Haningemark säljs till ärkeskurkar?

2016-10-12 13:00:20

foto: Elin Gauffin
Rättvisepartiet Socialisterna har länge kämpat för en kommunalisering av centrumen.

Haninges S-ledda kommunledning (med C och MP) har i kommunstyrelsen beslutat att teckna ett markanvisningsavtal för Jordbro och Västerhaninge Centrum med Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) bakom ryggen på kommunfullmäktige där de saknar egen majoritet.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB vill köpa både Västerhaninge och Jordbro centrum av de nuvarande ägarna Commerciante – under förutsättning att även kommunens mark i centrum­områdena kan ingå i de båda utvecklingsprojekten där nya bostäder i båda centrumområden ingår.

Samhällsbyggnadsbolaget drivs av kapitalisten och förra S-landstings­politikern Ilija Batljan. Innan landstingspolitiken var Batljan kommunalråd i Haninges grannkommun Nynäshamn, där många av hans storslagna planer uteblev. Det var när Batljan fick sparken som vice vd på Rikshem – sedan det har blivit offentligt att han gjort fastighetsaffärer i eget bolag – som han satsade på SBB.

I höst genomförde Batljan en stor nyemission som den penga­starka riksrasisten och ärkeskurken Bert Karlsson nappade på och köpte in sig i bolaget. Det är dessa kapitalister som S-ledningen vill göra affärer med.

Rättvisepartiet Socialisterna har i flera år kampanjat för trygghetsåtgärder, bättre belysning och att Haninge kommun själva ska ta över det gravt misskötta Jordbro centrum för att möjliggöra sänkta hyror, medvetna placeringar – som ungdomsfik – och ordentlig service. Detta då Commerciante har drivit bort småbutiksägare med höga hyror samtidigt som de låtit centrumet förfalla.

– Om de nya kapitalisterna Batljan och Karlsson tar över centrumen är det lite som talar för att centrumen kan utvecklas i samråd med de boende. Det finns delar i markanvisningen som också verkar gå helt emot viljan bland många boende, konstaterar Mattias Bernhardsson, gruppledare för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge. 

Under kommunfullmäktigemötet den 10 oktober frågade Robert Bielecki (RS) ut kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) i frågan:

– Vi kräver att ärendet tas upp i kommunfullmäktige i enlighet med kommunallagen då ärendet är av principiell beskaffenhet och större vikt. Vi förutsätter och vill ha bekräftelse på att kommunfullmäktige beslutar i frågan. Kan du, Meeri Wasberg, bekräfta att så kommer att ske?

Meeri Wasbergs (S) svar var till större delen att rabbla självklarheter som redan framgår i kommunstyrelsens handlingar. Att just Klockargården skulle rivas ansåg hon ”inte vara troligt”, trots att den ligger inom det område markanvisningsavtalet medger företaget att bygga bostäder på. Om Åbygården kommenterade hon inte.

I Jordbro kommer bostäder att byggas på den plats Jordbro Kultur- och föreningshus ligger idag. Istället kommer ett nytt men mycket mindre kulturhus att byggas.

Meeri Wasberg (S) vägrade bekräfta att markförsäljningen bör fattas av kommunfullmäktige, men försvarade att marköverlåtelsen fattades av kommunstyrelsen med argumentet att det var ”viktigt för Samhällsbyggnadsbolaget” och att det är viktigt att ”gå från ord till handling”.

Robert Bielecki (RS) ifrågasatte även formuleringar i markanvisningsavtalet som indikerar att de förbereder för ett ”kompispris” med Batljan (S):

”Som vägledning för kommande prissättning vid markförsäljning konstaterar parterna att Haninge vid tiden för detta avtals tecknande slutför flerbostadshusbebyggelse i Jordbro respektive Västerhaninge där försäljningspriserna uppgår till 2 000 kr/m2 BTA respektive 3 000 kr/m2 BTA”, står det i markanvisningsavtalet.

– Det är en väldigt konstig formulering. Det är en oberoende part som ska värdera marken som ju i detta fall till skillnad från marken ni jämför med är direkt centrumnära. Kan du förklara varför den här textdelen är med i avtalet? frågade Robert Bielecki (RS).

– Det var viktigt för den andra parten [S-polaren Batljan] att veta hur det såg ut prismässigt, men det behöver inte se ut så vid prissättningen, svarade Meeri Wasberg (S).

Men varför ha med en prisjämförelse för att tillfredsställa Samhällsbyggnadsbolaget om prisjämförelsen inte kommer att gälla vid försäljningen? Den frågan kvarstår för kommunledningen att besvara. Rättvisepartiet Socialisterna kommer att följa upp denna soppa. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!