Hyresgästföreningen: Protestdag 1 sept mot marknadshyror

2018-07-03 13:01:50

foto: Proletären
Det rustas till strid från Hyresgästföreningen, och Västra Sverige driver på för en upptrappad bostadskamp. Foto: Proletären

Hyresgästföreningens förbundsstämma (kongress) i Malmö den 15-17 juni sa nej till förslagen att bara hålla förbundsstämma vart tredje år och endast förlägga den i Stockholm. Stämman avslutades med att Hyresgästföreningens ordförande Marie Linder uppmanade unga ”som inte har en bostad att ockupera något ställe”. 

Inför förbundsstämman i Malmö var uppdraget till valberedningarna tydligt: att mångfalden ska öka och att stämmoombuden ska spegla medlemsleden bättre.
Fast när ombuden valdes till förbundsstämman landet runt blev det inte så; knappt hälften av alla som bor i hyresrätt är under 35 år och 42 procent har utländsk bakgrund. Men bland stämmans delegater var bara 12 procent under 35 år och bara tio procent hade utländsk bakgrund.
Det ville Kristofer Lundberg, ordförande i Västra Sverige och en av regionens 21 delegater, förbättra genom bifall på motion 30:
– Vi måste vara självkritiska, vilket kan vara svårt om en tillhör normen eller tjänar på ojämlika maktförhållanden. I ärlighetens namn: titta er runt i lokalen, titta hur det ser ut i era lokala föreningar. Är vi en inkluderande förening? Är vi representativa i våra områden när det kommer till ålder, kön, etnicitet och bakgrund? Jag tror inte det, sa Kristofer Lundberg, men motionen röstades ned.
De frågor som väckte mest engagemang på förbundsstämman handlade dock om stämmornas framtid.  

Två motioner som stöddes av förbundsstyrelsen röstades ned med stor majoritet. De gällde att bara hålla stämma vart tredje år och att alltid förlägga dem i Stockholm. Från Västra Sverige talade ett tiotal delegater, bland dem Kristofer Lundberg:
– Det vore ett steg åt fel håll ur demokratisk synvinkel att besluta att ha stämma vart tredje år istället för vartannat, det blir längre mellan besluten och längre mellan tillfällen att utöva inflytande. Hyresgästföreningen är en folkrörelse för hela landet, i hela landet. Oron handlar om mer än dessa två frågor, och en oro som har gett sig uttryck i diskussionen är en ökad centralisering och toppstyre där makten hamnar allt längre från oss. För att bromsa den utvecklingen yrkar jag avslag på motioner 57 och 58.
Båda motionerna avslogs med överväldigande majoritet.
Kristofer kritiserade även lönerna i toppen av föreningen:
– I samhället finns en svidande kritik mot bankdirektörer och samhällets toppskikt vars löner skiljer sig från arbetare och låginkomsttagare.
– Vi har en förbundsordförande med ett arvode på 113 775 kronor i månaden, vi har en förbundschef med en lön på 108 000 kronor i månaden. Våra högsta företrädare har löner som snarare jämställs med direktörer i fastighetsbolag och byggbolag än med medlemsleden. Det är löner och arvoden som höjer sig långt över vanligt folk, som distanserar sig från vår levnadsstandard och den verklighet vi lever i, månadslöner som är högre än medlemmars årsinkomst. Borde inte våra företrädare dela snittinkomsten i medlemsleden snarare än samhällets toppskikt? frågade Kristofer, men svar uteblev. 

Angereds motion om en protestdag mot marknadshyror och ökade klyftor, som stöddes av Västra Sveriges delegation, ansågs av förbundsstyrelsen vara besvarad med manifestationen i Stockholm den 1 september. Västra Sverige har köpt 100 tågbiljetter för att skicka en delegation förtroendevalda till manifestationen i Stockholm, men kommer även att organisera egna demonstrationer i regionen och uppmanar andra regioner att göra detsamma.
Marie Linder avslutade stämman med en uppmaning till landets unga:
– Unga som inte har en bostad, det är dags att ni ockuperar något ställe, det måste höras att det är bostadsbrist i det här landet.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!