Kampen räddade Söderbyskogen

2017-09-20 21:05:10

foto: Mattias Bernhardsson
Lena Hauptman

Bara veckan efter det glädjande beskedet att vildmarken på norra Ornö räddas kommer nästa glädjande besked att även Söderbyskogen räddas. Detta är nu den andra segern för naturskyddskampen i Haninge i september, en kamp som behöver fortsätta.

I månader har boende i Söderby, kampanjen Skogenkvar.nu, Rättvisepartiet Socialisterna med flera kampanjat mot kommunledningens plan att avverka Söderbyskogen för att bygga bostäder. Nu stoppas exploateringen och kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) förklarar varför till kampanjen Skogenkvar.nu:
”Det är helt enkelt så att då det inte synes finnas majoritet för en förändring av gällande plan och då finns ingen anledning för oss att fullfölja arbetet. Våra handläggares energi kan helt enkelt läggas på andra ärenden. Det som är gjort är gjort, men det skrivs inte fram något ärende”.

– Jag har aldrig tvekat om att vi i Söderby ska kämpa för att få behålla vår skog. Jag älskar verkligen den här lilla skogen, att få följa naturens skeenden hela året med djurungar, bär och svamp. Den här tiden som vi i skogenkvar.nu har kämpat och kontaktat myndigheter och politiker har lärt mig väldigt mycket. Man ska kämpa och aldrig ge upp, säger Lena Hauptman, söderbybo och aktiv i Skogenkvar.nu.
– Vi som bor i Söderby är mycket glada över att den föreslagna planen har skrotats och att vi får ha Söderbyskogen kvar. Den betyder mycket för oss som rekreationskälla. Nu återstår arbetet med att biotopskydda Söderbyskogen så den inte hotas av exploatering i framtiden, framhåller Johan Lundborg, söderbybo och aktiv i Skogenkvar.nu.
– Bra kämpat alla söderbybor – organisering lönar sig! Om exploateringsplanerna återupptas tar vi strid på nytt, och ni har alltid 100 procent stöd av oss i Rättvisepartiet Socialisterna. Genom att göra bevarandet av våra skogar till en politisk fråga i valet kan vi pressa partierna att inte återuppta frågan, säger Mattias Bernhardsson, kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge i gruppen Rädda Söderbyskogen – skogenkvar.nu.

Den politiska majoriteten för att exploatera Söderbyskogen försvann när Centerpartiet bytte sida efter det stora samrådsmötet i våras. Kommunen hade låtit bli att bjuda in majoriteten av söderbyborna, men informationen om mötet kom ut till alla tack vare flygbladsutdelningar i alla brevlådor av Skogenkvar.nu och Rättvisepartiet Socialisterna. Det kompakta motståndet mot exploateringen framgick av det 70-tal närvarande söderbyborna.
Rättvisepartiet Socialisterna har kämpat för bevarande på flera andra fronter under det senaste året, till exempel för att stoppa en planerad bergtäkt i det hästtäta kulturlandskapet Ekeby vid Tungelsta och stoppa avverkningar invid gränsen till Tyresta nationalpark. Nyligen vanns en stor seger då de planerade avverkningar på norra Ornö – i Nybysjöområdet – drogs tillbaka, vilket innebär att den största kvarvarande vildmarken i länets skärgård samt länets viktigaste häckningsplats för havsörn får vara kvar.

Men exploateringarna är så många och omfattande att det måste mötas med ett stort och enat motstånd. Det räcker i längden inte att mindre grupper enbart tar strid i sina egna områden. Även om kommunen drar tillbaka en detaljplan efter en lyckad kampanj kommer det tre nya hot och kommunens orörda natur fortsätter att minska.
Därför satte Mattias Bernhardsson (RS) med flera engagerade upp sidan ”Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap” i februari. Sidan har blivit en plattform för de olika lokala kampanjer och grupper som är aktiva, men har som ambition att förena dessa för större mobiliseringar som kan leda till en politisk kursändring som består.
Nästa stora stridsfråga blir att skydda Norrbyskogen, som också riskerar att skövlas för nya bostäder.

Det finns ingen motsättning mellan att bygga nya bostäder och att bevara naturen. Vi i Rättvisepartiet Socialisterna står för att kommundelarna ska förtätas där det finns ”döda ytor” och barriärer, exempelvis genom att bygga ned garage och stora parkeringsplatser under jord samt bygga över huvudleder där det är möjligt. Detta skulle innebära lä-gre mark- och exploateringskostnader och därmed fler bostäder med lägre hyror jämfört med när kommunen istället bygger i natur- och skogsområden som kräver kostsam utbyggnad av VA, nya väg- och trafiklösningar med mera. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!