Haninge: Stäng inte Dalarö och Lyckebyns fritidsgårdar

Fritidsgårdarna planeras läggas ner – helt utan konsekvensanalys, dialog eller samråd med de boende i områdena (Foto: Usodesita / Flickr CC).

av RS Haninge // Artikel i Offensiv

”Förvaltningens ambition är att stärka kvaliteten i kommunens fritidsgårdsverksamhet genom nya typer av arbetssätt”. Så står det i beslutsunderlaget inför Idrotts- och fritidsnämndens möte den 23 oktober där förslaget är att lägga ned Dalarögården och Lyckebygården. Vilka de ”nya arbetssätten” är nämns inte.

I verkligheten handlar det om krass nedskärningspolitik: 2,3 miljoner kronor ”sparas” in när gårdslokalerna ställs av och fem anställda tas bort.
Men inga samhällskostnader sparas på detta huvudlösa och kortsiktiga beslut, tvärtom.
För unga på Dalarö finns inga andra fritidsgårdar att besöka istället, såvida de inte orkar ta en glest trafikerad buss till Handen som tar 30-35 minuter. Stängningen av gårdarna tas helt utan dialog, samråd eller konsekvensanalys, vilket tas upp i ett protestbrev undertecknat av 112 dalaröbor, föräldrar och föreningsaktiva. 

Haninge satsar mycket mindre på kultur och fritid än de flesta andra kommuner i länet. 2015 redogjorde SCB att Haninge satsade 66 kronor per invånare och år på allmän fritidsverksamhet jämfört med Stockholms 105 kr, Botkyrkas 298 kr eller Norrtäljes 479 kr. Sedan dess har nedskärningarna fortsatt. Och nu förbereder kommunstyret (S, L, C och KD) att ta bort 0-taxan som föreningslivet har på hallar.
Nu måste det bli ett stopp på avvecklingen av fritidsverksamheter!