”Hela apparaten är trasig”

2018-05-23 10:29:59

foto: Jonas Brännberg
Frida Grundström jobbar i hemtjänsten i Luleå och menar att det råder ett systemfel inom välfärden.

– Hela apparaten är trasig. Det gäller inte bara äldreomsorgen, även i skolan är det stora brister. Det är ett systemfel, säger Frida Grundström, som jobbar i hemtjänsten i Luleå kommun.

Rättvisepartiet Socialisterna har under de senaste veckorna besökt arbetsplatser inom kommunal äldreomsorg. Många vittnar om hur de ständiga nedskärningskraven tär på personalen. Frida håller med.

– Det är för mycket byråkrater, utredningsgrupper och konsulter, som har mycket lite kontakt med oss som jobbar. De sitter i månader och funderar på förändringar i verksamheten som sedan är omöjliga att genomföra. När pengarna är slut skär de ned på oss längst ned. Så ska det inte vara – vi gör ju jobbet!
170 miljoner kronor ska Luleå kommun skära ned.
– I hemtjänsten dras det ned på beviljad tid. När personen egentligen har beviljat till exempel 25 minuter för ett besök hinner vi ofta bara vara där 20 minuter. Då kan cheferna säga ”ni är ju ändå bara där i 20 minuter varje gång, så då kan vi dra ned den beviljade tiden till 20 minuter”. Och så fortsätter det. Jag tycker enhetschefer själva borde vara ute och jobba för att ser hur det är, säger Frida Grundström. 

– Rättvisepartiet Socialisterna vill tillsammans med personal, anhöriga och patienter samla till gemensamt motstånd mot nedskärningarna och kräva en upprustning, både för att tillfredställa behoven och för att ge de anställda rimliga arbetsvillkor, säger Liv Shange Moyo, som är förstanamn på Rättvisepartiet Socialisternas kommunala valsedel.
Frida håller med om behovet av gemensamma protester.
– Hos de anhöriga finns mycket kunskap och kraft. Det är viktigt att få med sig dem.