Gruvbolagen hotar fjällen

2007-03-21 12:18:38
Fjällen har tidigare varit fredad mark för exploatörer och kapitalister. Men på bara ett par månader har två utländska bolag fått tillstånd att prospektera efter mineraler i Europas två största naturreservat: Sjaunja i Norrbotten och Vindelfjällens i Västerbotten.

Kanadensiska Blackstone Ventures Inc har beviljats undersökningstillstånd att leta efter koppar och guld i ett 7 000 hektar stort område i Vindelfjällen och International Gold Exploration, IGE, har fått tillstånd att leta koppar i Riteljaure, ett av de många otillgängliga platserna i Sjaunjas obrutna fjällregion.
IGE ska leta efter brytvärd koppar i renbetesmarker och livsmiljöer för hotade arter. Området ligger inom Sörkaitums samebys åretrunt-marker och har stor betydelse som vårflyttningsområde i april månad.
Sjaunja-reservatet är lika stort som hela Blekinge och våtmarkerna har klassats som ett av världens mest skyddsvärda våtmarksobjekt. Artrikedomen vad gäller det högre djurlivet saknar sannolikt motsvarighet. Mer än 150 fågelarter har observerats, varav minst 100 har konstaterats häcka.

Leta koppar i världsarvet

Sjaunja utgör ca en tredjedel av den obrutna vildmarken Laponia, nära 10 000 kvadratkilometer stort och uppförd på UNESCO:s världsarvslista. Exempel på andra världsarv i världen är Stora Barriärrevet i Australien, Grand Canyon i USA och Victoriafallen i Zimbabwe.
Att starta koppargruvor innebär stora skador och omfattande vägdragningar. En gruva som bryts på ytan kan betyda att man behöver flera kvadratkilometer för verksamheten både för både dammarna och för själva brottet. Strax utanför Gällivare finns till exempel Aitik. Gruvan upptar ett totalförstört område på ca 30 kvadratkilometer.
I riksdagsdebatten om kopparbrytning i Sjaunja påstod Maud Olofsson (c), som drivit på för gruvbolagens rätt, att ett skydd av Sjaunja skulle vara dåligt för Norrland.
– Det skulle lägga en död hand över Norrbotten, stora delar av Västerbotten och Jämtland, klämde hon i med.
Men stämmer det verkligen? Gruvbolagen har ökat sina vinster markant och utöver ett redan utbrett gruvbruk finns redan ett tusental nya tillstånd runt om i landet.
Om det är något som lägger en ”död hand över Norrbotten” så är det alliansregeringens attacker på lågavlönade och arbetslösa samt kommunpolitikernas underdånighet gentemot storföretagen när de lägger ner de industrier och verk som Norrlands samhällen är helt beroende av.
Maud Olofssons väl kända ömmande för glesbydgen har snarare visat sig vara för storföretagen än för norrbottningarna.
Stackars gruvbolagen. LKAB gjorde en vinst på 3,5 miljoner per anställd på två år och Bolidens supervinster är ännu högre per anställd.

Baklängesrevolution

Att alliansregeringen släpper fram gruvbolagen i naturreservat är inte isolerade företelser.
Baklängesrevolutionen sker på miljöpolitikens alla fronter; regeringen deltog i igenomdrivandet av EU:s smutsiga kemikalielagstiftning REACH, kollektivtrafiken blir dyrare, intäkterna från Stockholms trängselskatter dirigeras från kollektivtrafik till vägprojekt, Stockholms miljöbudget halveras, djurskyddsmyndigheten pressas in i Jordbruksverket och Naturvårdsverket ska nu sättas under ”granskning”. Deras arbetsuppgifter ”ska ses över”.
Svenska Naturskyddsföreningens rapport om den borgerliga regeringen visar att tre allianspartier vill sänka anslagen för naturskydd drastiskt. Moderaterna vill minska anslagen med nästan en miljard, kristdemokraterna med 650 miljoner och centerpartiet med 300 miljoner.
Om det går igenom innebär det slutet för riksdagens miljömål för ”Levande skogar” med mål att skydda 440 000 hektar skog. Detta mål och Naturvårdsverkets över 800 utpekade områden för naturskydd kommer att bli omöjligt att nå om anslagen sänks.
Folkpartiet som under början av förra mandatperioden talade om att öka anslagen jämfört med den förra s-regeringen har idag gjort platt fall inom alliansen.
Samtidigt har skogsutredningen, som letts av Jämtlands vänsterpartistiska landshövding Maggi Mikaelsson och blev klar i höstas, velat släppa fältet fritt för bolag som vill kalhygga och avverka fjällnära och orörd skog. Mikaelsson måste vara vänsterns finaste gåva till kapitalet och skogsbolagen. Hon är mest känd för det mutbrott hon dömdes till efter att ha bjudits på älgjakt och middagar av skogsbolaget SCA.
Utredningen innebär också hot om ökad gödsling och större inslag av främmande trädslag.

Det behövs kamp

Alliansens strypgrepp över naturvården kommer att ge ökad makt till de skogs- och gruvbolag som redan innan maktskiftet bedrev sin verksamhet tvärtemot miljömålen. Nu finns dessutom flera ansökningar om att bryta uran! I en nära framtid riskerar den kommunala vetorätten mot uranbrytning att åsidosättas.
Lösningen är inte i första hand ”bättre lagstiftning” som v och mp naivt ryar om. Miljön styrs inte av juridiken. Den styrs av kapitalets efterfrågan av naturresurser och kapitalets intresseorganisationer i den borgerliga alliansregeringen.
Det behövs ett landsomfattande initiativ mot regeringens miljöpolitik, av fack och miljöorganisationer, där krav ställs på att omfördela storföretagens supervinster till skydd av natur och arbetsmiljö, högre löner, arbete åt alla och försvar av folks jakt-, fiske- och rekreationområden.

Mattias Bernhardsson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!