Inga nedskärningar i Haninge

2012-06-07 11:00:31
Högerstyrets (M, KD, FP, C, MP) nya budget för Haninge 2013 innebär fortsatta orättvisor, nedskärningar på uppemot 90 miljoner kronor och mer privatiseringar.

Alla satsningar i budgeten är falska: t ex utlovas en förstärkning av personaltäthet och kompetens i förskolan på 13,5 miljoner kronor samtidigt som löne- och prisutvecklingen i nämnden, också på 13,5 miljoner kronor, inte finns budgeterat för. Med andra ord blir det ingen förstärkning utan motsvarande nedskärningar.
Även med Socialdemokraternas budget kommer det att krävas nedskärningar på ca 35 miljoner kronor och absolut inga satsningar.
Vänsterpartiets budgetförslag skulle innebära 26 miljoner kronor i nedskärningar. S och V ser det som sin uppgift att fördela attackerna på kommuninvånarna ”lite rättvisare”. Man ifrågasätter inte orättvisorna i hela samhället utan tittar blint på kommunens budgetram.
Rättvisepartiet Socialisternas (RS) budget för 2013 motsvarar behoven för att ta ytterligare steg till en bättre kommunal service. RS föreslår öronmärkta satsningar på 170 miljoner kronor, som till exem­pel:
  • Höjda lägstalöner för kommunanställda och omvandling till heltid.
  • Bättre belysning och andra trygghetsåtgärder i parker, gång- och cykelvägar.
  • Fler fritids- och timledare, ­längre öppettider på fritidsgårdarna , ökat föreningsstöd, utökad tjejverksamhet och möjlighet för barn att åka på sommarkollo.
  • Återanställning av personal, min­dre barngrupper och klasser i grund-och förskola.
  • Fler platser i vuxenutbildningen och SFI.
  • Bättre lärartäthet i gymnasiet.
  • Mer resurser till fältassistenter, kvinnojour, skyddade boenden, manscentrum, barn- och ungdomsvård, familjecentraler och missbruksvård.

Vi finansierar våra satsningar genom att slopa överskottsmålet, dra tillbaka skattesänkningen, avskaffa vårdnadsbidraget och spara på onödiga utgifter i kommunstyrelsen (slopat partistöd, sänkning av politiker­arvoden, konsultkostnader, represen­tation o s v). Med våra satsningar på nya jobb bromsas dessutom ökningen av kostnaderna för arbetslösheten.
Utöver våra satsningar föreslår vi att det budgeteras för alla naturliga volymökningar i verksamheten.
Det skulle innebära att 84,3 ­miljoner kronor behöver tas ifrån kommunens samlade överskott. Detta är absolut nödvändigt och helt riktigt för att stoppa alla nedskärningar och dessutom genomföra våra viktiga sat­sningar.

RS föreslår också att Haninge kommun startar ett upprop mot regeringens kommunpolitik med krav på att nedskurna statsbidrag betalas tillbaka, full kompensation för löne- och prisökningar samt att alla nya uppgifter som staten/ regeringen har ålagt kommunerna under de senaste 20 åren ska finansieras fullt ut, även i efterhand.
I investeringsbudgeten föreslår vi att det byggs en ny parklek i Handen samt att det byggs långt fler nya platser i äldreomsorgen och förskolan. Flera andra investeringsförslag RS kämpat för är redan med i majoritetens budget; bygget av nya yrkesgymnasiet i Handen för att ersätta Fredriks yrkesgymnasium (vilket RS motionerade om redan för fem år sedan) och bygget av nya Höglunda­skolan i Jordbro (en följd av att  både S och högerpartierna gav upp idén om att skolsegregera Jordbro p g a motstånd från elever, personal och RS. Nu kräver RS att nya Höglundaskolan byggs ut till en F-9 skola).

Mattias Bernhardsson
(Hela budgeten finns att läsa på rshaninge.blogspot.com)
I valet 2010 fick Rättvise­partiet Socialisterna 1 464 röster och två mandat i Haninge kommunfullmäktige.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!