Hammarkullen arrangerar en konstens gräsrotsfestival

2017-07-14 15:43:20
Hammarkullen Urban Art Festival är ett initiativ för att möjliggöra nya sätt för offentlig konst.

Festivalen byggs upp för att fånga lokalsamhällets engagemang, tankar, drömmar och hopp, där inbjudna internationella konstnärer först ska leva i området för att få en koppling och relation till de boende i området för att sedan skapa konst tillsammans med dem. Detta gör denna konst- och gatufestival unik och handlar om att demokratisera tillgången på konst.
Nationella och internationella konstnärer från Spanien, Mexiko och Chile har bjudits in och kommer att bo och verka i området. Tanken är att konstnärernas verk ska spegla människors vardag.
Alltför ofta tas beslut om områdets utformning ovanför våra huvuden och dyra konstverk utan lokal förankring kommer upp. Vi vill med denna festival vända den trenden och demokratisera utformningen av våra områden genom konsten.
Festivalen kommer att ha sin utgångspunkt i Hammarkullen som ett center för vidare spridning över Angered, med exempelvis en graffittiworkshop på Blå Stället i Angered.
Offentlig konst har möjlighet att ge tankar och påverka synen på sin närmiljö. Konst i närområdet kan förändra hela atmosfären i ett område och vi hoppas att festivalen ska förmedla trygghet och framtidstro.

Hammarkullen är en stadsdel känd för sitt brinnande engagemang och motståndskraftiga lokalsamhälle. Med konstfestivalen kan vi knyta samman samhällsengagemang och konst och göra Hammarkullen till en konstens huvudstad. Stadsdelen blir unik i Göteborg och landet.
Hela syftet med festivalen är att bygga den kring självorganisering och ett underifrånperspektiv som för lokala aktörer samman. Därmed ägs festivalen av alla de som deltar och på något sätt bidrar.

När det kommer till gatukonst har den genomgått en förvandling under de senaste åren från att ha varit hårt kritiserad och olaglig till att i många fall bli accepterad och välkomnad.
En utmaning för gatukonsten är därmed att behålla sin motståndskraft och vilja till att förmedla förändring, samtidigt som den accepteras i konstens ”finrum” och samhällsfinansieras i det offentliga rummet. Detta, men också att bryta barriären om vem som skapar konst, kommer att kunna diskuteras under festivalen.
En av de internationella konstnärer som kommer att delta är Rob MacDonald, engelskfödd konstnär baserad i Barcelona. Han har varit involverad i en rad konstaktiviteter på den internationella scenen i snart 30 år.
Hans arbete inkluderar musik, poesi och framträdanden, men de senaste tio åren har han fokuserat på stenkonst. Han sammankopplar ofta sin konst med politiska tankar, samhällsbyggande och underifrånperspektiv i sitt arbete. Han var därför en självklar gäst att bjuda in till Hammarkullen under gatukonstfestivalen.
Rob har även en bredare syn på konsten ur ett såväl internationellt som historiskt perspektiv och är redaktör på det internationella världsomspännande konstmagasinet BadArt.
Utöver det är han även deltidsarbetande och entusiastisk lärare i samhällskunskap och konst. ■


Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!