Irland: ”Stora klasskonflikter väntar”

2010-12-21 15:43:42


Affisch för United Left Alliance.

–  Det omedelbara skälet till IMF/EU-paketet  var att rädda storbankerna i EU:s huvudländer, Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Andra skäl var att försöka dämpa valutamarknadens oro över utvecklingen i Portugal och Spanien och därmed ska ny stabilitet i eurozonen.

– Tysklands Angela Merkels kommenterar om att de som köpt värdepapper också borde ta över en del av bankernas förluster och skuldkriserna provocerade  "marknaderna" till att attackera Irlands finansiella ställning i syfte att tvinga igenom ett stödpaket som skulle garantera att de fick betalt. EU löd plikttroget marknadernas diktat.

Det säger Kevin McLoughlin, från det irländska Socialist Partys (CWI) och den nya vänsteralliansens United Left Alliance (ULA) samordnare. Kevin förklarar vidare att:

– De irländska bankerna, som i grund och botten är bankrutta och utestängda ifrån de internationella valutamarknaderna, stod på randen till en ny krasch, något som omedelbart skulle ha drabbat alla de
europeiska banker som har lånat ut enorma summor pengar till dem, likaväl som ECB (Europeiska centralbanken) som bidragit med 90 miljarder euro i likviditetsstöd. .

– Det har ännu inte fungerat, eftersom läget för de irländska bankerna, euron samt Portugals och Spaniens långt ifrån stabiliserats, Det finns ingen motor som på kort eller medellång sikt är kapabel att
dra igång tillväxt i den irländska ekonomin. Krisen kommer också att förvärras av de överkomna åtstramningsprogrammen och därför kommer räddningspaketet snarare än att förbättra situationen situation för Irland, bara att förvärra skuldkrisen och göra en inställning av skuldavbetalningarna oundviklig.

Regeringens åtstramning åtgärder är drastiska . Vad kommer det att innebära för irländska arbetare och ungdomar?

– Den budget som man kom överens om den 7 december inkluderar
nedskärningar på 6 miljarder euro, med ytterligare nedskärningar på 9
miljarder euro under de tre kommande åren. år 2014 planerar de att ha
skurit ned utgifterna med nästan 50 procent, till 2007 års nivå!

– Irland tillhandahåller redan nu en mycket bristfällig offentliga service jämfört med resten av eurozonen och med dessa nedskärningar skapas kaotisk situation som kommer att få en förödande inverkan på
människors liv.  Irland riskerar bli en ekonomisk ödemark med en arbetslöshet som troligen skulle skjuta i höjden upp över 20 procent, vilket skulle ställa massan av unga inför valet att emigrera eller slå tillbaka.

Hur har arbetarklassen svarat hittills? Kommer Irland att bli ett nytt Grekland?

– Den 27 november demonstrerade 70 000 i Dublin mot diktaten och nedskärningskraven  från IMF och EU. Deltagarantalet skulle ha varit mycket större om det inte varit för hagel och minusgrader som innebar
att många inte kunde komma till demonstrationen. Det mest signifikanta var stämningarna och medveten bland demonstranterna. Trots påtryckningarna “enighet” under demonstrationen så buades de fackliga ledarna ut av en stor del av folkmassan på grund av deras brist på agerande, där folk ropade "bort, bort, bort!"

– Vi sålde över 500 exemplar av vår tidning, The Socialist, och 5 000 personer kom till ett alternativt massmöte efter att de fackliga ledarna hade lämnat gatorna. Vår maning till en endags generalstrejk, som fördes fram av Socialist Party EU-parlamentsledamot Joe Higgins, fick ett väldigt entusiastiskt mottagande på det alternativa mötet.

Med ett val som sannolikt blir av i februari är det, kombinerat med avsaknaden av ledning från de fackliga organisationerna, möjligt och även troligt att folks första respons på budgetåtstramningsplanen
kommer att gå via politiska kanaler: med ett förkrossande fällande av Fianna Fail/De gröna-regeringen. Vidgat motstånd mot dessa nedskärningsåtgärder är dock oundvikligt och det kommer att äga rum enorma klasskonflikter under de kommande månaderna och åren.

Hur gör vänstern i valet?
– Socialist Party initierade för några månader sedan diskussioner bland vänstergrupperna med siktet inställt på att lansera en vänster/socialistisk utmaning i valet. Den 29 november lanserades United Left Alliance på ett fullpackat möte i Dublin, med 400 deltagare , under en kväll då vädret var arktiskt.

– I United Left Alliance ingår, förutom Socialist Party, People Before Profit Alliance och Workers’ and Unemployed Action Group i countyt Tipperary. ULA has fått  stor publicitet och intresse och man kommer troligen att ställa upp med kandidater i valet i mer än hälften av Irlands 42 valdistrikt.

– De kommande veckorna och månaderna kommer att visa om ULA kan dra fördel av stämningarna, men vi är övertygade om att det är rätt tid för att ta detta initiativ. ULA kommer att gå emot alla nedskärningar och åtstramningar; vi kommer att säga att vare sig den keltiska tigerns profitörers skulder eller aktieägarna ska få betalt; vi uppmanar till förstatligande av bankerna och lanserandet av ett
infrastrukturellt och socialt utvecklingsprogram för att möta folks behov och skapa hundratusentals nya jobb; samt för ett demokratiskt offentligt ägande av rikedomarna och resurserna.

– ULA har utsikter till att få en grupp av  parlamentsledamöter invalda och i samband med en förvärrad kris och att socialdemokratiska Labourpartiet sannolikt dras in i en koalitionsregering kan ULA komma
att bli en kraft som kan såväl mobilisera opposition som ge skjuts åt lanseringen av ett nytt parti som verkligen representerar arbetarklassen, vilket skulle ha en enorm inverkan på det irländska samhället, även i en nära framtid.

Vilka krav kämpar Socialist Party för?

– Förutom de krav som ULA reser , säger Socialist Party: Slut på förlitandet på marknaden för investeringar och jobb. Investeringarna har kollapsat med 50 procent i den irländska ekonomin. Hela generationer kommer att få ruttna bort i arbetslöshet innan topparna ens kommer att överväga om de ska göra seriösa investeringar i ekonomin.

– Vi måste skrota det kapitalistiska ägandet av dessa rikedomar och resurser nu och genomföra en socialist politik som planerar ekonomin för folks behov, inte för vinster. Valutamarknaderna, hedgefonderna etc, måste också tas över och underställas ett demokratiskt offentligt ägande, vilket kräver arbetarklassens enade internationella agerande.

– Vi står också för samordnat agerande av alla arbetare över hela Europa för att bekämpa EU:s åtstramningar och för en socialistisk federation i Europa, som den enda utvägen ur denna röra.

Från CWI:s hemsida socialistworld.net

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!