Irland: Aborträttsfrågan präglade 8 mars

2018-03-14 13:24:30


Framför allt ungdomar kräver radikala förbättringar, bland annat aborträtt.

På hundraårsjubileet för kvinnlig rösträtt på Irland marscherade 7 500 i Dublin på 8 mars under parollen ”Vote for Repeal” (folkomröstning om att ta bort det åttonde tillägget i grundlagen som förbjuder abort). Många mindre marscher ägde även rum i andra städer i landet.

Folkomröstningen kommer troligen att äga rum i maj i år och kampanjen för ett ja till aborträtt har sparkats igång rejält. Den här rättsliga förändringen har setts fram emot i en hel generation (åttonde tillägget infördes för 35 år sedan) och ses som nästa steg mot jämlikhet efter den framgångsrika folkomröstningen om samkönade äktenskap 2015.
De förbättringar som har ägt rum under de 100 år som har gått sedan kvinnlig rösträtt vanns har inte kommit via valsedeln, utan har tillkämpats på gatorna genom massrörelser från kvinnor och arbetare. ROSA, den socialistiska feministiska organisation och rörelse som medlemmar i Socialist Party (CWI Irland) tog initiativ till, har lanserat kampanjen ”Time4Choice” som inte bara vill vinna ett ja i folkomröstningen, utan också framhäva pro-choice-idéer (för rätten att själv välja och rätten över sin egen kropp).

Regeringen har pressats i frågan av den växande rörelsen för abort, och den kommitté de satte upp för att undersöka aborträttsfrågan gav rekommendationer om att inte bara upphäva det åttonde tillägget, utan också att lagstadga om rätten till abort utan restriktioner upp till 12 veckor samt vid senare skeden under vissa omständigheter.
Ruth Coppinger, som sitter invald i riksdagen för Solidarity (vänstersamarbete) och medlem i Socialist Party, har suttit med i kommittén och spelat en nyckelroll i kampen, bland annat i att lyfta användning av akut-p-piller (så kallat dagenefterpiller, förbjudet i Irland idag) och visa på att aborter äger rum i Irland dagligen oavsett lagen.
ROSA:s radikala metod i kampen mot abortförbudet genom att sprida medvetenhet om och ge tillgång till dagenefterpiller tillsammans med Women On Web har varit mycket framgångsrik. Det står klart att ungdomar inte längre kommer att acceptera status quo.

Katolska kyrkans tidigare dominans, som bland annat innebar att fattiga kvinnor som hade sex utanför äktenskap fängslades i Magdalenahem (Magdalene Laundries) och andra hemskheter, har inte längre den moraliska auktoriteten att säga åt oss vad vi ska göra med våra kroppar. Preventivmedel var tidigare också förbjudet på Irland innan fri tillgång till sist vanns. Unga kvinnor kräver nu inte bara att det åttonde tillägget skrotas, utan också rätten till sina egna kroppar och att det förs en kamp mot sexuella övergrepp och det sexuella våldet. 

ROSA vill leda en kampanj som tar upp alla dessa frågor, samtidigt som vi pekar på behovet av verkliga aborträttigheter och ett massivt ”Ja” i folkomröstningen. 92 procent av alla aborter äger rum de första 12 veckorna, och om rätten till abort upp till 12 veckor samt i senare skeden i särskilda fall lagstiftades om skulle det vara en historisk seger. Parlamentet kommer ha makten att lagstifta om en ny abortlag efter ett ”Ja” i folkomröstningen, och vi vet att de bara kommer att föra in dessa progressiva rekommendationer genom en massiv gräsrotsrörelse som kräver en förändring.
Medan demonstrationerna på 8 mars framfördes som ”den sista marschen för Repeal innan folkomröstningen” kan fler mobiliseringar mycket väl behöva krävas efter folkomröstningen för att se till att ”Repeal” betyder verkliga aborträttigheter.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!