IF Metall: ”Aldrig så nära konflikt”

2010-03-03 15:08:55
Förhandlingarna om nya avtal inom industrin kärvar och all­ra mest i frågan om inhyrning av bemanningsföretag. När medlarna, de så kallat opartiska ordförandena (opo), nu tar över initiativet en månad innan avtalen går ut den 31 mars börjar facken förbereda sig för möjligheten av konflikter.

– Jag vill egentligen inte ta hårda ord som konflikt i min mun. Men sedan Industriavtalets tillkomst (1997) har vi aldrig varit så nära konflikt som nu, säger IF Metalls avtalssekreterare Ve­li-Pekka Säikkelä till Dagens Arbete.
– Det är tungt, otroligt tungt, sä­ger även Gruvfyrans ordförande To­mas Nilsson, som ingår i förhand- lingsdelegationen mot Gruvornas arbetsgivarförbund, GAF, till Offensiv.
Trots att bemanningsföretag inte anlitas av de statliga gruvorna är bemanningsföretagen en av de stora stötestenarna även där.
Tomas Nilsson, som i likhet med Gruvtolvans ordförande Harry Rantakyrö har undertecknat Jobbupprorets upprop för fasta jobb, anser att årets avtalsrörelse har en enorm bety-delse.
– Det är helt j-a otroligt. Jag lider med de som drabbas, säger han om att sex bemanningsföretag tillåts konkurrera med den egna personalen på Lagenas lager i Jordbro.
– Det handlar om fackföreningsrörelsens vara eller inte vara, och det är en jätteviktig fråga att stoppa möjligheten att ersätta fasta jobb med bemanningsföretag.

Även i fackförbunden
GS och Pappers förhandlingar med Skogsindustrierna står det still.
– Det är fortsatt bökigt med inhyrningsfrågan och så länge vi inte löser den kommer vi inte vidare, säger Matts Jutterström, avtalssekreterare i Pappers, till Dagens Arbete.
Då har ändå Pappers släppt sitt krav på utbildning i stället för uppsäg­ning vid arbetsbrist.
– Än är det för tidigt att säga om det blir så, men det känns som om en konflikt rycker allt närmare, säger GS avtalssekreterare Tommy Andersson.
Jobbupproret, som lanserades på ett stormöte i Alviks medborgarhus i Stockholm den 20 februari, tänker göra vad det kan för att elda på underifrån.

Den 1 mars genomförde Jobbupproret i Stockholm sin andra måndagsaktion, en mindre massuppvaktning av Almega Bemanningsföretagen. Tre företrädare, Patrik Olofsson från Handelsklubben på Lagena, Emil Boss från SAC och Bilbo Göransson, aktiv i Kommunal sektion 28, släpptes också in för en kort träff med en av Almegas förhandlare, Stefan Lennström.
– Vi var överens om en enda sak, att det blir en intressant avtalsrörelse, skämtade Patrik Olofsson efteråt.
Patrik berättar också att även facktidningen Handelsnytt tänker publice-ra en artikel om Jobbupproret, med en lista på alla klubbordföranden in­om Handels, hittills 14, som har ställt sig bakom det. Uppropet har hittills undertecknats av 45 förtroendevalda och cirka 30 lokala fackföreningar in­om LO, SAC och i något fall TCO.
En enkät som besvarats av 7 500 medlemmar inom Handels rankar också frågan om att sätta stopp för
att låta inhyrda ta jobben från fast anställda som den viktigaste i avtalsrörelsen, tätt följd av rätten till heltid.
– Det är lite överraskande att ­medlemmarna tycker att frågorna om makt på arbetsplatsen är viktigare än att höja lönerna. Det visar att problemen med inhyrning och visstid verkli-gen engagerar Handels medlemmar, kommenterar Stefan Carlén, Handels förbundsekonom, i Handelsnytt.
Undersökningen bekräftar på alla sätt vikten att anta och sprida uppropet (jobbupproret.se) i hela landet, gärna med demonstrationer eller andra manifestationer på fler platser än Stockholm, lördag den 20 mars.

RS/ Offensiv säger:
  • Jobbuppror för allas rätt till fasta heltidsjobb – stopp för möjligheten att ersätta fast anställda med beman­ningsföretag, bort med allmän visstidsanställning och andra osäkra an- ställningar.
  • Ingen prutmån i LO:s lönekrav – minst 620 kronor för en heltidsanställd plus en jämställdhetspott på 120 kronor för alla med en månadslön på under 21 300 kronor.
  • Ingen heltidsanställd ska tjäna min­dre än 19 000 kronor i månaden.
  • Nej till sänkta ungdomslöner.
  • Förbered för strejk – avtalen ut på omröstning.

Arne Johansson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!