Haninge: Anställda bryter tystnaden

2017-08-19 10:36:26
Berättelser från anställda inom Haninges privata omsorg – Evidensia AB:s hemtjänst, Ambea Nytida AB:s LSS-boende i Tungelsta och Vardaga AB:s äldreboende i Vendelsö – visar på usla villkor, vanvård som tystas ned och förskingring av kommunens skattemedel. Mattias Bernhardsson (RS) kräver att förvaltningen utreder och polisanmäler Evidensia AB.

På kommunfullmäktigemötet den 12 juni argumenterade Rättvisepartiet Socialisterna (RS) förgäves mot Moderaternas motion om att privatisera ännu mer av Haninges äldreomsorg.
När jag läste läste upp vittnesmål från anställda i privat omsorg om deras usla arbetsvillkor avbröts jag bryskt av den socialdemokratiska presidieordföranden Kenneth Forsberg: ”Håll dig till ämnet, motionen handlar om utvidgning av LOV [Lagen om valfrihetssystem] – inte om arbetsvillkor!”. Jag tystades.
Jag frågade kommunledningen varför Kommunal inte hade fått tillfälle att yttra sig, varför facket inte var med på den långa remisslistan? Inget svar. S-C-MP-styret röstade igenom motionen med stöd av de borgerliga och Sverigedemokraterna. Facket utestängdes och de anställdas röster tystades.

En rapport från Kommunal visar hur privat driven äldreomsorg innebär lägre löner, allt sämre arbetsvillkor och allt högre andel otrygga jobb. Skillnaderna i total lön mellan kommunal och privat driven äldreomsorg – det vill säga inklusive tillägg som ob, övertids- och jourersättning – fördubblades från 900 till 1 800 kronor bara mellan åren 2012 och 2014. Skillnaden i grundlön ökade till hela 2 500 kronor.
– De styrande politikerna struntar i oss vårdarbetare. De fattar i princip beslut om att fler ska ha sämre villkor, säger Sadia Islam, behandlingsassistent och medlem i Rättvisepartiet Socialisterna.
Men Sadia och fler anställda bryter nu tysthetskulturen. De har fått nog.

EVIDENSIA AB
Jag har haft flera möten med anställda på Evidensia som samtliga berättar om en fruktansvärd arbetsmiljö: Alice, Maria, Sanna, Alexandra, Sofia, Jenny och Anna. Kommunen larmades redan i februari om ägarens trakasserier av anställda, orimliga arbetsvillkor och bedrägeri mot de äldre såväl som mot kommunen.
Från och med den 2 juli är ingen anställd på företaget, men på grund av ägarens trakasserier och hot kommer de anställda här endast att framträda med fingerade namn.
De scheman (samtliga utan sekretessbelagda uppgifter) jag har gått igenom bekräftar en makalös minutjakt på randen till omöjlighet. På ett 15-minutersbesök hos en brukare ska följande hinnas med: kvällshygien, ta av kläder, bortsta tänder, tömma stomi, tvätta med svamp, smörj med salva, diska och tillsynsstäda lägenheten, hänga tvätt vid behov, vika in torr tvätt, ställa fram näringsdryck samt vanlig dryck och tilltugg, påminna om eventuella mediciner och ta med soporna på vägen ut.
På 15 minuter alltså.

De anställda berättar hur Evidensia lurar de äldre på de besök de har blivit beviljade till. Det är satt i system och gäller nästan alla besök, uppger de och förklarar: En brukare som blir beviljad dubbelbemanning får bara besök av en anställd, men kommunen faktureras för dubbelbemanning. Ett beviljat 30-minutersbesök faktureras som ett 30-minutersbesök, men i schemat står det att den anställde ska hinna med allt på 15 minuter.
– Det finns exempel där det försvinner mycket beviljad tid. En kund som blev beviljad ett besök på 120 minuter – vilket kommunen faktureras för – fick bara ett besök på 50 minuter. Utöver att beviljad tid kortas ned rakt av, kortas besöken av ytterligare då det i våra arbetsscheman knappt finns tid att transportera oss mellan kunderna, berättar Alice.
De anställda får oftast sina scheman bara dagen innan, trots att Kommunal har krävt att de ska få scheman 14 dagar i förväg. Att systematiskt skicka ut scheman på så kort varsel innebär att ett familjeliv nästintill blir omöjligt.
Det innebär också att den anställde mister sin rätt till sjuklön då ägaren alltid svarar att inga inbokade pass finns. Detta gör att personal, som redan är lågavlönade, släpar sig iväg till jobbet även när de är sjuka, helt enkelt för att kunna försörja sig.

