Kamp för Jordbro kulturhus framtid

2019-01-30 10:38:52

foto: Katja Raetz
Striden för att behålla det så viktiga kultur- och föreningslivet i Jordbro har startat.

Torsdagen den 24 januari slöt Jordbrobor och föreningsaktiva upp till det uppstartsmöte som Rättvisepartiet Socialisterna kallade till för att rädda föreningslivet i Jordbro.

Rättvisepartiet Socialisterna (RS) har delat ut över 3 000 flygblad till Jordbros hushåll och knackat dörr för att mobilisera och informera om kommunens vansinniga planer: De vill riva Jordbro kultur- och föreningshus – utan att ett nytt har byggts, eller kanske ens kommer att byggas! Väldigt få Jordbrobor vet ens om att kulturhuset ska rivas, och blir med rätta arga över det.
Jordbro kultur- och föreningshus innehar idag åtminstone 16 föreningar, klubbar och andra verksamheter: Jordbro United (dansskola för barn), Jordbro Världsorkester, Taekwandoklubben Viking, fritidsgård, bibliotek, Dignitas, Vägen ut, den serbiska dansgruppen Nikolas Tesla med flera. Alla verksamheter ger ett liv och en rörelse till Jordbro och har många hundratals aktiva och besökare varje vecka.
Nu hotas huset dock av rivning, eftersom Samhällsbyggnadsbolaget Nordic, som äger Jordbro centrum, vill jobba fram en byggrätt, smälla upp bostadsrätter (om inte konjunkturen vänder ner – då kanske huset rivs utan att något byggs på platsen) och sedan sälja vidare. Kommunen har inte ens gjort en konsekvensanalys av vilka effekterna blir för Jordbro och dess befolkning som helhet.

Mattias Bernhardsson (RS) öppnade mötet:
– Socialdemokraterna sa under valrörelsen att ”nu satsar vi på Jordbro” och att kultur- och föreningshuset skulle stå kvar. Men nu tvärvänder de och planerar att riva huset. Bara fritidsgården och biblioteket har garanterats ersättningslokaler. Men alla andra då? Och vart ska dessa inhysas? Det finns ju inga andra lokaler i Jordbro – alla som har funnits har lagts ner: Träffen, hyresgästföreningarnas möteslokaler med flera. Föreningslivet kommer att ödeläggas om planerna går igenom, och vad händer då med Jordbro?
– När vi från RS tidigare hade stormöten och enkäter med kampanjen Rusta upp Jordbro var alla Jordbrobor överens: Bevara och utveckla Jordbro kultur- och föreningshus. Men politikerna gör helt tvärtom. Istället för samråd och dialog kör de över befolkningens och föreningarnas vilja. Nu är det upp till oss att stoppa vansinnet.

Göran från Jordbro Världsorkester gick igenom bakgrunden till hur kulturhuset kom till, att de mer eller mindre tog över det och bjöd in andra föreningar när Jordbromalmsskolan (som numera är Jordbro kultur- och föreningshus) lades ner. Han fortsatte:
– Det här huset gav kreativiteten förutsättningar, för människors fria skapande. Här har vi kunnat påverka ytorna och göra rummen till våra. Detta i motsats till kommunens ofta stela och rigida utformning, som hämmar skapande och den fria kulturen.
Mikael, även han från Jordbro Världsorkester men som även jobbar för kommunen i Haninge kulturhus, beskrev det unika med huset och verksamheterna:
– Det är en unik mix av föreningar, grupper och andra, något unikt som jag inte tror finns någon annan stans i landet på samma sätt.
Maj-Britt Pihl, pensionär som har bott i Jordbro sedan 1979, påpekade hur viktigt föreningslivet är för ungdomarna.
Lina från Jordbro United tog bland annat upp om hur viktig dansverksamheten är för Jordbros tjejer och som nu hotas slås undan.
Många fler kom in i den livliga diskussionen, där alla var rörande överens om behovet av att ha kvar ett föreningsliv i Jordbro.

Många olika förslag till nästa steg togs upp: Att bilda ett nätverk, sätta upp affischer, skriva insändare till riks- och lokaltidningar, samla ihop föreningar till ett gemensamt upprop, öppet brev till kulturministern, med mera.
Helt klart är att det behövs en enad front mot kommunen från föreningarna, Jordbrobor och alla som vill försvara föreningslivet i stadsdelen. Några från de olika föreningarna ska nu kontakta alla föreningar och se vilka bud de har fått från kommunen vad gäller när de måste ut, vilka kontrakt de har tillfrågats skriva under och så vidare. De ska sedan arbeta fram ett gemensamt upprop och kalla till nytt stormöte.

Rättvisepartiet Socialisterna kommer fortsätta att aktivt arbeta för att rädda kultur- och föreningslivet i Jordbro. Vi kommer stödja föreningarnas kamp och göra allt som krävs.

Rättvisepartiet Socialisterna står för:
Ingen rivning förrän ett nytt kultur- och föreningshus står klart. 
Det nya kulturhuset måste vara stort nog för att inrymma dagens verksamheter och föreningsliv. Nej till marknadshyror – vi betalar redan skatt för denna viktiga ungdomsverksamhet.
Verkligt samråd om Jordbros framtid med föreningar och boende i området.
Kamp för resurser utifrån behoven till kulturverksamhet, välfärd och trygghetsåtgärder. Pengar finns – låt de rika, storföretag och banker betala.