Kapitalismen dödar vår planet

2009-06-24 11:08:23
Rapporten Human Impact Report: Climate Change – The Anatomy of a Silent Crisis (Rapporten om mänsklig påverkan: Klimatförändringarna – anatomin hos en tyst kris), som kan laddas ner från www.ghf-ge.org publicerades precis sex månader innan FN:s klimatkonferens i Köpen­hamn. Den klimatkonferens som ska formulera en uppföljning till det misslyckade Kyotoavtalet.
De klimatförändringar som för närvarande drabbar vår planet är resultatet av tvåhundra år av kapitalistisk industrialisering som har satt storföretagens vinster före miljöns behov.

De som drabbas av klimatförändringarna är naturligtvis inte de superrika som tjänar på kapitalismen, utan främst världens fattigaste.
Av de 300 000 årliga dödsfallen äger 99 procent rum i de nykoloniala länderna och de orsakas till 90 procent av klimatrelaterad undernäring, diarré och malaria, men samtidigt svarar de länder de lever i för mindre än 1 procent av världens koldioxidutsläpp. Denna dödssiffra motsvarar två 11 september-attacker varje vecka, men ändå pågår inget krig mot klimatförändringarnas orsaker!
Sedan 1970-talet har de så kallade naturkatastroferna ökat i antal och svårighetsgrad. Antalet stormar med samma styrka som orkanen Katrina har fördubblats.

Under tidsperioden 1996-2005 orsakade denna typ av katastrofer ekonomiska förluster till ett värde på 667 miljarder dollar (5 290 miljarder kronor) för folk och dessa förluster var 20 gånger större i de underutvecklade delarna av världen.
Koytoavtalet blev med sin utsläppshandelscharad en fars som inte lyckades få bukt med klimatförändringarna. Så få till antalet som 23 rika länder (med sammanlagt 14 procent av världens befolkning) har stått för 60 procent av världens koldioxidutsläpp sedan 1850. Idag producerar de 40 procent av utsläppen och under den tid som Kyotoavtalet varit i kraft har deras utsläpp ökat. Världsbankens förre chefsekonom Nicholas Stern (författaren av Sternrapporten) har sagt ”klimatförändringarna är det största marknadsmisslyckande som världen någonsin skådat”.
Klimatförändringarna äger rum just precis på grund av den kapitalisti-ska marknadens existens och de kommer att fortsätta att hota existensen för livet på jorden så länge som den anarkiska marknaden tillåts fortsätta att existera. De tio åren mellan 1998-2007 var det varmaste uppmätta.

För att undvika att den globala medeltemperaturen ökar med katastrofala 6 grader mot slutet av detta århundrade måste de globala växthus­gasutsläppen ha nått sin topp år 2015 och sedan minska med 80 procent fram till år 2050, skriver rapporten.
Denna nödvändiga förändring kommer vare sig de multinationella företag eller de kapitalistiska huvudregeringar som alltid sätter vinsterna först, även på bekostnad av livet på jorden, att gå med på. Gröna partier i Europa och på Irland har alltid satt marknadens och de rikas intressen först när de har suttit med i koalitionsregeringar.
Dessa regeringar har kört med minimal och fejkad ”grön politik”.
På Irland rättfärdigar de Gröna sin medverkan i den sittande hatade regering­en med att de kan få igenom grön politik. Ingen miljöpolitik av nå­gon betydelse har genomförts av den­na regering. Istället administrerar den nedskärningar av busstrafiken som tvingar folk att använda bilar!
Det som behövs är mer investeringar för att utveckla ett modernt integrerat kollektivtrafiksystem som hö- jer livskvaliteten och gynnar miljön, men de Gröna som sitter i den irländ­ska regeringen har genomfört nedskärningar i kollektivtrafiken!
Om marknadens diktatur inte avskaffas kommer konsekvenserna för mänskligheten under de kommande 40 åren att bli mardrömslika. Åtminstone 250 miljoner människor kommer att tvingas migrera – vilket under kapitalismen kommer att leda till krig samt etniska och rasistiska konflikter.

År 2020 kommer uppemot 250 miljoner afrikaner och 80 miljoner latinamerikaner att stå inför vattenbrist. Femtio miljoner kommer att stå inför svält i Asien på grund av matbrist och i Afrika kan skördarna komma att minska med 50 procent. En tredjedel av alla växt- och djurarter står inför sin utrotning fram till år 2050.
Global Humanitarian Forum an- ser att en förödande världsgenomsnittstemperaturökning på 2 grader fram till år 2100 blir närmast oundvikligt, oavsett hur ambitiösa mål som sätts på klimattoppmötet i Köpenhamn.
Under Pliocenperioden, då världen var 3 grader varmare än idag, låg havsnivåerna 25 meter högre än idag – något sådant skulle idag tvinga en miljard människor att lämna sina bostäder och städer!
Det enda sätt som klimatförändringarna kan bromsas upp på och dess påverkan på planeten minskas, är genom att den kapitalistiska marknadens kontroll avskaffas. I en socialistisk värld skulle produktionen tillgo- dose folks behov och skulle kunna planeras för att garantera ett slut på miljöförstöringen.

Det solljus som når jorden på en dag innehåller tillräckligt mycket ener­gi för att möta världsbehovet av ener­gi för åtta år framåt. Existerande vind-, våg-, sol- och jordvärmeteknologier skulle kunna tillhandahålla sex gånger mer energi än vad som för närvarande används i världen.
Världens stora tillgångar och biljontals kronor vräks ut på vapenanskaffning och militär rustning – de tiotusentals forskare och ingenjörer som idag kastar bort sina talanger på att utveckla massförstörelsevapen, skulle istället kunna använda sina talanger och sin yrkesskicklighet till att producera och utveckla dessa förnybara energikällor och avsluta vårt beroende av fossila bränslen.
Kapitalismen håller på att förstöra vår planet och endast en demokratiskt socialistisk planerad ekonomi som sätter människor och miljön först kan rädda den.
Stephen Boyd
Socialist Party (CWI Irland)

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!