Haninges natur – bara för rika?

2012-09-12 15:21:02
Haninges orörda natur, allmänhetens rekreationsområden såväl som vanliga människors hem på landsbygden och i skärgården, är hotad.

Vid det senaste kommunfullmäk­tigemötet i Haninge (den 3 september) tog Rättvisepartiet Socia­listerna (RS) strid mot exploate­ringsplanerna på Aspö, Huvudskär och Hanvedenkilen.
Medan vanliga aspöbor får avslag på att bygga en liten bastu, vill Wallenbergfamiljen, som indirekt kontrollerar en tredjedel av Sveriges BNP, bygga hela 23 fritidshus på ön, varav 15 på orörd strand.

På Huvudskär i Haninges ytterskärgård kommer privatiseringar av tomter leda till att de som idag hyr och äger bodar kastas ut till förmån för högstbjudande; den kulturhistoriska miljön riskerar att försvinna om bodarna rivs och ersätts av moderna miljonvillor och ­allmänhetens tillgänglighet begränsas av privata staket.
Mattias Bernhardsson (RS) frågade först ut kommunalrådet Peter Olevik Dunder (FP) om vad kommunen gör för att avstyra hoten mot skärgårdsöarna Aspö och Huvudskär.
Mattias talade också om det kompakta motstånd som fanns bland de boende både på Huvudskär och Aspö och krävde att kommunalrådet skulle redogöra för sin hållning till Aspöbornas formella begäran att Haninge ska riva upp Wallenbergs detaljplan.
Peter Olevik Dunder ,svarade att de är öppna för att vilken offentlig aktör som helst tar över för att bevara Huvudskär, att ett skydd under Fastighetsverket lät intressant och att det fortfarande finns tid. Men han gav inget svar när det gällde Aspöbornas begäran att stoppa Wallenbergs byggplaner.
Det stora stridsfrågan på kommunfullmäktige blev när högerstyret ville bifalla en stor detaljplan för ett ”hästnära boende” med internat och företagscenter i Runsten, en mil utanför Tungelsta.
Majoriteten menade att oppositionens tal om social segregation var löjligt. Om effekterna på naturen sa borgarna att de inte var så stora då boendet var av en ”lantlig karaktär”.
Mattias gick igenom natur- och miljökonsekvenserna:
– Den planerade bebyggelsen i förslaget är på 120 bostäder, internatskola för 90 elever, företagscenter för verksamhet med anknytning till hästsport, gästgiveri, förskola etc. Det är enligt oss inte av den ”lantliga karaktär” som projektet marknadsförs som. Utbyggnaden går stick i stäv med tidigare mål om att ny bebyggelse ska ske längs större kommuni­kationsleder.

– Det har redan dragits alltför många lokalvägar genom skyddsvärda naturområden och de nya lokalvägar som planeras bidrar ytterligare till att skära av kommunens alltmer krympande sammanhållna naturområden. Risken är stor för att vägdagvattnet och föroreningarna kommer att påverka sumpskogsområdet negativt. Tillåts den här bebyggelsen, öppnas dörren för ­ytterligare exploateringar i liknande områden av pengastarka intressen, sa Mattias och yrkade avslag.
– Vänsteroppositionen slår bakut som en häst när de hör ordet frihet, röt Moderaternas Sven Gustavsson.
Mattias replikerade med att gå till storms mot såväl Moderaterna som det s k Miljöpartiet som står bakom projektet:
– Med frihet och valfrihet menar Moderaterna de pengastarkas rätt att exploatera krympande naturområden, att bygga där andra får avslag; samma valfrihet som Wallenberg anser sig ha på aspöbornas bekostnad. Vilken valfrihet ger ni dem som bor i dessa områden? Vilken valfrihet ger ni hotade arter som Lärkfalk, Svarthakedopping eller den bofasta Järpen som finns i området?

Högerstyret i Haninge talar om ”rätten att bo på landet”, men struntar helt i folk som redan bor på landet och hur de drabbas när de rika ska ha sin vilja igen­om.
Miljöpartiets resonemang under debatten var att eftersom det redan finns störande och utsläppande verksamheter i närheten, t ex en krosstation, är det ok med en störande verksamhet till. Ett fel ursäktas med ännu ett och snart finns inga sammanhängande naturområden kvar som inte är avskurna av byggnader och vägar.
RS Haninge

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!