IF Metalls avtal – ett svek mot medlemmar och andra fack

2010-04-04 19:36:48
IF Metall skrev på fredagen på tre olika 22-månadersavtal (Teknikavtalet, Stål- och metallavtalet samt Indu­stri- och Kemiavtalen), som innebär ett svek i bemanningsfrågan utan att ens garantera reallönerna.
Avtalen utsattes dessbätt­re genast för en svidande kritik från förhandlarna i LO:s övriga industrifack GS, Livs och Pappers.

Avtalen, för 162 000 anställda, gäller från 1 april, även om den första lönehöjningen på endast 0,9 procent infaller först den 1 juni. Detta följs ett år senare av en ytterligare lönehöjning med i snitt 2,3 procent.

Enligt IF Metall innebär Teknikavtalet en total lönehöjning med i genomsnitt 742 kronor, varav endast 392 kronor är garanterade för varje individ.
Detta räcker inte ens enligt IF Metalls egen tolkning till skyddade reallöner.
– Vi kan inte garantera reallönehöjningar första året, medger IF Metalls ordförande Stefan Löfvén.
IF Metall har dessutom gått med på möjligheten att teckna nya lokala krisavtal till sista oktober. Samtidigt kan löneöversynen från 2009 skjutas upp ytterligare till senast den 1 juni 2011!
En mindre förbättring är att föräl­dralönen utsträcks till fem månader. Övrigt som utbildningsfrågor, rehabiliteringen och företagshälsovården lo­var man att arbeta vidare på.
Allt detta är illa nog i en tid då produktiviteten väntas öka med 2,5 procent om året och aktieägare och direktörer belönar sig själva med hö­ga aktieutdelningar, lönehöjningar och bonusar.
Ändå är det främst IF Metalls och Teknikföretagens med fleras påstådda lösning av bemanningsfrågan som de kallar ”avtalad förstärkt företrädesrätt” som troligen kommer att väcka mest ont blod. Enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) som infördes i en tid ut­an bemanningsföretag, har de som sagts upp på grund av arbetsbrist nio månaders rätt till återanställning enligt LAS turordningsregler.

Enligt det nya avtalet har den uppsagde i stället en så kallat förstärkt företrädesrätt i endast sex månader från det att man lämnat jobbet, en period då arbetsgivaren, i princip, inte får anlita något bemanningsföretag. Om någons rätt ändå kränks kan denne tilldömas rätt till tre månadslöner som kompensation.
Två undantag finns dock.
1) Företagen får enligt facktidning-en Dagens Arbete rätt att i högst 30 dagar hyra in bemanningsföretag om argumentet är ”tidsskäl”.
2) Utöver detta kan inhyrning ske för att ”säkerställa produktionen”, under förutsättning att arbetsgivaren står i begrepp att återanställa.

Enligt det nya avtalet har arbetsgivaren rätt att frångå turordning­en för var tredje person som återanställs.
En av dem som sågar det nya avta-let är Pappers avtalsansvarige Matts Jutterström. Idag är företrädesrätten enligt LAS nio månader. IF Metalls uppgörelse blockerar uthyrningsföretagen i sex månader. I gengäld får ­arbetsgivaren enligt Dagens Arbete större frihet att välja bland dem med företrädesrätt.
– Då kan arbetsgivaren fortfaran­de kränka två av tre. Det är något nytt att släppa in godtycket i LAS på det här sättet, säger Jutterström.

Pappers kritiserar också de låga lönelyften för att inte trygga reallönen, samtidigt som tjänstemännen får ut betydligt mer i kronor.
Som LO-Tidningens chefredaktör Tommy Öberg visar kan avtalet bara beskrivas som en framgång i bemanningsfrågan om arbetsgivarna, som Teknikföretagen hävdar, har rätt i sin tolkning av lagen att de har fritt fram att anlita bemanningsföretag efter eg­et skön, vilket helt skjuter LAS i sank.

Det är en tolkning som facken märkligt nog har godtagit ända sedan bakslaget i den så kallade Abu Garciadomen i Arbetsdomstolen, men som enligt ett inslag i SVT:s Uppdrag gransning endast motiverades som en rätt vid tillfälliga arbetstoppar.
Det är en tolkning som också har utmanats av Livs i en stämning av Marabou som troligen snart ska upp i Arbetsdomstolen. Om facket får rätt innebär IF Metalls nya avtal ett spektakulärt bottennapp.
Livs ordförande Hans-Olof Nilsson sågar konstruktionen att arbetsgivarna ska kunna frångå återanställ- ningsrätten för en tredjedel av dem som står i tur att återanställas.
– Det hade inte hjälpt oss alls i vårt stora rättsfall på området, Maraboufallet. Där fick 150 sluta och 50 återanställdes utan att turordningen följdes. Det är precis det som IF Metall nu har avtalat om, säger han.
Även GS förbundsordförande Per-Olof Sjöö kallar IF Metalls bemanningslösning för ”helt oacceptabel”. GS, Livs och Pappers säger sig nu vilja kämpa gemensamt för en annan lösning av bemanningsfrågan.
Enligt Ekot kallar även docenten i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, Christer Törnqvist, IF Metalls avtal för ett fackligt bakslag.
– Så länge det är lågkonjunktur kan arbetsgivaren säga upp något fler för att sedan kunna laborera med vil­ka man vill återanställa eller inte vill ha kvar. Om det är någon man tycker är obekväm kan man göra sig av med den personen på det sättet. Det kan handla om skyddsombud eller fackli­ga funktionärer och bli ett bakslag på lång sikt, säger han och varnar för en ny princip på arbetsmarknaden.

För Jobbupproret fortsätter kampen för fasta jobb, mot bemanningsföretag och otrygga anställningar.
Nu gäller det för alla andra förbund att stå fast.
GS, Livs, Pappers, 6F-facken, Handels och Kommunal har alla styr­ka nog att ta fajten till ett helt annat resultat, om de bara vågar lita på medlemmarna.
Arne Johansson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!