Att skicka ut scheman på så kort varsel är också ett system för att lura personalen såväl som Haninge kommun på pengar. Om en brukare läggs in på sjukhus eller frivilligt reser bort får Evidensia full ersättning från Haninge kommun under de första 5 dagarna just för att betala personallönekostnader.
Om schema inte är utsänt betalas ingen lön ut och Evidensia behåller hela ersättningen. I vissa fall där scheman redan har skickats ut får personalen istället schemaändringar med flera korta obetalda raster utspridda under arbetspasset.
När jag går igenom schemana hittar jag exempel på obetalda småraster som uppgår till 3 timmar och 30 minuter och till och med en obetald rast på 5 timmar och 25 minuter. Ägaren stjäl alltså de anställdas löner och raster.

Istället för att ge de äldre sina beviljade besök har ägaren krävt att de anställda ska utföra privat hushållsarbete åt ägaren, allt ifrån att tvätta kläder till husreperationer. Om de anställda har vägrat har de omedelbart bestraffats med sämre scheman. När Alexandra vägrade laga trappen på hennes privata villa i Vendelsö fick hon bara kvällspass.
– Jag tvingades att ta extrajobb för att få ihop pengar till hyran. Då svarade hon [ägaren] med att inte ge mig några timmar alls, berättar Alexandra.
Kommunal var till sist tvungna att träda in och förhandla om Alexandras olovliga uppsägning. Hon har ännu idag inte fått ut sin uteblivna lönefordran varvid Kommunal driver både Alexandras och flera andra anställdas uteblivna ersättningar till central förhandling.
Anna var anställd på 100 procent, men i verkligheten var hennes arbetsdagar 10-11 timmar långa. När hon inte orkade längre och bad om att få scheman med 8 timmars arbetsdag svarade chefen: ”Nej, men du kan få gå ned till 90 procent”.

Anställda luras systematiskt på lönen:
• De anställda har aldrig fått sjuklön baserad på ob-tillägg – vilket kollektivavtalet fastställer – utan bara på timlön.
• Ingen övertidsersättning har betalats ut.
• De anställda har nekats att bli tillsvidareanställda med fast månadslön, trots att de har rätt till det efter 720 arbetade dagar.
• Samtliga anställda har lurats på sin semsterlön på grund av avsaknad av korrekta anställningskontrakt. Maria fick inte ut semsterlön på ett och ett halvt år.
• Ägaren har inte betalat in avtalsenlig ITP (tjänstepensionen för privatanställda med kollektivavtal).

Enligt upphandlingens skall-krav ska företaget ha ett ”systematiskt arbetsmiljöarbete”. Istället blev det systematisk terror.
När Jenny blev gravid bestraffades hon omedelbart. Hon plockades bort från alla informations-sms och -mail redan samma dag. Utan dessa kunde hon inte göra sina arbetsuppgifter inom administration och ägaren vägrade svara i telefon.
Till slut varslades Jenny på grund av ”arbetsbrist” samtidigt som nya anställdes. Efter en förhandling med facket Vision fick Jenny veta att hon skulle få komma tillbaka genom en omplacering, men inte inom administration, utan som vårdbiträde. Jennys graviditet skulle alltså leda till ett tyngre arbete och ensamma besök hos vårdkrävande multisjuka.
Men omplaceringserbjudandet kom aldrig. Istället blev hon skickad till städjobb.
– Jag blev tillsagd att städa Lillefots Hundcenter [ägarens andra företag] på ca 400 kvadratmeter. Ute är det snö och slask och 60 hundar som klampar ut och in. Efter fyra och en halv timme får jag svåra smärtor och sammandragningar och är sedan detta sjukskriven, berättar Jenny.
Redan innan sjukskrivningen hade Jennys hälsa börjat svikta allvarligt:
– Jag började må sämre och sämre, fick sömnsvårigheter, plötsliga diarréanfall och ångestattacker. Kilona började rasa av mig trots att jag var gravid. Jag tvingades uppsöka läkare och kurator flera gånger, berättar Jenny.

De anställda berättar om hur ägaren gjorde om den villa i Handen som var de anställdas arbetsplats till sin egen privatbostad. De anställda fick istället trängas i en liten friggebod på gården. ”Vi bokstavligt talat satt på varandra”, berättar Maria.
I mars gjorde Haninge kommun en inspektion där många brister framkom. Men Evidensia fick fortsätta bedriva verksamhet trots att förvaltningen känner till bedrägerierna och erbjudits bevis av de anställda. Kommunen tillåter ändå företaget att själv säga upp avtalet.
Vid nedläggning av ett företag är det brukligt att personal ges möjlighet att söka nytt jobb och arbetsbefrias så fort brukare har bytt till andra företag. Men på Evidensia hotades istället personalen med att de skulle få sitta inne i den lilla friggeboden och att de bara fick gå utomhus under sin enda lunchrast. Andra raster existerar inte.
Den 2 juli var månader av rena trakasserier äntligen över för de flesta anställda. Ägaren har vägrat ge de anställda sina arbetsgivarintyg och är skyldiga samtliga anställda stora summor i outbetalda löner och ersättningar.

