Haninge: Rädda Söderbyskogen

2017-01-23 15:41:50


Stoppa Haninge kommuns planer på avverkning i Söderbyskogen.

”Rör inte barnens lekskog!” Boende i Söderby protesterar nu mot Haninge kommuns plan på att avverka Söderbyskogen för att bygga bostäder.
Det detaljplanerade området vid namn ”Söderby Huvudgård 2:1”, beläget i Norra Söderby, är en liten men av områdets förskolor uppskattad skog.
I skogen kan de boende och särskilt barnen träffa på både rådjur, älg, grävling och räv.

–Det är en enorm uppslutning bakom kravet att bevara skogen här i Söderby, alla vi pratar med är emot kommunens planer, säger Johan Lundborg, boende i området och aktiv mot exploateringen.
– Det slår mig varje gång jag är ute i skogen hur mycket bär, svamp, växter och blommor det finns, berättar Lena Hauptman, som bor precis där skogen tar vid.
Förskolorna Alen och Piren samt alla dagmammor använder skogen i pedagogiskt syfte och Båtmansskolan använder skogen för orientering med eleverna.

Haninge är en av de snabbast växande kommunerna i landet. Bostäder byggs eller planeras byggas i alla kommundelar och i Vega byggs en helt ny kommundel för 10 000 invånare med ny pendeltågsstation.
Rättvisepartiet Socialisterna (RS) i Haninge har kämpat för att bostäderna ska vara billiga och allmännyttiga hyresrätter – då bostadsbristen omfattar främst låginkomsttagare och unga – men också för att bevara skogarna, skärgården och kulturlandskapen.

– Det finns ingen motsättning mellan att bygga nya bostäder och att bevara naturen. Vi vill förtäta kommundelarna där det finns ”döda ytor” och barriärer, exempelvis genom att bygga ned garage och stora parkeringsplatser under jord samt bygga över huvudleder där det är möjligt, säger Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot Mattias Bernhardsson.
En naturvårdsinventering gjord av Calluma bekräftar att det finns stora naturvärden i skogen. Bland de sju naturvårdsarter som hittades finns två arter vilka är rödlistade som ”nära hotade”: svamparten tallticka som växer på äldre tallar samt den alltmer sällsynta hackspetten spillkråka.
Konsultfirman menar däremot – som så ofta när kommuner betalar för underlag – att skogen visst kan exploateras och ändå behålla natur- och rekreationsvärden. Naturvärden ska sparas genom att byggplatsen flyttas lite och att det görs mindre justeringar av huslokaliseringarna för att spara vissa ”naturvärdesträd”.
– Rekreationsvärden som försvinner där det avverkas ska kompenseras med att det ska ”gallras träd” och byggas ”elljusspår” eller ”utegym” i intilliggande ”mörk” skog så att folk rör sig mer där.
– Detta är näst intill lite löjliga slutsatser från Calluna. Ska de ersätta ett nedhugget skogsområde med att hugga ned träd i ett annat skogsområde? De sitter och gissar på vad de boende vill och inte vill ha, men de har ju noll koll, säger Mattias Bernhardsson (RS).
Lena Hauptman ger inte mycket för konsulternas slutsatser:
– Nej, vi vill ha kvar hela skogen. Vi flyttade hit för åtta år sedan just på grund av skogen. Vi har hundar och barnbarn och vi går i skogen varje dag.
Söderbyskogen är egentligen en
del av Norrbyskogen. En bilväg skiljer dessa skogsområden åt. Båda skogsområdena är nu hotade av exploateringar, men hos de ledande politikerna finns mycket lurspel.

– Boende har fått höra av politikerna att barnen kan leka i Norrby­skogen istället. Förutom att barn­en då skulle behöva korsa den i framtiden alltmer trafikerade Torfastleden så har politikerna i sammanhanget inte nämnt att det också finns planer på att exploatera även Norrbyskogen. Det är osmakligt att föra människor bakom ljuset på det här sättet, säger Mattias Bernhardsson (RS) och fortsätter:
– Vi tycker att båda skogsområdena ska vara kvar. Barn ska inte behöva passera tungt trafikerade vägar på väg till ”tätortsnära skog”. Det finns alternativa byggplatser.
– Byggplanerna i Söderbyskogen går stick i stäv med kommunens egen översiktsplan som slår fast att tätortsnära skog ska bevaras. Söderbyskogen är just Söderbys tätortsnära skog. Alla haningebor, oavsett vilken kommundel de bor i ska ha nära till naturen, avslutar Mattias Bernhardsson (RS). ■


Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!