Hur kan fördomar bekämpas?

2006-10-04 13:17:37
Tio procent av eleverna i årskurs nio anser inte att alla människor har lika värde. Enligt en undersökning som Lärarnas Riksförbund gjort bland 1 066 elever i årskurs nio.

Undersökningen visar att det finns en intolerans hos nästan en fjärdedel av eleverna mot homosexuella, 18 procent anser att homosexualitet är en sjukdom. 33 procent anser att det talas för mycket om nazismen och förintelsen av judar. Detta är samtidigt som sverigedemokraterna fick 4,3 procent i skolvalet.
Elevkampanjen gjorde i våras en egen undersökning i årskurs sju på kunskapsskolan i södra Stockholm där 53 procent säger att det förekommer trakasserier på skolan.
Men vad är lösningen? Lärarnas Riksförbund spekulerar i om problemet beror på bristande läsning då deras undersökning (som gjordes parallellt med en undersökning om läsvanor) visar detta.

Rusta upp skolan

Men Rättvisepartiet Socialisterna och Elevkampanjen anser att man också måste satsa på elevvårdande personal, det händer alltför ofta att elever inte vet om att skolan har en kurator. Det måste anställas fler lärare som har tid att se och hjälpa varje elev. Lärare måste få utbildning i genusvetenskap och det måste hållas temadagar mot rasism, homofobi och sexuella trakasserier.
Elevkampanjen har, tillsammans med RS, framgångsrikt drivit Vägra Kallas Hora, vilket har fått fler tjejer och killar att aktivera sig mot sexuella trakasserier. Nu startar RS och Elevkampanjen en antirasistisk ungdomsrörelse för att aktivt kämpa mot sverigedemokraterna som kommer att öka segregeringen.

Lina Thörnblom