”Hamnstrejken handlar om kollektivavtal och strejkrätten”

2019-01-23 09:34:29

foto: Göteborgs hamn
Allt stöd till Hamnarbetarförbundets strejk.

”Den här konflikten handlar om mycket viktiga principer för fackföreningsrörelsen”. Det säger Henrik Collvin, ordförande för Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 30 i Malmö, till Offensiv.

Svenska Hamnarbetarförbundet har varslat om strejk från och med idag den 23 januari i ett antal hamnar runt om i Sverige. För Malmö hamn betyder det att man punktstrejkar två timmar på morgonen mellan 07.00 och 09.00 samt den 27 januari mellan 06.00 och 08.00.
Strejken gäller rätten till att teckna kollektivavtal på arbetsplatsen. Denna rätt ifrågasätts av både arbetsköparna Sveriges Hamnar och av Transportarbetarförbundet som menar att det bara kan finnas ett kollektivavtal på arbetsplatserna runt om i hamnarna. Hamnarbetarförbundet har erbjudits ett så kallat hängavtal som fråntar Hamnarbetarförbundet alla möjligheter till att förhandla om löner och andra arbetsvillkor.

Argumenten som används av LO-­toppen och arbetsköparna – att man bara kan ha ett kollektivavtal på samma arbetsplats – stämmer inte. Elektrikerförbundet har ett eget kollektivavtal på arbetsplatser där det också finns avtal med Byggnads. Inom skolan finns det två eller ibland tre olika avtal på samma arbetsplats. Vad det handlar om är att man vill sätta stopp för medlemsstyrda, kämpande och demokratiska fackföreningar.
Upprinnelsen till den pågående konflikten är konflikten i Göteborgs hamn mellan Hamnarbetarförbundet och arbetsköparen APM Terminals i våras. Den ledde till att Sveriges Hamnar och dess medlemsföretag införde en nationell utestängningspolicy mot Hamnarbetarförbundets 1 300 medlemmar och deras företrädare. De kastade ut avdelningarna från sina facklokaler, stoppade skyddsombudens verksamhet och deras fackliga arbete på arbetstid.
Under konflikten i våras, då Hamnarbetarförbundet strejkade i sammanlagt åtta timmar, svarade arbetsköparna med en lockout som pågick i sex veckor. Denna gång svarar arbetsköparna med lockout under två hela dagar som svar på punktstrejkerna och skyller allt på Hamnarbetarförbundet.

Det är inte Hamnarbetarförbundets fel eller ansvar att arbetsköparna i Svenska Hamnar räknar med ekonomiska förluster under konflikten. Om man medvetet attackerar fackföreningarna får man ta konsekvenserna av detta.
Detta visar tydligt att Svenska Hamnar inte vill ha en fackförening som tar kamp för sina medlemmar och för arbetarnas rättigheter, utan hellre tecknar avtal med Transport­arbetarförbundet som också motarbetar Hamnarbetarförbundet.

Henrik Collvin, ordförande för Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 30 i Malmö, säger att den pågående konflikten inte bara handlar om rätten till att teckna kollektivavtal, utan också om försvaret av strejkrätten som är under attack från regeringen, arbetsgivar­organisationer och LO-ledningen. Den handlar även om kampen mot förändringar i Las (Lagen om anställningsskydd).
Henrik avslutar med att han hoppas att hamnarbetarna kommer att vinna kampen både för rätten till kollektivavtal och kampen mot inskränkningar i strejkrätten.

Rättvisepartiet Socialisterna och Offensiv ger sitt fulla stöd till Hamnarbetarförbundets kamp för ett riktigt kollektivavtal och för rätten till en egen fackförening.


”Läget låst” i Sundsvall

I Sundsvall har Hamnarbetarförbundet varslat arbetarna i avdelning 8 i Tunadalshamnen som till största delen hanterar gods till och från SCA:s pappersfabriker. Strejk­varslet gäller till en början två timmar om dagen från onsdag den 23 januari till och med fredag den 25 januari. Arbetsköparen har lockoutat dem mellan klockan 18 och midnatt på torsdag.
Henrik Henriksson, som sitter i Hamnarbetarförbundets förbundsstyrelse, säger till SVT Västernorrland:
– Jag är tveksam till att de kommer att hitta någon lösning nu. Läget är låst just nu.
Han säger också att stämningen bland medlemmarna i hamnen är spänd.


Därför sa Hamn nej till medlarbudet


Att Hamnarbetareförbundet fortfarande
inte släpps in som fullvärdig part var skälet till att facket sa nej till medlarnas avtalsbud i tisdags. Medlarnas bud var i det närmast identiskt med den kravlista som arbetsgivarna hade lagt fram dagarna innan.
Förbundsstyrelsen för Hamnarbetarförbundet avvisade i tisdags medlarnas avtalsbud.
Skälen är enligt Hamn att medlarbudet kräver att fackförbundet avsäger sig rätten att vara delaktiga i lokala uppgörelser på arbetsplatserna där medlemmarna jobbar, möjligheten att tolka det egna avtalet och rätten att väcka talan i Arbetsdomstolen om arbetsgivarparten bryter mot ingångna avtal. Därmed skulle förbundet frivilligt avtala bort fackliga rättigheter som följer av normala kollektivavtal på arbetsmarknaden.
– Det är anmärkningsvärt att vi fått ett medlarbud närmast identiskt med arbetsgivarnas kravlista. Budet innebär inskränkningar av våra fackliga rättigheter som sträcker sig utanför gällande rättspraxis, säger förbundsstyrelseledamot Erik Helgeson i ett pressmeddelande från Hamn och fortsätter:
– Vi är givetvis medvetna om att vårt avtal skulle få en sämre rättslig ställning än det först ingångna Hamn- och Stuveriavtalet mellan Sveriges Hamnar och Transport, men det är magstarkt att kräva ytterligare eftergifter som skulle utestänga oss från möjligheten att exempelvis vara delaktiga och göra likalydande uppgörelser på lokal nivå ute i hamnarna.