Kampen är politisk

2012-08-03 21:18:14


Kampen för hbt-personers rättigheter togs upp på sommarens europeiska CWI-skola i Belgien.

I England har English Defence League (EDL) och andra fascistiska grupper attackerat hbt-aktivister. Det rapporterades på hbt-seminariet under CWI-skolan i Belgien.

Diskussionen visade att behovet av solidaritet och internationalism i kampen är viktigare nu än någonsin.
I sin inledning talade Anna Löfgren från Sverige om hbt-kampen runt om i världen. Särskild vikt lades på kampen för hbt-flyktingars rätt till asyl, där ju Sverige är ett av få länder som utvisar människor till bland annat Uganda, Iran och Irak där hbt-personer förföljs och mördas av både myndigheter och privatpersoner.
Vidare talades det om pridefestivalernas urvattning och kommersialisering, där det för varje år läggs mer vikt på profit än på faktisk kamp mot det system som upprätthåller hbt-förtrycket. Detta var något som många kamrater kom in på. Avpolitiseringen av pridefestivaler är alltså tyvärr inte unikt för Sverige.

Även den ökade repressionen i Östeuropa mot hbt-personer togs upp, med anti-hbt-propaganda­lagen i Sankt Petersburg som troligen snart blir verklighet även i Ukraina, anti-protestlagen i Ryssland, attacker mot Prideparader och så vidare. Detta kommer som ett svar från myndigheterna på den ökade kampvilja och aktivism som vuxit sig starkare den senaste tiden.
Transsexuellas situation och kamp internationellt, togs också upp av kamrater, vilket är viktigt då den kampen ofta kommer i skymundan i hbt-sammanhang.

Den progressiva lagen i Argentina som medför att transsexuella kan byta kön juridiskt utan att behöva genomgå läkarundersökningar och därefter få hormonbehandlingar gratis av privata och statliga aktörer togs upp, men även att homofobin är utbredd i Argentina och att de flesta transsexuella tvingas in i prostitution. Även om lagen är oerhört progressiv behövs det fortsatt kamp mot det vardagliga förtrycket. Genomsnittsåldern är inte mer än 35 år för transsexuella i Argentina. Situationen och kampen för transsexuella i Tyskland och Sverige togs också upp.D
RS och CWI kämpar överallt mot kapitalismens systematiska förtryck av arbetarklassen. I den kampen ingår som en självklarhet hbt-kampen.

Hbt-kamp måste kopplas samman med kampen mot rasism och sexism, mot attacker på fackliga rättigheter och mot attacker på sjuka, ungdomar, gamla och arbetare, eftersom alla dessa attacker kommer från högerpolitiken och det kapitalistiska systemet. Klasskamp och arbetarklassens organisering är det som kan bana väg för en brytning med det ruttna, kapitalistiska systemet, för en socialistisk, jämställd värld.
Robert Bielecki

RS/Offensiv kämpar för ▼

 • Sexuellt likberättigande. Kamp mot alla former av diskriminering, t ex vad gäller försäkringar, på bostads- och arbetsmarknaden.
 • För en kämpande hbt-rörelse.
 • Gemensam masskamp mot homofobiska fördomar, diskriminering, våld och hatbrott samt mot rasism och nazism.
 • Hbt-personers rätt till asyl.
 • Aktiva kampanjer på arbetsplatser, skolor och bostadsområden kopplade till krav på upprustning. För demokratiska kämpande fackföreningar med hbt-kompetens.
 • Ett icke heteronormativt och ett hbt-perspektiv i skolan, i läroböckerna och på lärarutbildningen. Rusta upp skolan, mer elevvårdande personal. Alla som jobbar med ungdomar ska ha hbt-kompetens.
 • Ändra namnlagen. Andra förändringar som möjliggör könsöverskridanden, t ex möjligheten att ta sig ett könsneutralt personnummer, borde ses över.
 • För en civil äktenskapsbalk.
 • Slopa kraven för gifta transpersoner på kläd- och uppträdandekoder under utredningsåren. Rätten till alla transpersoner att bestämma över sina egna kroppar, ingen tvångssterilisering.
 • Våld inom samkönade förhållanden och sexuella övergrepp på hbt-personer är lika allvarliga brott som mot heterosexuella.
 • Brottsofferjourer med hbt-kompetens samt hbt-utbildning för vårdpersonal, anställda inom socialtjänst, rättsväsende och försäkringskassa. Återinför kursen om hatbrott på polisutbildningen.
 • Ungdomars rätt till sina egna kroppar. Motstånd mot sexism i alla former; allt från sexistisk reklam till sexuella övergrepp. Gratis preventivmedel!
 • Rätt till möteslokaler för hbt-personer i alla åldrar.
 • Underlätta för homoadoptioner. Utöka rätten till insemination till att gälla ensamstående kvinnor och båda kvinnorna i ett samkönat par. Gratis vård oavsett sexuell läggning.
 • Utred frågan om fler än två juridiska föräldrar.
 • För ett nytt kämpande och socialistiskt arbetarparti.
 • Avskaffa kapitalismen. Kamp mot klassamhället som bygger på heteronormen. För ett socialistiskt jämställt och jämlikt samhälle.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!