Indien i vrede mot våldtäkter

2013-01-13 14:53:05


Vrede mot våldtäkter (Rage Against Rape) har präglat Indien de senaste veckorna. Den dödliga gruppvåldtäkten på en buss i New Delhi, som utfördes av sex män, blev en vändpunkt i kampen mot sexuellt våld och kvinnoförtryck.

I veckan fortsätter rättegången mot de fem, av sex, män som står anklagade för mord och en gruppvåldtäkt på en 23-årig kvinna i New Delhi. Den brutala gruppvåldtäkten, med dödlig utgång, har mötts av massdemonstrationer runt om i Indien, där en kvinna våldtas var 20:e minut.

Det avskyvärda brottet sker överallt, såvål i hemmen som på polisstationer. Våldtäkterna ökar också hela tiden, som just nu i Indien.
Det moderna industrisamhället har i allt högre grad fört ut kvinnan från hemmet och hennes roll har förändrats enormt. Men det härskande kapitalistiska systemet, pådrivet och kontrollerat av feodala och patriarka­la värderingar har ännu inte accepte­rat detta.

Ungas ilska i Delhi – och i många andra städer i Indien – mot gängvåldtäkten på en 23-årig medicinstudent på en buss, utgjorde kulmen av den under lång tid kokande vreden mot systemet.
Rädslan för ”gatans parlament och makt”, som manifesterade sig i Delhi, men omfattade hela landet, resulterade i att dessa protester kuva­des. Till skillnad från den empati och de krav på rättvisa unga kvinnor och män visat, har regeringen agerat ytterst motvilligt.
Indiens moderna historia är fylld av registrerade brott mot kvinnor. Det började med våldtäktsfallet i Ma­thura 1972, året när NCRB (brottsstatistik) började räkna och dokumentera våldtäkter i landet.
Var 20:e minut våldtas en kvinna i Indien. Ett barn våldtas var 76:e minut och ett obevekligt, tyst krig mot kvinnor förs på olika sätt. Allt från att döda dem i livmodern och straffa dem för att de föder flickor, till att förfölja dem för att de utmanar traditio­nellt manliga bastioner.

Sexualiteten förvrängs av porno­grafi som blir allt mer tillgänglig och i allt lägre åldrar. Manliga och kvinnliga sexuella stereotyper prackas på oss från födseln och kvinnans kropp objektifieras och används överallt för att ”underhålla” och sälja ­produkter.
Män som är sexuellt våldsamma måste ta ansvar för sin roll som för­övare. Emellertid kan vi inte få ett slut på problemet enbart genom att straffa individer, eftersom detta är en produkt av det kapitalistiska samhälle där människor har lärts att anse kvinnor som underlägsna och att se kvinnors kroppar som en vara ­eller ett objekt separerad från sin mänsklighet.
Sexismen hjälper det kapitalistiska systemet. Den patriarkala familjen utgör ett av kapitalets fundament och ska garantera fortplantningen genom att nya arbetare föds och för att ta om hand dagens.
Detta arbete i hemmet, vanligtvis genomfört av obetalda kvinnor (som kanske även förvärvsarbetar) sparar miljoner åt kapitalismen, ökar profiten för nå­gra få och upprätthåller framför allt rådande könsmaktsordning.

Medan förövarna naturligtvis måste straffas, ligger inte lösningen i att gå tillbaka till medeltida bruk som till exempel dödsstraff eller kastrering och inte heller i ökad ­polisbevakning, vilket endast kommer att ge regeringen ökade maktbefogenheter mot det arbetande folket.
En kampanj mot våldtäkt som är isolerad från alla andra sidor av kvinnoförtrycket, kommer inte heller att fylla någon funktion.
Våldtäkter, precis som mäns våld i hemmet och sexuella trakasserier, är ett symptom på ett djupt ojämlikt, klassbaserat samhälle som gör att vissa män ser sig som härskare över kvinnan. Detta förstärks av kvinnors materiella ojämlikhet och lägre status i samhället.
Vi måste utmana sexismen och genom kampen märka hur miljoner människor ifrågasätter det brutala, sexistiska och exploaterande kapitalistiska samhället vi lever i och söka efter alternativ till kapitalismen.
Låt oss bygga en massrörelse för att bekämpa sexism, kastväsende och kapitalism.

New Socialist Alternative (CWI i Indien) kräver:
  • Omedelbara aktioner mot förövare av våldsbrott mot kvinnor samt stöd och skydd till offren.
  • Oberoende undersökningar för att kontrollera polisens och statens reaktion på sexuellt våld – där kvinnor, studenter, fackföreningar och andra progressiva organisationer deltar – och aktioner mot dem som försvarar sådana brott.
  • Arbetarna kan inte lita på ­statliga myndigheter för rättvisa. Därför måste Folkförsvarskommittéer bildas, där arbetare, fackföreningar, områdesorganisationer och andra progressiva organisationer deltar för att göra gatorna säkrare för kvinnor. De ska också bekämpa hot om våld mot kvinnor genom en kampanj mot sex­uellt våld och exploatering av ­kvinnor samt avslöja myter om våldtäkt och också försvara kvinnans rätt att bestämma över sin kropp.
  • Avskaffa det kapitalistiska ­system som fortsätter att diskriminera och förtrycka kvinnor. För ett demokratiskt, sekulärt och socialistiskt samhälle, baserat på verklig jämlikhet och människornas behov ställt före några fås profit.

New Socialist Alternative
(CWI i Indien)

 Fakta ▼

Det sexuella våldet i siffror:
  • Våldtäkt är det vanligaste brottet i Indien; 24 206 våldtäktsfall under 2011.
  • Antalet våldtäkter har ökat med 791 procent sedan 1971.
  • Endast 50 procent av alla våldtäkter rapporteras någonsin.
  • En våldtäkt genomförs var 20:e minut.  Ett barn våldtas var 76: minut.
  • Antalet fällda för våldtäkt har minskat från 41 procent 1971 till 27 procent 2010.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!