Inlandsuppropet kommer till Stockholm

2007-12-19 12:56:17
Bakgrunden till inlandsuppropet är att statliga myndigheter har fattat beslut om stora organisationsförändringar som kommer att påverka de boende i inlandet.

Förändringarna gäller främst Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Försäkringkassan och Tingsrätterna. Det innebär att mellan 50 och 70 arbetstillfällen försvinner i våra inlandskommuner inom en snar framtid.
Jobb av mer kvalificerad karaktär flyttas till kusten i en absurd omvänd regionalpolitik. Detta har gått väldigt snabbt och har nästan passerat obemärkt i massmedia och i den politiska debatten.
Statens ständiga krav på ökad effektivitet anges som det främsta motivet för förändringarna. Man hävdar att större enheter krävs för att man ska kunna driva processer samt möjliggöra specialisering och kompetensutveckling av personalen. Dessa större enheter måste lokaliseras till större orter där det finns en långsiktig rekryteringsbas.
Inlandsuppropets företrädare Lolo Vedbring m fl anser dock att det är fel: ”När man nu beslutat om att skapa större enheter, så måste man ha gjort bedömningen att man inte behöver finnas nära sina kunder. Därför finns heller ingen anledning att förlägga dessa enheter till de större orterna.
Den nya tekniken och det väl utbyggda bredbandsnätet borde göra det möjligt att arbeta på olika orter och samtidigt kunna fungera i team. Så arbetar man i stora företag världen över.
Att koncentrera större enheter till städerna vid kusten borde rimligtvis innebära högre lokalkostnader, högre lönekostnader eftersom lönerna tenderar att vara högre i städerna samt högre kostnader för personalomsättning vilken också brukar vara högre i städer än på landsbygden.”

Uppvaktar politiker

Det händer mycket positivt i inlandet idag, turismen, gruvnäringen, biltestverksamheten, nysatsningar i tillverkningsindustrin och byggboomen i fjällvärlden. En bra blandning av verksamheter krävs för att det ska finnas attraktiva arbetstillfällen för alla utbildningsnivåer för både män och kvinnor.
Statliga jobb kan också ge en större stabilitet i våra kommuner när konjunkturen svänger.
Inlandsuppropet kommer att göra en uppvaktning den 17 december hos Näringsdepartementet och Maud Olofsson, som bland annat ansvarar för Glesbygdsverket och till en del är ansvarig för den förda glesbygdspolitiken.
Finansdepartementet, Socialdepartementet och Försäkringskassan får även de en uppvaktning.

Roger Sandström

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!