Varför låter Haninge kommun företaget komma undan och varför ges de möjlighet till att fortsätta kunna lura fler äldre, anställda och kommuner? Varför kollar inte förvaltningen de anställdas scheman och jämför med kommunens beställningar och faktureringar?
När jag ringer den tillförordnade förvaltningschefen Maria Bertilsson uppger hon att kommunen inte granskar om de äldre får det antalet timmar de är beviljade.
Jag och Rättvisepartiet Socialisterna har nu krävt att förvaltningen startar en utredning och gör en polisanmälan om bedrägeri och förskingring. Jag kommer också att ta upp kommunens bristande tillsyn i kommunfullmäktige.

Evidensia stod i skottgluggen redan år 2013 då Rättvisepartiet Socialisterna granskade de privata hemtjänstföretagen och träffade anställda.
Kommunalarbetaren skrev då om gravida Rebecca som tvingades jobba i 14 timmar, Emelie som chockades i en viltolycka men ändå tving­ades slutföra sitt arbetspass och Sara som inte fick sin graviditetspenning då arbetsgivaren vägrade skriva under. Då tvingades kommunen agera och med krav på kollektivavtalsvillkor försvann många av de oseriösa företagen. Utom Evidensia. De tecknade kollektivavtal, men kommunens bristande tillsyn möjligjorde för ägaren att fortsätta plocka skattepengar med usla arbetsvillkor.

VARDAGA AB
Elisabeth Mella är sjuksköterska på en av Vardagas (före detta Carema) äldreboenden i Vendelsö. Hon kan jobba tre pass på ett dygn:
– Ibland kan jag först jobba från kl 07.30 till 15.00 (7,5 timmar), sen är jag ”ledig” i en och en halv timme tills nästa pass som är kl 16.30-21.00 (4,5 timmar), ”ledig” i en halvtimma innan tredje passet kl 21.30-07.15 (9,75 timmar).
Hon är ledig dagen efter. Men 21-22 timmars arbete på ett dygn är ändå inte tillåtet.

AMBEA NYTIDA AB
Sadia Islam är tjänstledig behandlingsassistent på en av Ambea Nytidas (också före detta Carema) gruppboenden för människor med autistisk funktionsnedsättning (LSS) i Tungelsta.
Trots att arbetstiderna är långa är ingen av de anställda på Nytidas boende heltidsanställda. De är faktiskt deltidsanställda allihopa. Då kan företaget slippa betala övertidsersättning. Övertiden kallas istället ”fyllnadstid”. Övertiden är hursomhelst definitivt längre än den tillåtna maxgränsen på 50 timmar i månaden.
– På pappret ska vi arbeta 37 timmar i veckan. Men i verkligheten är det runt 67 timmar. Under sommaren kan det vara mellan 70 och 80 timmar på en och samma vecka. Utslaget på en månad kan vi hamna på 200-220 timmar, berättar Sadia och beskriver en helg:
– Fredag jobba 6 timmar, lördag 14,5 timmar, söndag 13,5 timmar och måndag några timmar på morgonen.

På ett LSS-boende kan underbemanning och avsaknaden av tekniska hjälpmedel få stora konsekvenser både för de anställdas och brukares säkerhet samt hälsa. På toaletten, där det saknas taklyft, får ingen vara ensam vid lyft ur rullstol. Men underbemanningen tvingar anställda att klara sig på egen hand.
– En gång föll en brukare ned i golvet och hade kunnat skada sig allvarligt. Alla incidenter måste rapporteras som avvikelser med en siffra på en skala mellan 1-4 där 4 är mest allvarligt. Då brukaren ramlat flera gånger tidigare och lider av benskörhet beslutade en kollega att rapportera avvikelsen som en 4:a. Då kom chefen och sa att vi bara ska rapportera avvikelser som 1:or, berättar en av de anställda på Ambea Nytidas LSS-boende som vill vara anonym på grund av risken för represalier.

I denna artikel kommer 10 anställda från dessa tre privata arbetsplatser till tals. De usla villkoren på dessa företag är inga enskilda undantag – villkoren är generellt mycket sämre på privata välfärdsföretag än på kommunala, vilket Kommunals jämförelser visar.
Det finns också en mycket stor rädsla att tala öppet om de egna villkoren såväl som om ledningen.
Att Haninges S-C-MP-styre röstade igenom Moderaternas motion om att privatisera ännu mer av Haninges äldreomsorg, portade facket från att yttra sig och vägrade att diskutera frågan om arbetsvillkor innan beslutet togs är en sanslös skandal och en uppvisning i ren arbetarfientlighet.

Rättvisepartiet Socialisterna fortsätter att ta kampen mot privatiseringarna och för ett avskaffade av LOV och vinster i välfärden. Om inte förvaltningen har hörsammat våra krav på utredning och polisanmälan av Evidensia tills nästa kommunfullmäktige i september kommer vi att resa de kraven även där. ■


Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!