Hyressvek väcker ilska

2009-04-29 19:03:48
Nu tar protesterna bland hyresaktiva fart mot den sveköverenskommelse som Hy- resgästföreningen gjort med Sabo angående hyressättningen och allmännyttans framtid. Ett upprop sprids från nätverket Rädda Hyresrätten. Det är viktigt att reaktionerna blir många, snabba och starka om inte tusentals människor genom chockhöj­da hyror ska tvingas bort från sina hem framöver.

Uppgörelsen mellan Hyresgästföre­ningen och Sabo, Sveriges Allmännyt­tiga Bostadsföretag, är ett förslag till nytt hyressystem.
Det innebär att Hyresgästföre­ningen har lagt ett nytt svar på den så kallade Kochutredningen som mötte stora protester i höstas. Utredningen, som lades fram av Michaël Koch med direktiv från högerregeringen, förespråkade en form av marknadshyror. Hyresgästföreningen var med och protesterade i höstas – nu har man själv svängt och gör en överenskommelse med de kommunala fastighetsägarna som innebär en variant av Kochutredningen.

De allmännyttiga bostadsbolagen ska idag drivas enligt självkostnadsprincipen. Detta föreslår man ska avskaffas. Istället ska bostadsbolagen agera mer affärsmässigt, kommuner­na ska ställa högre avkastningskrav på bolagen och möjligheten att dela ut vinster från bolagen till kommunerna ökar.
– En oerhört märklig konstruktion att hyresgästerna ska stå för utdelning till hela kommunen, menade Ragnar von Malmborg från Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet på arrangemanget Välfärdsdagen, den 25 maj.

Den andra generalattacken i förslaget innebär att hyrestaket avskaffas och allmännyttans hyresnormerande roll försvinner. De hyres- överenskommelser som slutits i de kommunala bostadsbolagen har varit riktlinjer även för privata värdar. Om det försvinner blir den högre hyresnivån hos de privata värdar styrande, även för de kommunala bolagen. Då taket försvinner saxas hyrorna upp.
– Man har inte ens gjort en konsekvensbeskrivning av hur detta kommer att slå mot hyresgästerna, sa Ca- milla Salomonsson från Rädda Hyres­rätten och en av initiativtagarna till det upprop mot förslaget som kan hämtas på nätverkets hemsida hyresratten.blogspot.com.
Camilla har däremot själv gått igenom förslaget och konstaterar att det innebär väsentligt höjda hyror framförallt i det äldre beståndet, ökade hyresskillnader, standardsänkning för hyresgästerna och ökad trångboddhet, omfördelning från hyresgästerna till fastighetsägarna, ökad ombildning till bostadsrätter m m. Föga överraskande applåderar föreningen Fastighetsägarna och kommunminister Mats Odell överenskommelsen.

På Välfärdsdagen fanns också PO Brogren, pressombudsman för Hyresgästföreningen Stockholm, som stödjer överenskommelsen och gav sin bild över situationen. Han för-medlade en stor uppgivenhet och lade ansvaret för det som skett på den politiska oppositionen.
– Vi känner oss väldigt pressade. Hyrorna är den enda marknad som ännu inte är marknadsanpassad. För­ut har sådana här förslag alltid kommit från borgarna. Nu har S gjort klart att även de vill ha en marknadsanpassning och då ligger hoppet inte längre i att byta regering. Vi har heller inte fått något stöd från V. Därför har vi sett oss tvungna att göra detta.
Protester hördes från salen, då fle­ra av de hyresaktiva menade att det är Hyresgästföreningens sak att företrä­da medlemmarna, inte följa vad de tror att S och V tycker. Dessutom, hur har uppgörelsen gått till? Hyresgästföreningen har inte offentligt kritiserat S och V och inte heller yppat något om uppgörelsen för sina medlemmar (trots att medlemsmöten hålls varje vecka).

Än finns det tid att protestera både mot Hyresgästföreningens uppgörel­se, mot Kochutredningen och mot det faktum att S, V och MP har sagt sig vara positiva till uppgörelsen.
Denna röra gör att det finns skäl att samla hyresgäster i gräsrotsopposition – hyresgästerna behöver en kämpande förening, och även ett nytt arbetarparti som står upp för allas rätt och möjlighet till ett bra boende.

Elin Gauffin

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!