över statsutgifter och -inkomster för att garantera att nödlånen till Grekland används till att betala av skulden. Med andra ord, har Trojkan sett till att nya så kallade räddningsinsatser (bail-out) till Grekland endast ska användas till av betala av tidigare krislån från samma Trojka. Grekland placeras direkt under EU:s och marknadens diktatur. 
I en färsk prognos från Citibank förutses att Greklands BNP minskar med ytterligare 7,3 procent 2013 och 10,8 procent 2014 efter att ha krympt med minst 6,5 procent i år. Stämmer denna prognos har den grekiska ekonomin om två år krympt mer än det 30-procentiga ras som föregick Hitlers makttillträde i Tyskland 1933.
Effekterna av den begränsade skuldavskrivning som genomfördes i början av året, då privata långivare mot ersättning skrev ned sina fordringar på Grekland, blev inte långvarig. Den grekiska statsskulden har även i år ökat snabbare än i andra europeiska länder och vid årets slut kan den totala statsskulden motsvara 169 procent av BNP, alltså lika mycket som innan den partiella skuldavskrivningen i mars. 
Trojkans krisåtgärder är ett recept för en ekonomisk och social kollaps som riskerar följas av ett inbördeskrig om inte arbetarrörelsen lyckas gripa makten och avskaffa kapitalismen. 
Fortsatt kamp i form av en serie generalstrejker och andra massaktioner – ockupationer, blockader, betalningsbojkotter o s v – kan fälla en redan kraftigt försvagad regering. Regeringspartierna rasar i opinionsundersökningarna. Särskilt stort är fallet för socialdemokratiska Pasok som så sent som i valet 2009 fick 44 procent av rösterna, sedan rasade till 12,2 procent i det senaste parlamentsvalet i juni och nu är nere på 5,5 procent. 
Vänsterpartiet Syriza är numera landets största parti (dryga 30 procent). Men även nazistiska Gyllene Gryning går fram och har nästan fördubblat sitt stöd sedan valet i juni. 
Nazistiska Gyllene Gryning rustar för inbördeskrig och ser som sin uppgift att bereda för en militärkupp.
Framtiden för Grekland kommer till stor del att avgöras av i vilken mån vänstern – Syriza och KKE (grekiska kommunistpartiet), facken och olika sociala rörelser – kan förenas i en rörelse som tar sikte på att fälla regeringen och kasta ut Trojkan, vilket inte är möjligt utan ett socialistiskt program och bygget av demokratiska aktionskommittéer som kan samordna och ena kampen, slå tillbaka nazisthotet och driva bort Gyllene Gryning samt utgöra grunden till arbetarregering och ny samhällsmakt. 
  • Släng ut Trojkan och dess regering. Låt rika, storbolag, banker och korrupta politiker betala den kris de skapat.
  • Stoppa åtstramningspolitiken – massiva offentliga satsningar för jobb, bostäder och utbildning istället för nedskärningar.
  • Bryt marknadens diktatur. Vägra betala den skuld som kapitalismen och korrupta politiker bär ansvaret för. Stoppa kapitalflykten och inför kapitalkontroll. Omedelbart förstatligande av banker och finansinstitutioner. 
  • För en alleuropeisk endags generalstrejk.
  • Försvara demokratiska fri- och rättigheter. Stoppa attackerna mot facken och kollektivavtalen. Ned med EU-diktaten.
  • Kämpande och demokratiska fackföreningar. För bygget av revolutionära socialistiska masspartier. Förena masskampen genom bygget av demokratiska aktionskommittéer och församlingar lokalt, regionalt och på riksplanet, som kan utgöra grunden för nya socialistiska arbetarregeringar.
  • För ett demokratiskt och socialistiskt Europa.

Per Olsson 
25 oktober

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!