Hammarkullen: Seger för hyresgästernas kamp

2017-10-19 21:59:12

foto: Kristofer Lundberg
Hammarkullen har visat att gemensam kamp och organisering lönar sig.

Offensiv har upprepade gånger beskrivit den bostadspolitiska maktkamp som utspelar sig mellan hyresgäster och bostadsbolag runt om i landet. I Hammarkullen, Göteborg har hyresgästernas långa kamp och organisering gett resultat.

På många håll runtom i landet pågår standardhöjande åtgärder där hyresgästerna har gått samman och protesterat mot fastighetsbolagen och de hyreshöjningar som sker i spåren av renoveringarna.
Som ett resultat av stora hyreshöjningar har det inte varit ovanligt att människor tvingas flytta då de inte har råd med den nya hyran. Fenomenet har fått uttrycket ”renovräkningar” och inleder ofta en gentrifieringsprocess.
Hyresgästföreningen släppte en rapport kring ämnet för inte så länge sedan och konstaterade att var tredje kan tvingas flytta.
Ur pressen som skapas ur hyresgästernas protester samt förhandlingar med Hyresgästföreningen brukar fastighetsägarna erbjuda tre nivåer på renoveringen, där alla nivåer dock hamnar i någon form av hyreshöjningar.

I Hammarkullen ser det dock annorlunda ut. I Hammarkullen har kommunala Bostadsbolaget inlett ett pilotprojekt för att se om det skulle fungera med ett nollalternativ som nu inleds när badrummen på Bredfjällsgatan och Gropens Gård ska renoveras. Badrumsprojektet ska således ha olika nivåer, där grundnivån kommer att vara utan hyreshöjning. Därefter kan hyresgästen göra tillval som kostar.
Bostadsbolaget blir först i landet med detta, men det är inte sprunget ur tomma intet eller ett resultat av bolagets välvilja. Det är ett direkt resultat av kamp och organisering där den subjektiva faktorn stavas Rättvisepartiet Socialisterna. Det är värt att påminna oss om hur det gått till.
Sedan år 2012 har boende tillsammans med Rättvisepartiet Socialisterna (RS) kämpat mot privata slumvärdar på Bredfjällsgatan och Gropens Gård i Hammarkullen. Kraven riktades mot de privata bostadsbolagen med krav på renovering utan hyreshöjning, och om företagen inte var beredda på detta skulle de tvångsförvaltas eller kommunaliseras. RS gjorde besök i lägenheterna, fotade och beskrev läget, kontaktade media och organiserade protester.
I december 2015 vanns en viktig seger, då RS krav på kommunalisering hade spridits brett och allt fler tog upp och drev frågan. Exempelvis tog de tre lokala hyresgästföreningarna ett uttalande om kommunalisering, som senare fick stöd av 16 lokala Hyresgästföreningar i Angered som också initierade en demonstration.
Göteborgs kommunfullmäktige tog därefter ett beslut om att kommunalisera de 900 lägenheterna.
Redan samma dag, den 4 december 2015, skrev RS: ”Organiseringen fortsätter nu för att säkerställa att kommande renoveringar sker under hyresgästernas demokratiska inflytande och kontroll.”

Från det att beslutet hade tagits fram till i april 2016, då Bostadsbolagets officiella övertagande ägde rum, genomförde RS dörrknackningar, samtal, gårdsmöten, dialoger och stormöten i området som sedan resulterade i ett ”Manifest för Hammarkullen”.
I manifestet som först hade förankrats bland de boende tar RS upp nollalternativ som krav och skriver vidare: ”Nu är det viktigt att låta de boende komma in i processen och få makt och inflytande över renoveringarna, sin boendesituation och närområde […] den gemensamma parollen är alla ska kunna bo kvar.”
Även Hyresgästföreningen har på olika nivåer fört ett gediget påverkningsarbete kring liknande krav, såväl lokalt som på föreningsnivå och regionalt. Däribland ett möte med över 120 deltagare samt närvaro i paneldiskussioner, stormöten, debatter och processmöten. Tillsammans har detta satt önskad press på Bostadsbolagets ledning.
Offensiv har pratat med Thomas Öby, förvaltare på Bostadsbolaget i Hammarkullen.
– Initiativet kommer ur diskussionerna kring renovräkningar. Vi vill hitta sätt så att alla ska kunna bo kvar efter renoveringen.
– Tanken är att börja med fem trappuppgångar på Bredfjällsgatan 26-34. Vi inleder med 26-28 och sedan går vi vidare.
Bostadsbolaget kommer att bju-da in berörda hyresgäster till ett möte den 6 november. Sedan kommer Hyresgästföreningen att bjuda in samma hyresgäster till ett möte.
– Vi har pratat med Hyresgästföreningen innan, både lokalt och regionalt, för att säkerställa att alla hyresgäster får komma till tals.
– Detta är spännande och nytt även för oss. Vi måste tänka i nya banor, utmana tidigare arbetssätt och många frågor är givetvis kvar att lösa, men vi ser fram emot detta, avslutar Thomas.

Bostadsbolaget är i detta läge pionjärer bland fastighetsbolagen och visar att det går att renovera utan hyreshöjningar. De har tagit till sig vad områdets boende har mobiliserat kring. Hammarkullen en visar på nytt vägen för vad som är möjligt. Detta är en bostadspolitisk seger för alla berörda. ■


Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!