Höjda hyror och utförsäljning

2006-10-26 15:31:37
Ägarna av bostadsrätter och dyra storstadsvillor är de stora vinnarna i den nya högerregeringens budget. Förlorar stort gör däremot de boende i nybyggda hyresrätter.

Boende i äldre och lågt belånade bostadsrätter kan få sina månadsavgifter sänkta med mellan 500 och 1 000 kronor då regeringen slopar inkomstskatten för bostadsrättsföreningar. När man i samma budget slopar investeringsstödet till nybyggda smålägenheter och även tar bort de löpande räntebidragen till alla lägenheter kan månadshyran för en ny tvåa samtidigt öka med 1 375 kronor i månaden till 6 125 kronor!
”Åt dem som har ska varda givet”, är uppenbarligen ledmotivet för den kristdemokratiske finansmarknads- och kommunministern Mats Odell, som också ansvarar för bostadspolitiken. Skattesänkningen för bostadsrätter gör enligt fastighetsprofessorn Stellan Lundström på KTH dessa till den mest gynnade bostadsformen i Sverige (Svenska Dagbladet 20 oktober).

Vem gynnas?

Det borttagna räntebidraget till lägenheter i alla storlekar motsvarar villägarnas ränteavdrag på 30 procent – vilket det förstås inte finns några planer på att ta bort.
Samtidigt får villägare i storstäderna redan nu en första kraftig sänkning av fastighetsskatten genom att den skatt som utgår på tomtvärdet begränsas till max 5 000 kronor.
I väntan på att fastighetsskatten helt tas bort under mandatperioden får därmed många välbeställda hushåll i Stockholmsregionen nästa år sänkta bokostnader med mellan 10 000 och 30 000 kronor om året, d v s med uppåt 2 500 kronor i månaden.
De ekonomiskt mest välmående hushållen gynnas därutöver av sänkt inkomstskatt med 1 000 kronor i månaden och halverad förmögenhetsskatt (på annat än fastigheter).
En sänkning av fastighetsskatten på hyreshus med 0,1 procent motsvarar en sänkt hyra med 27 kronor i månaden för en genomsnittlig tvåa.
De bostadspolitiska konsekvenserna av dessa förändringar kommer att bli dramatiska.
Både professor Stellan Lundström och Sabo, de allmännyttiga bostadsföretagens intresseorganisation, befarar att byggandet av nya hyresrätter utanför de mest exklusiva områdena kan stanna av helt då investeringsstödet för nya hyreshus avskaffas.
”Det gör att kostnaderna för att bygga ett hyreshus ökar med upp till 20 procent. Och då minskar byggandet av hyreshus till förmån för bostadsrätter”, säger Sabos vd Kurt Eliasson (Stockholm City 22 oktober).
Den medvetna politiken för att skjuta hyresrätterna i sank understryks samtidigt av att högeralliansen i de större städerna nu inleder en hård kampanj för att med lock och pock förmå så många hyresgäster som möjligt att bilda bostadsrättsföreningar.

Stoppa ”friköpen”

Förutom att alla hyresgäster i de kommunala bostadsföretagen i till exempel Stockholms stad ska erbjudas att ”friköpa” sina lägenheter utlovar moderatledaren Kristina Axén Olin och hennes högerallians ”särskilda insatser” för att förmå de mer motspänstiga förortsborna att följa innerstadens exempel.
Men denna politik, som ironiskt nog sker i namn av att ”bekämpa segregationen”, kan bara betyda dramatiskt växande problem för inte minst unga människor att få en egen bostad, särskilt om de saknar fast jobb. På Järvafältet i Stockholm har Svenska Bostäder för övrigt redan infört ett bosättningsstopp för socialbidragstagare. Frågan var dessa ska bo har inte besvarats – det lär inte bli i Östermalm, Gamla Stan eller Kungsholmen.
Samtidigt visar erfarenheter från de försök som redan har gjorts att övertala till exempel Husbybor att friköpa sina lägenheter på mycket dåliga resultat – inget av sex gjorda försök på Bergengatan och Oslogatan har till exempel ”lyckats”. Och motståndet lär knappast bli mindre denna gång.
Arne Johansson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!