Inga nazister på våra skolor

2008-09-28 17:03:30
Med sverigedemokraternas (sd) framväxt och även moderaters och socialdemokraters ökade rasistiska po- litik växer självförtroendet hos mindre nazistgrupper, och med det antalet hat­brott. Mer än en femtedel av de anmälda hatbrotten med högerextrema motiv ägde rum i skolan i fjol.

Antalet hatbrott ökade med 8 procent under år 2007, jämfört med år­et dessförinnan. Av de 3 500 hat- brott som anmäldes förra året ägde nära 10 procent rum i skolan. Om man endast räknar de hatbrott med ”ideologiska motiv”, det vill säga där den misstänkte gärningsmannen va­rit nazist, så har hela 22 procent skett i skolan. Siffrorna från Brottsförebyggande rådet (Brå) larmar Lärarnas tidning om i en artikel med rubriken ”Skolor arena för extre­miströrelser”, den 19 september.

”Antalet våldsamma nazistgrupper ökar”, varnade tidskriften Expo den 1 september, och hävdar att 17 nya grupper har bildats de senaste två åren. Flera av dessa ”fria” eller ”oberoende” våldsgrupper är dock lokala undergrupper till redan etablerade organisationer, varav de största är nationalsocialistisk Front (nsf), svenska motståndsrörelsen (smr) och info-14.
I info-14:s kampanj ”svensk ungdom” vänder man sig till elever på skolorna. Genom att satsa på produktion av en multimedia-cd med vit makt-musik, filmer och ideologisk propaganda försöker man fånga upp ungdomar.
Nazistbesök på skolorna sker även från andra nazistorganisationer, som till exempel nationalsocia­listisk front (nsf) och svenska mot- ståndsrörelsen (smr). År 2004 blev aktivister ur svenska motståndsrörelsen döm­da för hets mot folkgrupp när de spred flygblad på en skola i Söderhamn om att homosexuella sprider hiv, enligt Expo nr 3, 2008. Sedan dess har de satsat mer på propagandaspridning på ga­tor och torg.
– De här ideologiska rörelserna, vit makt-rörelserna, består av unga människor och unga människor finns i skolan. Det är inte skolan som har ett problem utan det är ett samhällsproblem som letar sig in i skolan, sa Expos chefsredaktör Daniel Poohl i Lärarnas tidning den 19 september.
Det nazistiska ”samhällsproblemet” föds kanske inte i skolan, men måste bekämpas i skolan och överallt där det visar sig. För detta krävs resurser och fler vuxna i skolan. När det gäller antalet hatbrott så är även mörkertalet stort, och som Tove Sporre, utredare på Brå, sa i Lärarnas tidning den 19 september:
– När det gäller skolelever så spelar det säkert också stor roll vilken policy skolan har när det gäller att anmäla och ta tag i problemen.
För att pressa tillbaka rasism och nazism krävs organiserad kamp där alla – ungdomar, invandrarföre-ningar, fackföreningar, sociala och politiska organisationer och vanligt folk – går samman och visar upp en enad front mot rasism.
Vi tolererar varken nazisters våld och hatbrott eller den statliga rasismens utvisningar av flyktingar.
Antirasist i Stockholm

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!