Italien: ”Låt oss göra en INNSE”

2009-09-23 14:25:54
”Alla upp på taket” verkar va­ra en av de paroller som enar kämpande arbetare i Italien. En annan är ”Låt oss göra en INNSE”. Den refererar till den fantastiska segern för arbetarna på denna fabrik nära Milano efter 15 månader av kamp och ockupation, som kulminerade när fem arbetare klättrade upp till toppen av en lyftkran och stannade där i åtta dagar.

Arbetare i hela landet har känt uppmuntran och inspiration av de anställ­da på INNSE, som vi skrev om i Of- fensiv nummer 863. Enligt den italienska affärstidningen Il Sole 25 Ore, pågår för närvarande minst 30 arbets­platsockupationer.
Inom offentliga sektorn har tusentals arbetslösa lärare också tagit sig upp på taken, kedjat fast sig vid byggnader och klätt av sig i bara underklä­derna, likaväl som att ta till mer tradi- tionella protest- och demonstrationsyttringar.

Bara i år förlorar 42 000 lärare och 15 000 stödpersonal sina jobb. Alla är ”tillfälligt” anställda på korttidskontrakt. Det är inte nödvändigtvis fråga om unga lärare och annan personal. Många är i fyrtio- och femtioårsåldern och har varit ”tillfälligt anställ­da” i 20 års tid i vissa fall. Massförlus- ter av jobb kommer naturligtvis att innebära överfyllda klassrum och en sämre undervisning för eleverna.
Kampen har dock hittills varit väldigt uppsplittrad. Den stora fackliga federationen, Cgil, organiserade en generalstrejk ”mot krisen” i december förra året, men utan något klart program eller någon klar strategi. Arbetare mobiliserades för att låta dem ”lätta på trycket” för att sedan i praktiken överges. Nu, när krisen verkligen börjar bita på allvar, med åtmin- stone ytterligare 70 000 jobb i farozo-nen, håller de fackliga ledarna i praktiken tyst.
Klara och tydliga krav kommer att vara avgörande för att ta kamprörelsen framåt.

Vad som behövs är ett alternativ till marknadens dominans. INNSE-arbe­tarna har visat att det finns ett alternativt sätt att organisera produktio- nen under arbetarnas egen demokratiska kontroll och styre.
Ett tryck underifrån måste nu byg-gas upp inom fackföreningarna för att länka samman kampen inom den offentliga och privata sektorn till en mer generaliserad kamp.
Motståndskampen i Italien är fortfarande i sin linda och den kommer inte att bli lätt på grund av krisens hårda effekter och den fackliga ledningens svaghet.
En ny kampvåg kan emellertid bli inledningen till en omvandlingsprocess inom fackföreningarna som gör dem till en kämpande kraft och till bygget av ett nytt arbetarparti.

Christine Thomas
CWI i Italien

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!