Kamp för Svartöstaden

2015-01-29 14:28:59

foto: RS Luleå
Anna Widén (t.v) och Linnea Henriksson (t.h) är två av dem som kämpar för att bevara husen i Svartöstaden och för att ha någonstans att bo.

– Onsdag den 4 februari klockan 19 är det dags. Hela Svartöstaden och alla som vill rädda billiga hyresrätter borde komma till stormötet på Folkets Hus Blackis i Svartöstaden. Vi ska rädda husen från rivning, om det så krävs en ockupation, säger Jonas Brännberg, boende i Svartöstaden och kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna.

Som Offensiv tidigare har skrivit om hotas åtta kommunala hyresfastigheter i Svartöstaden i Luleå av rivning av den socialdemokratiska kommunledningen.
Svartöstadens Intresseförening kallar nu till medborgardialog  med alla politiker i kommunfullmäktige för att få en långsiktig lösning, där husen får vara kvar och Svartöstadens unika kulturmiljö får utvecklas istället för att rivas.
– Om inte kommunledningen backar måste stormötet vara starten på en massiv kampanj med demonstrationer, direkta aktioner etcetera för att husen ska få vara kvar. Det handlar om Svartöstadens framtid men också om en bredare kamp för en stad där även låginkomsttagare ska ha möjlighet att bo, säger Jonas Brännberg och fortsätter:

– Rättvisepartiet Socialisterna kräver att husen ska få vara kvar som hyresrätter och att Lulebo bygger billiga hyresrätter både i Svartöstaden och i andra bostadsområden. Precis som innan miljonprogrammet för 40 år sedan har frågan om rätten till en bostad till ett rimligt pris blivit en viktig kampfråga, speciellt för unga.
– Vi behöver återuppväcka erfarenheterna från den kamp som förts förr, med ockupationer, hyresstrejker och så vidare för rätt till bostad för alla, avslutar Jonas Brännberg. ■


Möte: Rädda husen i Svartöstaden
Onsdag den 4 februari klockan 19.00.
Plats: Folkets hus
Blackis, Svartöstaden