Höjd EU-avgift för mer militär & flyktingmurar

2018-05-09 10:27:58


EU vill precis som Löfven och S rusta upp militären och resa flyktingmurarna än högre.

EU vill höja medlemsstaternas avgifter för att kompensera för Brexit och storsatsa på militär upprustning och flyktingmurar. I höst inleds förhandlingar om EU:s budget för år 2021 och sju år framåt.

Den 2 maj lade EU-kommissionen ett förslag till budget, som ska förhandlas med medlemsländerna med start till hösten. Storbritanniens utträde ur unionen, Brexit, innebär att övriga länder behöver fylla hålet i budgeten, eftersom Storbritanniens årliga nettobidrag till EU har varit 120-150 miljarder kronor.
EU-kommissionens förslag är dessutom att utöka budgeten för att genomföra en oemotsvarad satsning på militär upprustning och gränsbevakning för att stänga ute flyktingar.
Kommissionen skryter om att budgetförslaget innebär en 22-faldig utökning av unionens militärutgifter och en ökning med 140 miljarder kronor på försvarsteknologisk utveckling, fördelat över de sju budgetåren, för att ”främja sina intressen i världen, inklusive med säkerhetsoperationer och multilaterala lösningar”.
Detta är inget annat än en upptrappning av EU:s imperialistiska ambitioner i konkurrens med främst Ryssland och Kina.  

Sveriges EU-avgift är 39,5 miljarder kronor i år. Det motsvarar kostnaden för flyktingmottagandet. Utöver medlemsavgiften betalar Sverige ytterligare ungefär 5 miljarder kronor som består av de tullintäkter som samlas in för importerade varor. De EU-bidrag från främst jordbruks-, social- och regionala utvecklingsfonden som Sverige får uppgår till 11,9 miljarder kronor. Sverige riskerar att få 15 miljarder kronor per år i höjd medlemsavgift, rapporterade massmedier i förra veckan. Sveriges nettoavgift per invånare är högst i hela EU, trots att den är rabatterad.
De länder som får mest av EU per invånare – betydligt högre bidrag än avgifter – är Litauen, Ungern och Grekland. Men i EU-kommissionens budgetförslag för 2021 och framåt ska den regionala utvecklingsfonden och jordbruksfonden skäras ner. Främst den regionala utvecklingsfonden hör till de mest progressiva delarna av EU-politiken, vars syfte är att omfördela pengar från rika regioner till fattiga. 

Både statsminister Stefan Löfven och finansminister Magdalena Andersson har framställt sig som motståndare till höjd medlemsavgift och vill istället kompensera intäktsbortfallet med att minska EU-budgeten. Detta är inget annat än populistiska utspel i en valrörelse genomsyrad av nationalism och inskränkthet. I själva verket har socialdemokratin i Sverige och Europa stöttat kapitalets EU-projekt i varje led.
Dessutom undviker S-MP-regeringen att nämna orsaken till att EU vill utöka budgeten – satsning på militär upprustning. Brexit och den svenska regeringens uttalanden mot höjda avgifter är uttryck för EU:s legitimitetskris. Allt fler inser att EU:s grundläggande syfte är att stärka den europeiska kapitalismen, på arbetarklassens, välfärdens och den internationella solidaritetens bekostnad. EU:s grundprinciper om den fria rörligheten för kapital, varor, tjänster och människor gäller enbart på kapitalismens villkor.
När människor flydde i behov av skydd, från krigets Syrien och Afghanistan, var det inte tal om fri rörlighet varken till eller inom EU, när land efter land upprättade gränskontroller och reste taggtrådsstängsel längs de inre och yttre gränserna. När arbetare tar strid för löner och arbetsvillkor, då är den fria rörligheten av billig arbetskraft EU:s högsta prioritet för att underlätta för storföretagens avtalsdumpning.
– Vi godtar ingen höjning av EU-medlemsavgiften, förklarade Jonas Sjöstedt (V) i Sveriges Radio.  

Men det räcker inte med defensiva medieuttalanden från partiledaren i regeringsduglighetens namn. Att försöka ”vrida unionens politik åt vänster”, som är huvudprioriteringen enligt partiprogrammet, är också lika verklighetsfrånvänt som att tro att Stefan Löfvens regering skulle utmana kapitalismen.
Vänsterpartiet har ett gyllene läge att kräva ett utträde ur EU i ett läge då legitimiteten för unionen dalar i hela Europa. V borde ta initiativ till kampanjer mot kapitalets EU och mot storsatsningarna på militär upprustning. Det är detta som Rättvisepartiet Socialisterna kämpar för.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!